Projects

  • Analýza účinnosti, metodika řízení a energetická náročnost systémů techniky prostředí
    Detail

  • Experimentální validace numerických modelů proudění vzduchu v budovách
    Detail