Course Details

DV79 course is part of 4 study plans

Ph.D. full-t. program nD > MGS compulsory-elective Summer Semester 1st year 8 credits

Ph.D. combi. program nDK > MGS compulsory-elective Summer Semester 1st year 8 credits

Ph.D. full-t. program nDA > MGS compulsory-elective Summer Semester 1st year 8 credits

Ph.D. combi. program nDKA > MGS compulsory-elective Summer Semester 1st year 8 credits

Course Guarantor

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Institute

Institute of Structural Economics and Management

Planned educational activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Specification of controlled instruction, the form of instruction, and the form of compensation of the absences

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Lecture

3 hours/week, 13 weeks, elective