doc. Ing.

Tomáš Kučera

Ph.D.

VHO – Assoc. professor

+420 541 147 723
tomas.kucera@vut.cz

Projects

 • Water Quality in Drinking Water Distribution Systems
  Detail

 • Modelování vybraných ukazatelů a procesů při zásobování odběratelů pitnou vodou
  Detail

 • Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou
  Detail

 • Citlivostní analýza technických ukazatelů a jejich vah při hodnocení technického stavu veřejných vodovodů
  Detail

 • Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy
  Detail

 • Metodika technického auditu vodárenské infrastuktury měst a obcí
  Detail

 • Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody
  Detail

 • Progresívní metody úpravy vody a jejich účinnost
  Detail

 • Interaktivní výuka v počítačové učebně ÚVHO
  Detail

 • MEB060803, Vulnerability and Risk Analysis of Urban Water Infrastructure
  Detail