Ing.

Vlasta Juránková

CSc.

FYZ – External

+420 541 147 659
jurankova.v@fce.vutbr.cz

Publications

 • 2020

  STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Studium náchylnosti cementových malt a betonů ke karbonataci. TZB-info, 2020, roč. 1, č. 8, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

 • 2013

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise spectroscopy and electroluminescence analysis for silicon solar cells with different emitter formation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. s. 1554-1557. ISBN: 3-936338-33- 7.
  Detail

 • 2012

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise and microplasma measurements as a faster tool to investigate the quality of monocrystalline- silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2012, roč. 2012, č. 8431, s. 843129- 1 (843129-6 s.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z.; STEHLÍK, M. Three NDT Methods for the Assesment of Concrete Permeability as a Measure of Durability. In Nondestructive testing of materials and structures. Rilem Bookseries. Istanbul, Turecko: Springer in RILEM Bookseries, 2012. s. 732-738. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

 • 2010

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Detection of Imperfection in Concrete Structure from Durability Viewpoint. XVI International Conference MCM - Mechanics of Composite Materials. Latvia: 2010. s. 20-20.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Durability of the Concrete as a Function of Properties of Concrete Layer. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, roč. 2, č. 4, s. 188-195. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

 • 2009

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I. Sledování degradace betonu měřením jeho trvanlivostních vlastností. In Sborník příspěvků speciální betony. Beroun: SEKURKON Praha v NEOSETU Praha, 2009. s. 31-38. ISBN: 978-80-86604-42- 8.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Fibre Concrete And its Air Permeability. In Proceedings of 5th International Conference Fibre Concrete 2009. Praha: CTU Prague, 2009. s. 9-14. ISBN: 978-80-01-04381- 3.
  Detail

  STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů. In XII. Mezinárodní vědecká konference. Cerm s.r.o. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2009. s. 85-88. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Porous aggregate strength and its influence on lightweight concrete strength. In 9Th Internationl Cconference: Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vols 1- 3. ISI Web of Knowledge: Published by Thomson Reuters, 2008. s. 7-10. ISBN: 978-9955-28-201- 3.
  Detail

 • 2007

  ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. DURABILITY OF LEIGHTWEIGHT FIBRE CONCRETE. In Sborník konference MATBUD 2007. sekcja poligrafii Politechniki Krakowskiej. KRAKOW: 2007. s. 35-41. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. POROUS AGGREGATE STRENGTH AND ITS INFLUENCE ON LIGHTWEIGHT CONCRETE STRENGTH. In Proceedings of The 9th International Conference modern Building Materials, Structures and Techniqus. VGTU. VILNIUS - LITVA: 2007. s. 27-28. ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

  ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; JURÁNKOVÁ, V. VYSOKOPEVNOSTNÍ LEHKÝ VLÁKNOBETON LC 45/50 - 1800. In Sborník konference VIII. VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. TU Košice. KOŠICE: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8073-790- 0.
  Detail

  TĚHNÍK, V.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B. INFLUENCE OF BLAST FURNACE SLAG IN CEMENT ON CONCRETE DURABILITY. In Proceedings of 3TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON CONCRETE ENGINEERING. VISEGRAD: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-963-420-923- 2.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of new silicon solar cells with double- sided texture. Proceedings of SPIE, 2007, roč. 2007, č. 6600, s. 1M- 1 (1M-8 s.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Noise spectroscopy of PIN amorphous silicon solar cells. In Physical and Material Engineering 2007. Brno: BUT, 2007. s. 218-221. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2. In 14. Betonářské dny 2007. Šrůma, Šrůmová. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 321-325. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. The experience from tests of water permeability the concrete cover. In Physical and Material Engineering 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise Spectroscopy as a Diagnostic Tool for Non-Destructive Testing of New Silicon Solar Cells With Double- Sided Texture. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. s. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise and I-V Characteristic as a Characterisation Tool for Silicon Solar Cells With Double- Sided Texture. In 5th Workshop NDT 2007. Brno: BUT, 2007. s. 28-33. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Noise and I- V Characteristic as Characterisation Tool for PiN Amorphous Silicon Solar Cells. In 5th Workshop NDT 2007. Brno: BUT, 2007. s. 28-33. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Air permeability of plain and lightweight concrete. In 5th Workshop NDT 2007 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 38-39. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy as a diagnostic tool for non-destructive testing of new silicon solar cells with double- sided texture. In New trends in physics 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  ADÁMEK, J.; TĚHNÍK, V.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, P. VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ. In Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007. ČBS Servis a.s. Hradec Králové: 2007. s. 347-352. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

