Ing.

Stanislav Paseka

Ph.D.

VHK – Assistant professor

+420 541 147 782
paseka.s@fce.vutbr.cz

Publications

 • 2022

  PASEKA, S.; MAJKUS, M.; HAVLÍČEK, T. THE BOULDER CHUTE DESIGN WITH A STILLING BASIN AND INTAKE FACILITY VERIFIED BY A HYDRAULIC MODEL. In Conference Proceedingsc Volume 22. International multidisciplinary geoconference SGEM. Soils. Bulgaria: 2022. s. 1-7. ISBN: 978-619-7603-42-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  PASEKA, S. THE APPLICATION OF THE LASER DIFFRACTION TO DETERMINE SOIL TEXTURE AND INFLUENCE ON SOIL TEXTURE CLASSIFICATION. In Conference Proceedingsc Volume 22. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. Bulgaria: 2022. s. 1-7. ISBN: 978-619-7603-42-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2021

  PASEKA, S.; MARTON, D. The Impact of the Uncertain Input Data of Multi-Purpose Reservoir Volumes under Hydrological Extremes. Water, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-25. ISSN: 2073-4441.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2020

  PASEKA, S.; MARTON, D. TRANSFORMAČNÍ ÚČINEK NÁDRŽE VRANOV V PODMÍNKÁCH NEJISTÝCH POVODŇOVÝCH VLN. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2020. s. 529-533. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  PASEKA, S. Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot vstupních dat. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2020, roč. 63, č. 09-10(2020), s. 26-34. ISSN: 0322-886X.
  Detail Link

 • 2019

  PASEKA, S.; MARTON, D. Program Transform_wave pro transformace povodňových vln v podmínkách nejistot. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 335-340. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.
  Detail

  PASEKA, S.; MARTON, D. Assessing the Impact of Flood Wave Uncertainty to Reservoir Flood Storage Capacity. In Conference Proceedingsc Volume 19. International multidisciplinary geoconference SGEM. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 51 Alexander Malinov Blvd., 12, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 49-56. ISBN: 978-6-1974-0876-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  PASEKA, S.; MARTON, D. Optimal Assessment of Reservoir Active Storage Capacity under Uncertainty. In Conference Proceedingsc Volume 19. International multidisciplinary geoconference SGEM. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 51 Alexander Malinov Blvd., 12, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 427-434. ISBN: 978-6-1974-0876-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  PASEKA, S. Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2019. s. 1-14. ISBN: 978-80-99929-03-7.
  Detail

  PASEKA, S. Stanovení retenčního prostoru nádrže v podmínkách nejistot. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2019, roč. 62, č. 11-12(2019), s. 28-35. ISSN: 0322-886X.
  Detail Link

 • 2018

  MARTON, D.; PASEKA, S. Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot. In Seminář Adolfa Patery 2018. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018. s. 111-123. ISBN: 978-80-01-06496-2.
  Detail

  PASEKA, S. Odolnost nádrže při změně kllimatického systému. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2018, roč. 60, č. 7-8(2018), s. 15-21. ISSN: 0322-886X.
  Detail Link

  PASEKA, S.; KAPELAN, Z.; MARTON, D. Multi-Objective Optimization of Resilient Design of the Multipurpose Reservoir in Conditions of Uncertain Climate Change. Water, 2018, roč. 10, č. 9, s. 1-16. ISSN: 2073-4441.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  PASEKA, S. Uživatelské rozhraní programu UNCE RESERVOIR pro stanovení zabezpečenosti požadovaného odtoku. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 756-761. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  PASEKA, S. Stanovení retenčního prostoru nádrže v podmínkách nejistot. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2018. s. 1-12. ISBN: 978-80-88907-98-5.
  Detail

 • 2017

  PASEKA, S.; MARTON, D. Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2017. 1. Brno: Povodí Moravy, s.p. Brno, 2017. s. 160-164. ISBN: 978-80-905368-5-2.
  Detail

  PASEKA, S. Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-88907-95-4.
  Detail

  PASEKA, S. Uživatelské rozhraní programu UNCE RESERVOIR pro stanovení zásobního objemu nádrže. In Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  MARTON, D.; PASEKA, S. Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir. Environments, 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2076-3298.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2016

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 120-127. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D. An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P. Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 789-796. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2015

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S. Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty. In Drought: Research and Science- Policy Interfacing. 1. Leiden, Netherlands: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. s. 377-382. ISBN: 978-1-138-02779- 4.
  Detail Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 5-8. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Link

  PASEKA, S.; MARTON, D. Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 149-152. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Link