JUDr. Ing.

Jitka Matějková

EKR – Assistant professor

+420 604 732 515
jitka.matejkova2@vutbr.cz

Publications

 • 2019

  MATĚJKOVÁ, J. ENVIROMENTAL ASPECTS OF PUBLIC PROCUREMENT IN CONSTRUCTION SECTOR. Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně FAST, 2019. s. 575-579. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

 • 2018

  FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J. Specifika veřejné zakázky na výběr projektanta za použití metodiky BIM. Juniorstav 2018. Brno: VUT v Brně, FAST, 2018. s. 953-957. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J. BIM for public procurement authorities. Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2018. Brno: ARDEC, s.r.o., 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

 • 2017

  DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J. Vybrané aspekty zadávací dokumentace při výběru dodavatele na výstavbu kanalizace. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 233-236. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail