prof. RNDr.

Pavla Rovnaníková

CSc.

CHE – Professor

+420 541 147 633
Pavla.Rovnanikova@vut.cz

Publications

 • 2023

  NĚMEČEK, J.; ČTVRTLÍK, R.; VÁCLAVEK, L.; NĚMEČEK, J.; ČAIROVIĆ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Local fracture toughness of alkali-activated aluminosilicate composites with ceramic precursor assessed via fracture and scratch tests. In AIP Conf. Proc. Special Concrete and Composites 2021. AIP Conference Proceedings. Melville: AIP Publishing, 2023. ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 1551-7616.
  Detail Link

  BENEŠOVÁ, A.; SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Fatigue properties of a selected alkali-activated aluminosilicate composite. Book of full texts Engineering mechanics 2023. Engineering Mechanics .... Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2023. s. 43-46. ISBN: 978-80-87012-84-0. ISSN: 1805-8256.
  Detail

  PAVLÍK, Z.; VYŠVAŘIL, M.; PAVLÍKOVÁ, M.; BAYER, P.; PIVÁK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ZÁLESKÁ, M. Lightweight pumice mortars for repair of historic buildings –Assessment of physical parameters, engineering properties and durability. Construction and building materials, 2023, č. 133275, ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

  KUMPOVÁ, I.; LISZTWAN, D.; POLETANOVIC, B.; VYHLÍDAL, M.; ČAIROVIĆ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; MERTA, I.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Effect of slenderness ratio on compressive strength value of alkali-activated aluminosilicate composite with ceramic and fly ash precursor. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering 2022 (SPACE 2022). AIP Conference Proceedings. Melville: AIP Publishing, 2023. s. 1-10. ISSN: 1551-7616.
  Detail Link

  VOŘECHOVSKÁ, D.; HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KONEČNÝ, P. EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ASSESSMENT OF CHLORIDE PENETRATION INTO CONCRETE. In Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. s. 377-384. ISBN: 978-619-7603-61-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  VOŘECHOVSKÁ, D.; LISZTWAN, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of Calcium Hydroxide and Chloride Ion Content on Corrosion of Steel Reinforcement in Concrete. In STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF CONSTRUCTION ENGINEERING 2022 (SPACE 2022): 5th International Scientific Conference. AIP conference proceedings. 2023. s. 020011-1 (020011-8 s.)ISBN: 978-0-7354-4761-5. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; BAYER, P.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of De-Icing Chemicals on Concrete Scaling: The Role of Storage Water. Materials, 2023, roč. 16, č. 14, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2022

  VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. DURABILITY PROPERTIES OF NON-HYDROPHOBIZED LIME MORTARS WITH EXPANDED AGGREGATE: SALTS AND ICE CRYSTALLIZATION RESISTANCE. PROCEEDINGS M2D2022, 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN. Porto - Portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2022. s. 451-460. ISBN: 978-989-54756-3-6.
  Detail Link

  Lehner, P., Kubzová, M., Křivý, V., Konečný, P., Bujdoš, D., Rovnaníková, P. Correlation between surface concentration of chloride ions and chloride deposition rate in concrete. Construction and building materials, 2022, roč. 320, č. 126183, s. 1-11. ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

  PAVLÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ZÁLESKÁ, M.; PAVLÍK, Z. Diatomaceous Earth-Lightweight Pozzolanic Admixtures for Repair Mortars-Complex Chemical and Physical Assessment. Materials, 2022, roč. 15, č. 19, s. 1-21. ISSN: 1996-1944.
  Detail Link

  KUMPOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; LISZTWAN, D.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Analysis of displacement measured during the compressive testing of cylindrical specimens. In 28th Concrete Days 2022. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 135-144. ISBN: 978-3-0357-1725-9. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  FRANTÍK, P.; LISZTWAN, D.; KUMPOVÁ, I.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci, posterová sekce. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 112-123. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail Link

  VYHLÍDAL, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VAVRO, L.; VAVRO, M.; NĚMEČEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Effect of petrographic composition and chemistry of aggregate on the local and general fracture response of cementitious composites. Frattura ed Integrita Strutturale, 2022, roč. 16, č. 60, s. 13-29. ISSN: 1971-8993.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2021

  VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Fresh state properties of spongilite blended cement pastes. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. AIP Conference Proceedings. Melville, NY, USA: American Institute of Physics, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 1551-7616.
  Detail Link

  Scheinherrová Lenka, Eva Vejmelková, Martin Keppert, Magdaléna Doleželová, Pavla Rovnaníková & Robert Černý. Effects of accelerated carbonation on properties of ceramic-based geopolymers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021, roč. 145, č. 6, s. 2951-2966. ISSN: 1388-6150.
  Detail Link

  LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Identification of AAAS Composites Mechanical Fracture Parameters. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2021. s. 66-71. ISBN: 978-3-0357-3821-6. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  KONEČNÝ, P.; HORŇÁKOVÁ, M.; LEHNER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SÝKORA, M. Model uncertainty in diffusion coefficient for chloride ingress into concrete. In Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. AMSTERDAM: Elsevier, 2021. s. 147-153. ISSN: 2452-3216.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Fracture Resistance of AAAS Composites with Ceramic Precursor. In Solid State Phenomena Vol. 322. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena Vol. 322, 2021. s. 54-59. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Strength of AAAS Composites with Ceramic Precursor over Time. In The 27th International Conference Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 60-65. ISBN: 9783035737554. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  LIPOWCZAN, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; BAYER, P.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Mechanical fracture and microstructural parameters of alkali-activated materials with a ceramic precursor. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Budownictwo, 2021, roč. 27, č. 01/2021, s. 118-140. ISSN: 0526-5916.
  Detail Link

  ŠIMONOVÁ, H.; LIPOWCZAN, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Fracture parameters of alkali-activated aluminosilicate composites with ceramic precursor: durability aspects. In Procedia Structural Integrity 26th International Conference on Fracture and Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2021. s. 207-214. ISSN: 2452-3216.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  VYHLÍDAL, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VAVRO, L.; VAVRO, M.; NĚMEČEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Influence of rock inclusion composition on the fracture response of cement-based composite specimens. In Procedia Structural Integrity 26th International Conference on Fracture and Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Turin: Elsevier, 2021. s. 966-981. ISSN: 2452-3216.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2020

  BAYER, P.; CIKRLE, P.; HASNÍKOVÁ, H.; KRACÍK, M.; KULAWIECOVÁ, K.; KUNECKÝ, J.; LAPŠANSKÝ, M.; POPELOVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLÁKOVÁ, R.; SCHRÁNILOVÁ, A.; ŠLAPETA, V. Hotel Intercontinental v Praze. Historie, urbanismus, architektura. Praha: Národní památkový ústav, 2020. 256 s. ISBN: 978-80-7480-129-7.
  Detail

  FOŘT, J.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BEZDIČKA, P.; ČERNÝ, R. Alkaline activation of low-reactivity ceramics: Peculiarities induced by the precursors' dual character. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2020, roč. 105, č. 105, s. 1-9. ISSN: 0958-9465.
  Detail Link

  ŠIMONOVÁ, H.; KUMPOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; BAYER, P.; FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Fracture Parameters of Alkali-activated Aluminosilicate Composites with Ceramic Precursor. In 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2020. s. 73-79. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Workability of biopolymer modified aerial lime mortars studied by traditional and rheological approaches. ICR 2020 18th International Congress of Rheology Book of Abstracts. Rio de Janeiro: 2020. s. 150-150.
  Detail Link

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Microstructure of biopolymer-modified aerial lime mortars. In MATBUD’2020 – Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies. EDP Sciences, 2020. s. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9108-5.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  VYŠVAŘIL, M.; PAVLÍKOVÁ, M.; ZÁLESKÁ, M.; PIVÁK, A.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; PAVLÍK, Z. Non-hydrophobized perlite renders for repair and thermal insulation purposes: Influence of different binders on their properties and durability. Construction and building materials, 2020, č. 263, s. 1-14. ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

  Rovnaníková, P. Malty pro záchranu torzální architektury. Od hradu ke hradu Zlínského kraje. Ingredere hospes XII. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2020. s. 45-55. ISBN: 978-80-87231-56-2.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Lomová odolnost AAAS kompozitů s keramickým střepem. Sborník ke konferenci 27. Betonářské dny. 2020. s. 529-535. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  KONEČNÝ, P.; LEHNER, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; HORŇÁKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Evaluation of durability-related field inspection data from concrete bridges under service. Archives of Metallurgy and Materials, 2020, roč. 65, č. 1, s. 81-89. ISSN: 2300-1909.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KONEČNÝ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; HORŇÁKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Extended evaluation of durability-related field inspection data from concrete bridges under service. In Procedia Structural Integrity - The 1st Mediterranean Conference on Fracture and Structural Integrity, MedFract1. Procedia Structural Integrity. 2020. s. 430-438. ISSN: 2452-3216.
  Detail Link

  SCHEINHERROVÁ, L.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Characterization of ceramic-based alkali activated aluminosilicate composites. In AIP Conference Proceedings 2293. Zürich: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 190002-1 (190002-4 s.)ISBN: 978-0-7354-4025-8.
  Detail

  LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Identifikace lomových parametrů vybraných AAAS kompozitů. Sborník ke konferenci 27. Betonářské dny. 2020. s. 517-522. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  Naďa Goryczková, Václav Aulický, Martina Bártová, Nikolay Brankov, Petr Cikrle, Jan Fišer, Zbyněk Keršner, Matyáš Kracík, Zdeněk Kvarda, Lenka Popelová, Pavla Rovnaníková, Lenka Sedláčková, Radomíra Sedláková. Transgas. Areál řídící ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze: historie, architektura, památkový potenciál. Praha: Národní památkový ústav, 2020. 256 s. ISBN: 978-80-7480-138-9.
  Detail Link

  FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Vývoj pevností AAAS kompozitů s keramickým střepem v čase. Sborník ke konferenci 27. Betonářské dny. 2020. s. 523-528. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

 • 2019

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HALAMOVÁ, R.; HODULÁKOVÁ, M. Experimentální stanovení vývoje chemického a autogenního smrštění cementových past. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 58-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  VESELÝ, V.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. BUDOUCNOST NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 7, s. 172-175. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental Investigation of the Chemical Shrinkage of the Cement Paste Based on the Calorimetric and Ultrasonic Measurement. In FIB 2018 - Proceedings for the 2018 fib Congress: Better, Smarter, Stronger. International fib Congress on Better, Smarter, Stronger, 2018. Federation Internationale du Beton (fib), 2019. s. 2482-2489. ISBN: 978-1-877040-15-3. ISSN: 2617-4820.
  Detail

  FOŘT, J.; NOVOTNÝ, R.; VEJMELKOVÁ, E.; TRNÍK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KEPPERT, M.; POMMER, V.; ČERNÝ, R. Characterization of geopolymers prepared using powdered brick. Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2019, roč. 8, č. 6, s. 6253-6261. ISSN: 2214-0697.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUMPOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VOPÁLENSKÝ, M. X-ray micro-tomography characterization of voids caused by three-point bending in selected alkali-activated aluminosilicate composite. In Acta Polytechnica CTU Proceedings 25: 17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Vol. 25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 58-63. ISBN: 978-8-0010-6670-6.
  Detail Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vztah vývinu hydratačního tepla a smrštění cementového tmelu u různých druhů cementů. 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 53-56. ISBN: 978-80-7560-213-8.
  Detail

  MAJDA, T.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Fracture Parameters of Concrete from Drill-Core Specimens from Objects at the Transgas Gas Control Center. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Scientific.net, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; TRČKA, T.; FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Lomové parametry AAAS kompozitů s keramickým střepem. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Use of natural zeolite aggregate in restoration lime renders. In PRO 130: 5th Historic Mortars Conference. Francie: RILEM Publications S.A.R.L., 2019. s. 261-272. ISBN: 978-2-35158-221-3.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Impact of guar gum and chitosan ethers on physico-mechanical properties and durability of natural hydraulic lime mortars. In PRO 130: 5th Historic Mortars Conference. Francie: RILEM Publications S.A.R.L., 2019. s. 1279-1290. ISBN: 978-2-35158-221-3.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheology of natural hydraulic lime pastes modified by non-traditional biopolymeric admixtures. Építöanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2019, roč. 71, č. 6, s. 204-209. ISSN: 0013-970X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Threshold of the chloride to hydroxide ions ratio in relation to steel reinforcement corrosion. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail Link

  ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; MAJDA, T.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Basic Mechanical Fracture Characterization of a Selected Alkali-activated Aluminosilicate Composite. Alkali activated aluminosilicate composites based on ceramic precursors. Stockholm: The Swedish Society of Materials Technology, 2019. s. 2157-2157.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Physical-mechanical properties and durability of hydraulic lime-based mortars with non-traditional biopolymers. In Special Concrete and Compoistes 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 150-154. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail Link

  VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of lightweight lime mortars containing brick waste powder. In Special Concrete and Composites 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 133-138. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail Link

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological study on influence of hydroxypropyl derivatives of guar gum, cellulose, and chitosan on the properties of natural hydraulic lime pastes. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Use of Lava Sand as an Alternative to Standard Quartz Aggregate in Lime Mortars. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 73-78. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Preliminary analysis of durability related field inspection of highway bridge No. 57-039. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, 2019, roč. 6, č. 1, s. 38-41. ISSN: 2394-2827.
  Detail Link

  KONEČNÝ, P.; LEHNER, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; HORŇÁKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Approximation of the bridge deck diffusion coefficient and surface chloride concentration from field data. In 9th International Scientific Conference on Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Kragujevac, Serbia: IOP Publishing, 2019, 2019. s. 1-13. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Preliminary analysis of durability related field inspection of reinforced concrete bridge. Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials Systems and Structures (SMSS2019) Durability, Monitoring and Repair of Structures. USA: 2019. s. 527-533. ISBN: 978-2-35158-218-3.
  Detail Link

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Influence of biopolymeric water-retaining admixtures on hydration of Portland cement studied using isothermal calorimetry. In Construmat 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

 • 2018

  ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of Curing Temperature on Mechanical and Fracture Parameters of Alkali-activated Brick Powder Based Composite. In Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech Publications, 2018. s. 79-82. ISBN: 978-3-0357-1096-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  VEJMELKOVA, E.; FOŘT, J.; JUNKOVÁ, A; ČECHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ,R. Thermal and Hygric Properties of Alkali Activated Aluminosilicates. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2018. s. 040002-1 (040002-4 s.)ISBN: 9780735417663. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  BRÎNDUŞ-SIMUŢ, J.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of particle size of waste brick powder on the properties of alkaline activated materials. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological and mechanical properties of lime-brick powder mortars with expanded clay aggregate. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  CIKRLE, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DUFKA, A. Charakteristika betonů železobetonových konstrukcí 60. a 70. let 20. století. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 6, s. 54-60. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Influence of Guar Gum Derivatives on Hardened Properties of Aerial Lime-Based Mortars. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 22-29. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concerete sustainability. Opole: Polish Association of Civil Engineers and Technicians, Branch in Opole, 2018. s. 26-27. ISBN: 978-83-937864-2-8.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Thermal Analysis of Concrete from Panels Subjected to Fire Experiments. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 47-52. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  CIKRLE, P.; BYDŽOVSKÝ, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Obchodní dům Prior / Kotva. In Obchodní dům PRIOR / KOTVA. 2018. s. 209-219. ISBN: 978-80-87967-19-5.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of aerial lime-based mortars with addition of biopolymers. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological characteristics of aerial lime-based pastes with addition of biopolymers. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  VEJMELKOVÁ, E.; SCHEINHERROVÁ, L.; DOLEŽELOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Development of porous structure of ceramic-based geopolymers. In Nano, Bio, Green and Space-Technologies for a Sustainable Future. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň, Rakousko: 2018. s. 677-685. ISBN: 978-619-7408-71-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  FOŘT, J.; VEJMELKOVÁ, E.; SOUKUP, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Material characteristics of geopolymers based on an industrial waste product. In 6th International Conference Integrity-Reliability-Failure. Lisabon, Portugalsko: INEGI/FEUP, 2018. s. 85-92. ISBN: 978-989-20-8313-1.
  Detail

  TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:. Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 273-279. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  ČÁCHOVÁ, M.; KOŇÁKOVÁ, D.; VEJMELKOVÁ, E.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Lightweighted plasters using perlite, lime and recycled finaly ground brick powder. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. International multidisciplinary geoconference SGEM. 18. 2018. s. 461-469. ISBN: 978-619-7408-52-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental Investigation of the Chemical Shrinkage of the Cement Paste Based on the Calorimetric and Ultrasonic Measurement. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Melbourne, Australia: Federation internationale du beton (fib), 2018. s. 514-515. ISBN: 978-1-877040-14-6.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu. Beton TKS, 2018, roč. 2018, č. 2/2018, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VYŠVAŘIL, M.; GRZESZCZYK, S.; JANOWSKA-RENKAS, E. Rheological properties and microstructure of binary waste red brick powder /metakaolin geopolymer. Construction and building materials, 2018, roč. 188, č. 1, s. 924-933. ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

  VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KEPPERT, M. Rheological Properties of Alkali-Activated Brick Powder Based Pastes: Effect of Alkali Activator and Silicate Modulus. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. 2018. s. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Properties of Aerial Lime-Based Mortars with Chitosan Ethers. In Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions IV. Solid State Phenomena. 2018. s. 75-82. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concrete sustainability. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  Teplý, B., Rovnaníková, P., Vymazal., T. Sustainability quantification of concrete structures. In Advanced Environmental in Research. volume 63. New York, USA: Nova science publishers, 2018. s. 231-248. ISBN: 9781536139198.
  Detail

  Kucharczyková, B., Rovnaníková, P. Studium smrštění cementové pasty v počátečních stádiích hydratace. 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 135-138. ISBN: 978-80-7560-142-1.
  Detail

  Bayer, P., Rovnaníková, P. Effect of alkaline activator quantity and temperature of curing on the properties of alkali-activated brick dust. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KEPPERT, M.; VEJMELKOVÁ, E.; BEZDIČKA, P.; DOLEŽELOVÁ, M.; ČÁCHOVÁ, M.; SCHEINHERROVÁ, L.; POKORNÝ, J.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content. APPLIED CLAY SCIENCE, 2018, roč. 2018, č. 161, s. 82-89. ISSN: 0169-1317.
  Detail Link

  VEJMELKOVÁ ,E., KOŇÁKOVÁ, D., ČÁCHOVÁ, M., ZÁLESKÁ, M., SVORA, P., KEPPERT, M., ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R. High-strength concrete based on ternary binder with high pozzolan content. Structural Concrete, 2018, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1751-7648.
  Detail

  FOŘT, J.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; ALBLOVÁ, N.; ČÁCHOVÁ, M.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects. Journal of Cleaner Production, 2018, roč. 194, č. 25, s. 714-725. ISSN: 0959-6526.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of temperature on rheological properties of alkali activated brick powder based pastes. In SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. FRANCE: RILEM publications S.A.R.L., 2018. s. 437-442. ISBN: 978-2-35158-202-2.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Preliminary analysis of durability related field inspection of highway bridge No. 57-039. In IASTEM 2018. London, UK: 2018. s. 55-58. ISBN: 978-1-4503-6287-0.
  Detail

  MAJDA, T.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Lomové parametry betonů jádrových vývrtů objektů Transgas. Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  POKORNÝ, J.; PAVLÍKOVÁ, M; TYDLITÁT, V.; SCHEINHERROVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z. The Use of Glass Powder as a Partial Portland Cement Replacement. In AIP Conference Proceedings 1863. AIP conference proceedings. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2018. s. 150007-1 (150007-4 s.)ISBN: 9780735415386. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; VEJMELKOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological and mechanical properties of alkali-activated brick powder based pastes: effect of amount of alkali activator. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2017

  Navrátilová, E., Tihlaříková, E., Neděla, V., Rovnaníková, P., Pavlík, J. Effect of the preparation of lime putties on their properties. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of curing temperature of alkali- activated brick powder based composite on mechanical fracture properties. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 50-51. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Termická analýza betonu panelů po požárních experimentech. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P. Mechanical Fracture Parameters of Cement Based Mortars with Waste Glass Powder. In Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 86-91. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál. neuveden. neuveden. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 256 s. ISBN: 978-80-87967-14-0.
  Detail

