doc. Ing.

Daniel Marton

Ph.D.

VHK – Assoc. professor

+420 541 147 776
Daniel.Marton@vut.cz

Publications

 • 2022

  MARTON, D.; JÍLEK, D. Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data. Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2022. 1. Brno: Povodí Moravy, s.p. Brno, 2022. s. 22-26. ISBN: 978-80-907141-6-8.
  Detail Link

  BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Impact of Climate Change on Hydrological and Meteorological Quantities in Watershed Scale. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2022. s. 1-8. ISBN: 978-619-7603-54-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 387-392. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

  BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Analýza zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot klimatické změny. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2022, roč. 65, č. 5-6/2022, s. 30-36. ISSN: 0322-886X.
  Detail Link

  BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Porovnání metod výpočtu potenciální evapotranspirace. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 393-398. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

  BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Reservoir Sedimentation Effect on Water Supply under Conditions of Climate Change. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2022. s. 1-8. ISBN: 978-619-7603-54-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2021

  PASEKA, S.; MARTON, D. The Impact of the Uncertain Input Data of Multi-Purpose Reservoir Volumes under Hydrological Extremes. Water, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-25. ISSN: 2073-4441.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Hydrological Modelling to Investigate Climate Change as a Part of Transboundary River Sediment Management: Case Study of the Thaya River Basin in the Czech Republic. XXIX Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management: Conference proceedings. 2021. s. 68-77. ISBN: 978-80-7653-031-7.
  Detail

 • 2020

  PASEKA, S.; MARTON, D. TRANSFORMAČNÍ ÚČINEK NÁDRŽE VRANOV V PODMÍNKÁCH NEJISTÝCH POVODŇOVÝCH VLN. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2020. s. 529-533. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  BEDNÁŘ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D. Designing the operating rules of a reservoir to maximise the financial revenue from a hydropower plant: Case study of Mostiste, Czech Republic. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2020. s. 103-112. ISBN: 978-619-7603-17-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; ŠPILÁČEK, M.; MARTON, D. Flexible Low-Temperature Heat Storage for Heat Pump with Predictive control. Chemical Engineering Transactions, 2020, roč. 81, č. 4, s. 895-900. ISSN: 2283-9216.
  Detail Link

 • 2019

  MARTON, D.; KNOPPOVÁ, K.; ŠTĚPÁNEK, P. Robustnost návrhu zásobního objemu nádrže Vlachovice v podmínkách nejistoty klimatické změny. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2019. 1. Brno: Povodí Moravy, s.p. Brno, 2019. s. 27-31. ISBN: 978-80-907141-3-7.
  Detail Link

  MARTON, D.; KNOPPOVÁ, K. Developing hydrological and reservoir models under deep uncertainty of climate change: robustness of water supply reservoir. Water Science and Technology: Water Supply, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2222-2230. ISSN: 1606-9749.
  Detail Link

  PASEKA, S.; MARTON, D. Program Transform_wave pro transformace povodňových vln v podmínkách nejistot. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 335-340. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  Kateřina Knoppová, Daniel Marton, Petr Štěpánek. Application of Rainfall-Runoff Model: Climate Change Impacts on Reservoir Inflow. In Electronic book with full papers from XXVIII Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Kyjev: 2019. s. 92-99. ISBN: 978-966-7067-38-0.
  Detail

  PASEKA, S.; MARTON, D. Optimal Assessment of Reservoir Active Storage Capacity under Uncertainty. In Conference Proceedingsc Volume 19. International multidisciplinary geoconference SGEM. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 51 Alexander Malinov Blvd., 12, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 427-434. ISBN: 978-6-1974-0876-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  PASEKA, S.; MARTON, D. Assessing the Impact of Flood Wave Uncertainty to Reservoir Flood Storage Capacity. In Conference Proceedingsc Volume 19. International multidisciplinary geoconference SGEM. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 51 Alexander Malinov Blvd., 12, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 49-56. ISBN: 978-6-1974-0876-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.
  Detail

  Kateřina Knoppová, Daniel Marton. Development of rainfall-runoff model: Suitability Assessment in the Morava River Basin, Czech Republic. In WIT Transactions on Ecology and the Environment - River Basin Management X. 234. Southampton, UK: WIT Press, 2019. s. 143-154. ISBN: 978-1-78466-327-8.
  Detail Link

 • 2018

  MARTON, D.; PASEKA, S. Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot. In Seminář Adolfa Patery 2018. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018. s. 111-123. ISBN: 978-80-01-06496-2.
  Detail

  MARTON, D. Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 1-117.
  Detail Link

  PASEKA, S.; KAPELAN, Z.; MARTON, D. Multi-Objective Optimization of Resilient Design of the Multipurpose Reservoir in Conditions of Uncertain Climate Change. Water, 2018, roč. 10, č. 9, s. 1-16. ISSN: 2073-4441.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; STARÝ, M. Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 2, s. 4-7. ISSN: 0322-8916.
  Detail Link

  KNOPPOVÁ, K.; MARTON, D. Srážko-odtokový model pro dlouhodobé prognózy v podmínkách klimatické změny. In Konference s mezinárodní účastí "Hospodaření s vodou v krajině". 1. Třeboň: Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds), 2018. s. 1-12. ISBN: 978-80-87361-83-2.
  Detail

  MARTON, D.; KNOPPOVÁ, K. Robust Reliability Assessment of Water Reservoir Under Uncertainty of Climate Change. In HIC 2018. 13th International Conference on Hydroinformatics. EPiC Series in Engineering. EPiC Series in Engineering. Manchester: The EPiC Series: EasyChair Proceedings and Collections, 2018. s. 1316-1323. ISSN: 2516-2330.
  Detail Link

