Ing.

Eva Hyánková

Ph.D.

VHK – Assistant professor

+420 541 147 775
Eva.Hyankova@vut.cz

Creative work

  • HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: ŽLAB; Sklopný žlab pro zjišťování hydraulických charakteristik rozdělovacích systémů kořenových čistíren a smyvu půdy. Výzkumná plocha ÚVHK v areálu budovy Žižkova 17. (funkční vzorek)

  • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E.: 12440-2013-02; Automatické rozdělovací zařízení pro mechanicky předčištěnou odpadní vodu. obec Dražovice - Vegetační kořenová čistírna. (funkční vzorek)

  • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E.: 12440-2013-03; Automatické dávkovací zařízení. obec Dražovice - vegetační kořenová čistírna. (funkční vzorek)

  • HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.: Závlaha odpadními vodami; Systém pro závlahu vyčištěnými odpadními vodami. Čistírna odpadních vod v obci Dražovice. (poloprovoz)

  • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.: Multivzorkovací šachta; Multivzorkovací šachta s akumulačními objemy pro uchování vzorků. Poloprovozní zařízení "Sestava pro závlahu vyčištěnými odpadními vodami" na vegetační ČOV v obci Dražovice. (funkční vzorek)