doc. Ing.

Zbyněk Zachoval

Ph.D.

VST – Assoc. professor

+420 541 147 290
Zbynek.Zachoval@vut.cz

Projects

 • Vliv šířky přítokového koryta na součinitel průtoku tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem
  Detail

 • Přepad přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem za malých přepadových výšek
  Detail

 • Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh
  Detail

 • Proudění s úplavy v protékaných konstrukcích
  Detail

 • Vývoj přemístitelného lapáku dnových splavenin
  Detail

 • Vliv geometrie přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou
  Detail

 • Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin
  Detail

 • SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region
  Detail

 • Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcí
  Detail

 • Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením
  Detail

 • Přelivy za specifických hydraulických podmínek
  Detail

 • Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou
  Detail

 • Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunou
  Detail

 • Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunou
  Detail

 • Počátek pohybu splavenin za vysokých hodnot relativní drsnosti.
  Detail

 • Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu
  Detail

 • Spolehlivostní hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin hydrotechnických staveb
  Detail

 • Filtrační deformace v zeminách - inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vzniku
  Detail