Ing.

Miroslava Kubíčková

GED – External

+420 541 147 221
Miroslava.Kubickova@vut.cz

Publications

 • 2021

  KUBÍČKOVÁ, M.; ŠAFÁŘ, V., KARAS J. Usage of UAVs for Flat Roof Drainage Calculations. GIM International. GIM International, 2021. s. 1-6. ISSN: 1566-9076.
  Detail Link

  KUBÍČKOVÁ, M.; NOSEK, J.; VONDRÁK, J. VYUŽITÍ RPAS A SFM FOTOGRAMMETRIE V ZASTAVĚNÝCH OBLASTECH. 23. ODBORNÁ KONFERENCE JUNIORSTAV 2021. Brno: VUT Brno, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Link

 • 2020

  KUBÍČKOVÁ, M. Testování přesnosti fotogrammetrického snímkování s využitím RPAS: Kalibrační základna AdMaS. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2020, roč. 66 (108), č. 9, s. 182-188. ISSN: 1805-7446.
  Detail Link

  KUBÍČKOVÁ, M. Testovací základna pro UAS. In Sborník konference Juniorstav 2020. 2020. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2007

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In Proceedings of the Fifth International Symposium "Highway and Bridge Engineering 2007". Iasi, Romania, EU: School of Construction, Technical University Iasi, 2007. s. 186-192.
  Detail

  KALVODA, P.; PODSTAVEK, J.; SUCHÁ, M.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. s. 106-110. ISBN: 978-80-903478-9- 2.
  Detail

  KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R. Subpixel Measurement in Close- Range Photogrammetry. In Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007". 1. Iasi, Romania, EU: Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, 2007. s. 576-584. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail Link

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; BRKL, L.; VONDRÁK, J. Subpixelové měření v blízké fotogrammetrii. Stavební obzor, 2007, roč. 2007/ 16, č. 3, s. 89-92. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2006

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M. Detekce zájmových bodů v digitálních snímcích. In Sborník konference Juniorstav 2006, díl 8. VUT v Brně: CERM, 2006. s. 201-206. ISBN: 80-214-3114- 8.
  Detail

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M. Metody měření polohy symetrických terčů. In Sborník konference Juniorstav 2006, díl 8. VUT v Brně: CERM, 2006. s. 231-236. ISBN: 80-214-3114- 8.
  Detail

  KALVODA, P.; SUCHÁ, M. Detection of symmetric targets for usage in close- range photogrammetry. XI Miedzynarodowa konferencja studenckich kol naukowych. Wroclaw: ATUT, 2006. s. 68-68. ISBN: 83-917899-6- 9.
  Detail

 • 2005

  BÁRTA, L.; KALVODA, P.; SUCHÁ, M. JUNIORSTAV 2005 - 7. Odborná konference doktorského studia. Geodetický a kartografický obzor. Brno: Vesmír, spol. s r.o., 2005. ISSN: 0016-7096.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; SCHMIDT, M. Subpixel measurement in close- range photogrammetry. In International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2005. s. 325-331.
  Detail

  BRKL, L., SUCHÁ, M., KALVODA, P. Digitalizace sáhových katastrálních map na hranici gusterbergského a svatoštěpánského souřadnicového systému. In Sborník - Juniorstav 2005, 7. odborná konference doktorského studia. Brno: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2833- 3.
  Detail

  VONDRÁK, J., SUCHÁ, M., MACHOTKA, R., FIŠER, Z., HOTOVCOVÁ, J. Analysis of Digital Cadastral Maps in Brno Cadastral Area - Czech Republic. In sborník. 1. Sofia, Bulgaria: USLMB, 2005. s. 526-536.
  Detail Link

  SUCHÁ, Miroslava; KALVODA, Petr. DIGITAL CLOSE- RANGE PHOTOGRAMMETRY IN BUILDING INDUSTRY. In sborník. 1. Wroclaw: ATUT, 2005. s. 85-86. ISBN: 83-89247-83- 6.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; BRKL, L. Fotogrammetrické sledování deformací při zatěžovací zkoušce. In Sborník konference Juniorstav 2005. Brno: CERM Brno, 2005. s. 285-290. ISBN: 80-214-2833- 3.
  Detail

 • 2004

  PODSTAVEK, J., SUCHÁ, M., KALVODA, P. Kalibrace GPS/ IMU snímačů ve fotogrammetrii. In Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 50-57. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; PODSTAVEK, J. Fotogrammetrické měření deformací při destruktivní zatěžovací zkoušce cihlové klenby. In Sborník semináře Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2004. Praha: ČVUT v Praze, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-01-03417- 8.
  Detail

  HOTOVCOVÁ, J.; KALVODA, P.; KRÁLÍK, J.; SUCHÁ, M.; BRKL, L. Verification and confirmation of horizontal movement tendencies in Muraň- Malcov tectonic system. In International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2004. s. 139-143.
  Detail