 • 2017

  MARTON, D.; PASEKA, S. Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir. Environments, 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2076-3298.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MENŠÍK, P.; MARTON, D. Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines. Procedia Engineering, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 491-498. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; HORSKÁ, M. Legislativa ve vodním hospodářství. Vodní hospodářství, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1211-0760.
  Detail Link

  MARTON, D.; STARÝ, M. Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data. In Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2017. 1. Brno: Povodí Moravy, s.p. Brno, 2017. s. 24-27. ISBN: 978-80-905368-5- 2.
  Detail

  PASEKA, S.; MARTON, D. Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2017. 1. Brno: Povodí Moravy, s.p. Brno, 2017. s. 160-164. ISBN: 978-80-905368-5-2.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; ŠPILÁČEK, M.; BÁRTŮ, M.; MARTON, D. Seasonal Benefits of Intraday Heat Accumulation in System with Air Source Heat Pump for Central Europe Climate Conditions. In CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Milano, Italy: The Italian Association of Chemical Engineering, 2017. s. 1663-1668. ISBN: 978-88-95608-51-8. ISSN: 2283-9216.
  Detail Link

 • 2016

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 41-46. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P. Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 789-796. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 120-127. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D. An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2015

  MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity. Procedia Engineering, 2015, roč. 2015, č. 119, s. 994-1002. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S. Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty. In Drought: Research and Science- Policy Interfacing. 1. Leiden, Netherlands: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. s. 377-382. ISBN: 978-1-138-02779- 4.
  Detail Link

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 1, s. 2-5. ISSN: 0322- 8916.
  Detail Link

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed. WATER RESOUR+, 2015, roč. 42, č. 1, s. 133-145. ISSN: 0097-8078.
  Detail Link

  MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 9-12. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Link

  PASEKA, S.; MARTON, D. Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 149-152. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2015, roč. 63, č. 4, s. 287-294. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi- reservoir System Storage Capacity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 729-736. ISBN: 978-619-7105-36- 0. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 5-8. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Link

 • 2014

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data. In 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI2013. Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. s. 1094-1101. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; KAPELAN, Z. Risk and Reliability Analysis of Open Reservoir Water Shortages Using Optimization. In 16th Water Distribution System Analysis Conference, WDSA2014 Urban Water Hydroinformatics and Strategic Planning. Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 1478-1485. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. s. 1486-1492. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MENŠÍK, P.; MARTON, D. Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. In Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-87- 9.
  Detail

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs. In Proceedings ITISE 2014, International work- conference on Time Series. Spain, Granada: Copicentro Granada S. L, 2014. s. 382-395. ISBN: 978-84-15814-97- 9.
  Detail

 • 2012

  MARTON, D.; STARÝ, M. VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE. In Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012. Brno: 2012. s. 155-162. ISBN: 978-80-02-02423- 1.
  Detail

  MARTON, D. Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistotou měření ovlivněných hydrologických dat. In Zborník súťažných prác mladých odborníkouv. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-88907-81- 7.
  Detail

 • 2011

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2011, roč. 59, č. 4, s. 228-237. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; BANOT, P. MODELOVÁNÍ VSTUPNÍCH HYDROLOGICKÝCH PODKLADŮ ZATÍŽENÝCH NEJISTOTU MĚŘENÍ V SYSTÉMU STANIC. In Sborník anotací Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

 • 2010

  MARTON, D.; STARÝ, M. Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad. In Wokshop Adopfa Patery 2010 Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha 2010: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010. s. 149-154. ISBN: 978-80-02-02260- 2.
  Detail

  MARTON, D. SOFTWARE ZFNAD JAKO VÝSTUP ŘEŠENÉHO PROJEKTU FRVŠ. In Sborník anotací Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4042-5.
  Detail

 • 2009

  MARTON, D.; STARÝ, M. VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE. In Technické listy 2009. 1. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-2. ISBN: 978 80 248 2091 0.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad. In XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků. 1. Brno: CERM, 2009. s. 121-124. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-19.
  Detail

  MARTON, D. Generování umělých průtokových řad z náhodných realizací reálných průtokových řad použitím metody AR(q). In Sborník anotací - Juniorstav 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 245-245. ISBN: 978-80-214-3810- 1.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. In Sborník příspěvku konferenci IDEAS 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 146-146. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  MARTON, D. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad. In Sborník konference mladých hydrologou. Bratislava: 2009. s. 1-12. ISBN: 978-80-88907-70- 1.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. Uncertainty impact for allocation items of real discharge series monthly average discharge for reservoir storage capacity values. In II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009. Poznaň: Uczelniany samorzad doktorantow Politechniki Poznanskiej, 2009. s. 280-284. ISBN: 978-83-926896-1- 4.
  Detail

 • 2008

  MARTON, D. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2008. s. 1-11. ISBN: 978-80-88907-64- 0.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE IZOLOVANÉ NÁDRŽE - VÝVOJ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. In Sborník Anotací Juniorstav 2008. 1. Brno: CERM, 2008. s. 282-282. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. A WATER MANAGEMENT SOLUTION OF RESERVOIR SUPPLY FUNCTION - DEVELOPMENT OF SOFTWARE TOOL. In IInternational Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist InterTech 2008 Proceedings. Poznaň: Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2008. s. 83-85. ISBN: 978-83-926896-0- 7.
  Detail