 • 2006

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. LEHKÝ BETON VYZTUŽENÝ KONSTRUKČNÍMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. VÚSH. TELČ: VÚSH, 2006. s. 367-370. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy as tool for non- destructive testing of silicon solar cells. In Physical Materials and Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 264-267. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells with double- sided alkali texture. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 260-263. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Evaluation of condition changes for a concrete structure after four years of service using the air permeability method from the concrete durability viewpoint. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 45-48. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V. OVĚŘENI MOŽNOSTI VÝROBY LEHKÉHO BETONU PŘEDEPSANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A TLAKOVÉ PEVNOSTI. In 4. konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, 2006. s. 161-164. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Vlastnosti pórovitého zrna kameniva a pevnost lehkého konstrukčního betonu. In 4. Konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, 2006. s. 155-160. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. ZHODNOCENÍ ZMĚN STAVU BETONU KONSTRUKCE PO ČTYŘECH LETECH METODOU VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI Z HLEDISKA JEHO TRVANLIVOSTI. In zborník prednášok z XII. medzinárodnej konferencie. XII. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 126-130. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M. Vliv úpravy bednění drenážními potahy na povrchové vrstvy betonu. In Beotnárské dni 2006. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2006. s. 173-178. ISBN: 80-227-2500- 5.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In Sborník příspěvků-2. česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2006. s. 121-123. ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 175 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2006. s. 175-178. ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells type G3A with double- sided alkali texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 237-240. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells type G5 with double- sided acidic texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 241-244. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; VOJTEK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. AIR PERMEABILITY OF LIGHTWEIGHT AND ORDINARY CONCRETES WITH FIBRES. In Comportarea in situ a constructiilor. 16. Brazi-Hatzeg- Rumunsko: SC CONSITRANS SRL, 2006. s. 207-211.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Non - Destructive Testing Method for Estimation of Concrete Durability. In WORKSHOP NDT 2006. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 8-9. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. s. 64 ( s.)ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

 • 2005

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J. Noise spectroscopy measurement of 2. 3 microm CW GaSb based laser diodes. Elektronika, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 70 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V. Vzduchová propustnost vláknobetonů s vysoce pevnými PP- vlákny. In 3th Int. Conference Fibre Concrete - FC 2005. Malenovice: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. s. 87-90. ISBN: 80-248-0852- 8.
  Detail

  ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ V. Vzduchová propustnost lehkých a obyčejných betonů s vlákny. In 3. Konference Speciální betony, Vlastnosti-technologie- aplikace. Malenovice: SEKURKON, 2005. s. 159- 162 (162 s.)ISBN: 80-86604-22- 5.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Actual State of Concrete Layer from Point of View its Durability by TPT (Torrent Permeability Tester). In Int. Conference Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 22-29. ISBN: 80-7194-769- 5.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., ADÁMEK, J., JURÁNEK, P. Influence of PP- Fibres to Concrete Permeability. In Workshop NDT 2005. Ústav fyziky FAST, 2005. s. 47- 52 ( s.)
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Názory na sledování a měření procesu degradace vyztuženého betonu. In CONSTRUMAT 2005. CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2005. s. 53- 56 ( s.)ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Opinions on the Reinforced Concrete Degradation Process Monitoring and Measurement. In Workshop Physical and Material Engineering 2005. Praha: 2005. s. 60-63. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BOROCHOVSKÝ, O. Volume Changes of Concrete with High- Strength Fibres. In Int. Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina: Žilinská Univerzita, Žilina, 2005. s. 99- 103 ( s.)ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

 • 2004

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění. In Sborník Sanace. SANACE 2004. Brno: Sdružení pro sanace, 2004. s. 50-56.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Vliv povrchové úpravy betonu na jeho vzduchovou propustnost. In 3. Konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004. ČVUT Praha: Masarykova kolej ČVUT Praha, 2004. s. 62-67. ISBN: 80-239-2664- 0.
  Detail

  ADÁMEK, J.; HADRAVA, V.; JURÁNKOVÁ, V. Porovnání objemových změn betonů s klasickými a fluidními popílky. In EXPERIMENT významný zdroj navrhování nosných stavebních konstrukcí 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 1-6. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Air Permeability of Concrete with Natural and Porous Aggregates. In 8th International Conference Modern Building Materials and Techniques. 0. Vilnius: 0, 2004. s. 30-31, 5 ( s.)ISBN: 9986-05-722- 1.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Hodnocení betonu z hlediska trvanlivosti stanovením jeho vzduchové propustnosti. In Sborník SANACE 2004. 0. Brno: SSBK Brno, 2004. s. 52-55.
  Detail

  ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V. Moduly pružnosti lehkých konstrukčních betonů s vlákny FORTA v tlaku a ohybu. Speciální betony - vlastnosi - technologie - aplikace. EDEN. Malenovice: 2004. s. 54-57. ISBN: 80-86604-15-2.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SLAVÍKOVÁ, K. Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění. In CONSTRUMAT 2004. 0. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných láto, 2004. s. 54-57. ISBN: 80-8073175- 6.
  Detail

  ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V. Air Permeability of Concrete Increased by Different Ingredients and Admixtures. In LC 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 9-15. ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V. Noise as a Diagnostic Tool for Quality of 2. 3 micrometer CW GaSb Based Laser Diodes. In Electronic Devices and Systems EDS 2004. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2004. s. 423 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V. Effect of Fly Ash Content on Concrete Permeability for Water. In Workshop NDT 2004. Brno: FAST Ústav fyziky, 2004. s. 73-74. ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Hodnocení trvanlivosti betonu stanovením jeho vzduchové propustnosti. Materiály pro stavbu, 2004, roč. 10, č. 8, s. 32-33. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2003

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Air Permeability of Concrete. In MATBUD IV. Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia Materialowe w Inžynierii Ladowej Krakow. Krakow: Politechnika Krakowska, 2003. s. 43-49. ISBN: 83-7242-261- 3.
  Detail

  ADÁMEK, J.; MELOUN, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Concrete Creep Deformations Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test. In NDT - CE Berlin 2003. Berlin: 2003. s. Poster 28 ( s.)ISBN: 3-931381-49- 8.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky. In Betón 2003. Štrbské Pleso: TU Košice, 2003. s. 292-295. ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V. Několik odborných postřehů z NDT- CE Berlin 2003. In WORKSHOP NDT CMC 2003. Brno: VUT FAST Brno, Ústav fyziky, ČNDT, 2003. s. 42-46. ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P. Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT. In CONSTRUMAT 2003 - IX. mezinárodní konference, 1. vydání Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra materiálového inženierstva. Štúrovo: STU Bratislava, 2003. s. 95 ( s.)ISBN: 80-227-1926- 9.
  Detail knihovna SZK

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Permeability of Concrete with PP- fibres. In FC+ HPC 2003. Malenovice: Sekurkon Praha, 2003. s. 136- 143 (143 s.)ISBN: 80-86604-08- X.
  Detail knihovna SZK

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů. In Betonářské dny 2003. Pardubice: Sekurkon Praha, 2003. s. 128 ( s.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail knihovna SZK

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P. Některé poznatky získané při predikci trvanlivosti betonů metodou vzduchové propustnosti WTA. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: 2003. s. 292-295. ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

 • 2002

  ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn. VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 10. sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košiciach - stavebná fakulta, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Gas Permeability of Concrete Structure as a Criteria of Concrete Durability. In International Symposium Non- Traditional Cement and Concrete 2002. Brno: Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, 2002. s. 494 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Příznivý vliv náhrady části drobného kameniva ložovým popílkem z fluidního spalování na vlastnosti betonu. In Betonářské dny 2002. Pardubice: ČBS, 2002. s. 256-260. ISBN: 80-238-9644- X.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Model pro výpočet propustnosti. In Construmat 2002. Conference about structural materials. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 5 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

