Ing.

Tomáš Kozel

Ph.D.

VHK – Assistant professor

+420 541 147 780
kozel.t@fce.vutbr.cz

Projects

 • Modelování a optimalizace srážko-odtokových a erozních procesů v krajině
  Detail

 • Zachování funkcí a kvality vody ve vodním toku za snížených průtoků
  Detail

 • Možnosti zlepšení kvality vody ve vodních tocích při nízkých vodních stavech
  Detail

 • Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence s podporou stochastických předpovědních modelů
  Detail

 • SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region
  Detail

 • Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence s podporou předpovědních modelů
  Detail

 • Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence
  Detail