  KOŇÁKOVÁ, D.; ČÁCHOVÁ, M.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; JERMAN, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2017, roč. 83, č. 8, s. 374-383. ISSN: 0958-9465.
  Detail

  Teplý Břetislav, Števula Michal, Rovnaníková Pavla. Nové trendy při navrhování a posuzování betonových konstrukcí ve vztahu k připravovaným změnám v EN 206 a fib Model Code. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 49-53. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer. Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. In Construmat 2017. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2017. s. 82-89. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
  Detail

  Čáchová, M., Koťátková, J., Rovnaníková, P., Doleželová, M., Alblová, N., Svora, P., Vejmelková, E., Kočí, V., Černý, R. Microstructure, texture, and mechanical properties of geopolymers prepared using industrial waste. In Resilient Structures and Sustainable Construction. Valencie, Španělsko: ISEC Press, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-0-9960437-4-8.
  Detail

  Kočí, V., Rovnaníková, P., Černý, R. Improvement of properties of aluminosilicate pastes based on optimization of curing parameters. In AIP Conference Proceedings. Thermophysics 2017. Melville, NY, USA: American Institute of Physics, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1546-1.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Vlivy prostředí na korozi betonu z pohledu chemických reakcí. Beton TKS, 2017, roč. 2, č. 2, s. 3-8. ISSN: 1213-3116.
  Detail

 • 2016

  Kulovaná Tereza, Eva Vejmelková, JaroslavPokorný, Jamal Akhter Siddique, Martin Keppert, Pavla Rovnaníková, Michal Ondráček, Zbyněk Keršner and Robert Černý. Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement. Journal of Building Physics, 2016, roč. 40, č. 1, s. 17-34. ISSN: 1744-2591.
  Detail Link

  VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Modelování vlivu přechodové zóny jemnozrnných cementových kompozitů na odolnost proti šíření trhliny na jejím rozhraní s matricí. Kobylí na Moravě: ŽPSV, a. s., 2016. s. 1-12.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P. Mechanical fracture parameters of cement based mortars with wste glass powder. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. s. 1-2. ISBN: ISBN 978-80-553- 2643.
  Detail

  Kulovaná, T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner, Z. and Černý, R. Mechanical, durability and hydrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends. Structural Concrete, 2016, roč. 17, č. 1, s. 105-115. ISSN: 1464-4177.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. STUDIUM PRŮBĚHU ALKALICKÉ AKTIVACE CIHELNÉHO STŘEPU. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 87-90. ISBN: 978-80-7395-986- 9.
  Detail

  ZAHÁLKOVÁ, J. ROVNANÍKOVÁ, P. A Study of crushed glass as a replacement for cement in cement pastes. Key Engineering Materials (web), 2016, roč. 714, č. 1, s. 86-89. ISSN: 1662-9795.
  Detail Link

  ZAHÁLKOVÁ, J. ROVNANÍKOVÁ, P. Study of the effect of diatomite as a partial replacement of cement in cement pastes. Materials Science Forum, 2016, roč. 865, č. 865, s. 22-26. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  POKORNÝ, J.; ZÁLESKÁ, M.; PAVLÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z. Properties of Cement Paste with Incorporated Sodium Silicate. In Proceedings of the 12th International Conference Special Concrete and Composites. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 133-137. ISBN: 9783038355793. ISSN: 1662-9795.
  Detail Link

  ROVNANÍKOVÁ, P.; NAVRÁTILOVÁ, E. Pucolánová aktivita cihelného střepu. In Construmat 2016, Sborník příspěvků XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2016. s. 470-475. ISBN: 978-80-01-05958-6.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. Pozzolanic properties of brick powders and their effect on the properties of modified lime mortars. Construction and building materials, 2016, roč. 120, č. 1, s. 530-539. ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