 • 2001

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Permeability of Concrete as a Criteria of Durability Assessment. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Křižánky: VUT v Brně, 2001. s. 63-66. ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Použití metody stanovení propustnosti betonu pro vzduch pro hodnocení jeho trvanlivosti. Sanace betonových konstrukcí, 2001, s. 10 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., ADÁMEK, J., MICHALKO, O. Permeability of concrete. In Nové trendy ve fyzice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 90 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O.; DVOŘÁK, L. Stanovení propustnosti povrchových vrstev betonu pro vodu a vzduch jako jedna z možných metod odhadu životnosti betonové mostní konstrukce. In Sborník příspěvků 6. mezinárodního symposia "Mosty 2001". Brno: CERM s.r.o., 2001. s. 189 ( s.)ISBN: 80-7204-195- 9.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Sledování kvality těsnicích technologií stanovením součinitele propustnosti povrchu sanovaných betonů pro vodu a vzduch. In Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře "Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. s. 218 ( s.)ISBN: 80-7078-870- 4.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Assessment of Concrete Surface Layer Durability by Determination of its Permeability. In Quality and Reliability in Building Industry. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, 2001. s. 11 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Moderní nedestruktivní metody měření propustnosti betonů pro vodu a vzduch. In Building Materials and Testing. Štrbské Pleso: Orgware, 2001. s. 155 ( s.)ISBN: 80-7099-677- 3.
  Detail

 • 2000

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Non- destructive testing of heterosstructure laser based od GaInAsSb. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: University of Technology, 2000. s. 53 ( s.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Vliv příměsí na vodopropustnost betonu. In Konference Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, 2000. s. 224 ( s.)
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Water Permeability of Cement- Fly Ash Concrete. In III. Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnenia materialowe w inžynierii ladowej MATBUD 2000. Kraków, Polska: Polytechnika Krakowska, 2000. s. 31-38. ISBN: 83-7242-107- 2.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Vliv částečné náhrady jemného kameniva v betonu létavým popílkem na součinitel propustnosti pro vodu. In Conference about Structural Materials, CONSTRUMAT 2000. Nitra, Slovakia: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2000. s. 65 ( s.)ISBN: 80-7137-739- 2.
  Detail

 • 1999

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SEMERÁK, J. Propustnost betonu pro kapaliny a plyny. In CONSTRUMAT 99. Ostrava: TU Ostrava, 1999. s. 81 ( s.)ISBN: 80-7078-647- 7.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., MICHALKO, O., ADÁMEK, J. Průchod plynu strukturou betonu. In International Workshop "Physical and Material Engineering". Praha: 1999. s. 41 ( s.)
  Detail

 • 1997

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Noise and DlTS in LEDs. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 67 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Šum a DLTS luminiscenčních diod. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 67 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Náhodné proudové impulsy ve vysokonapěťových průchodkách. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 135-136.
  Detail

  NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z. Non- destructive testing of relanex insulating foils. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 133 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Random current impulses in high- tension bushings. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 135 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., IBRAHIM, A. Non- destructive testing of solar cells. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 63 ( s.)
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z. DLTS and noise in LEDS. In Proceedings of Workshop 97. Slovakia: University of technology, 1997. s. 92 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

  NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z. Experimental study of impuls arise in hightension bushings. In Proceeding of Workshop 97. Slovakia: University of Technology, 1997. s. 96 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., NAVAROVÁ, H., CHOBOLA, Z. Random current impulse in high- tension bushings. In Proceeding of Workshop 97. Slovakia: University of Technology, 1997. s. 101 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

 • 1996

  CHOBOLA, Z., VAŠINA, P., ŠIKULA, J., JURÁNKOVÁ, V., SIMOEN, E. 1/ f Noise and DLTS in LEDS. In Proceedings Third ELEN Workshop Leuven. Belgium: University of Technology, 1996. s. 32 ( s.)
  Detail

 • 1995

  CHOBOLA, Z., HRUŠKA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J. Noise Reliability Indicators for Solar Cells. In Procedings of Second ELEN conerence. Grenoble: University of Technology, 1995. s. 505/ 1 ( s.)
  Detail

  HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J. Analysis of Solar Cell Transport Properties. In Proceeding of the International NODITO Workshop. Brno: University of Technology, 1995. s. 216 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŘEHÁK, D. Analysis of Noise Properitef of R1 Solar Cells. In Proceedings of the International NODITO Workshop. Brno: University of Technology, 1995. s. 220 ( s.)ISBN: 80-214-0663- 1.
  Detail

 • 1993

  ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Noise Reliability Indicators. In Procedings of the 4th European Symposium on Reliability of Electron Devices. Bordeaux - France: University of Technology, 1993. s. 341 ( s.)
  Detail

 • 1992

  JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JANOVSKÝ, P. 1/f Noise and L-V Characteristics of GaAsP LEDs. In Proceedings of International Symp. Fluctuation in Solids. Brno: University of technology, 1992. s. 87 ( s.)
  Detail