  POKORNÝ, J.; PAVLÍKOVÁ, M.; MEDVEDˇ, I.; PAVLÍK, Z.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Influence of various amount of diatomaceous earth used as cement substitute on mechanical properties of cement paste. In AIP Conference Proceedings 1738. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015. Rhodos, Greece: AIP Publishing, 2016. s. 280007-1 (280007-44 s.)ISBN: 978-0-7354-1392-4.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ŘEZNÍK, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Blended alkali-activated fly ash / brick powder materials. Procedia Engineering, 2016, roč. 151, č. 1, s. 108-113. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  Jaroslav Pokorný, Milena Pavlíková, Martina Záleská, Pavla Rovnaníková, Zbyšek Pavlík. Coagulated silica - a-SiO2 admixture in cement paste. In THERMOPHYSICS 2016: 21ST INTERNATIONAL MEETING. AIP conference proceedings. Conference Proceedings. Terchova, Slovakia: AIP Publishing, 2016. s. 040023-1 (040023-6 s.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. Study of the effect of diatomite as a partial replacement of cement in cement pastes. In 14th International Conference Silicate Binders. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 22-26. ISBN: 9783038357407. ISSN: 0255-5476.
  Detail Link

  ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P. Effect of Amorphous Silicon Dioxide Amount on the Mechanical Fracture Parameters of Cement Mortars. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 147-151. ISBN: 978-3-0383-5675-2. ISSN: 1012-0394.
  Detail Link

  ROVNANÍKOVÁ, P. OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 77-82. ISBN: 978-80-7395-986- 9.
  Detail

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem. In Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 2015. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-4463- 8.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. Properties of concrete with lower amount of SCM. In Schwitzerland: Trans Tech Publishing, 2015. s. 65-69.
  Detail

  Pavla Rovnaníková, Oldřich Žalud. Vliv přísad a jemných částic drobného kameniva na průběh hydratace portlandského cementu. In Trvanlivost 2015. Brno: FAkulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 123-133. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  Jaroslav Barek, Pavla Rovnaníková. Vliv přídavku nano- SiO2 na vlastnosti cementových past. In Sanace a rekonstrukce staveb 2015. Praha: WTA CZ, 2015. s. 106-109. ISBN: 978-80-02-02631- 0.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. Possibilities of Utilization Zeolite in Concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 5, č. 9, s. 446-449. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ZAHÁLKOVÁ, J.; BAYER, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Mechanical Fracture properties of cement mortars with diatomite in relation to their microstructure. In Advanced Materials Research: Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research, (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 57-62. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1662- 8985.
  Detail Link

  Jana Zahálková, Pavla Rovnaníková. Studium vlivu přídavku amorfního oxidu křemičitého na průběh hydratace a mechanické vlastnosti cementových past. In Construmat 2015. Brno: FAST VUT v Brně, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. SLEDOVÁNÍ VLIVU AMORFNÍHO SiO2 NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A PRŮBĚH HYDRATACE CEMENTOVÝCH PAST. In 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. 2015. s. 73-76. ISBN: 978-80-7395-899- 2.
  Detail

  Jaroslav Pokorný, Milena Pavlíková, Eva Navrátilová, Pavla Rovnaníková, Zbyšek Pavlík and Robert Černý. Application of a- SiO2 Rich Additives in Cement Paste. In Materials and Manufacturing Engineering. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Pubishing, 2015. s. 362-367. ISBN: 978-3-03835-445- 1. ISSN: 1662-7482.
  Detail Link

  SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv částečné náhrady cementu zeolitem v provzdušněných betonech. TZB- info, 2015, roč. 2015, č. 16, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders. cement-wapno-beton, 2015, roč. XX/LXXXII, č. 1, s. 11-24. ISSN: 1425-8129.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; JAROMÍR, Ž.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M. Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2015, roč. 55, č. 2015, s. 259-267. ISSN: 0958-9465.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; ROVNANÍKOVÁ, P. Trendy na poli popílků z biomasy. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 245-252. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A. Probabilistic modelling and the k-value concept. In 9th International Conference on Material in Engineering Practice. Key Engineering Materials (print). 2015. s. 198-203. ISBN: 978-3-03835-344-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P. Vliv přídavku amorfního oxidu křemičitého na lomově- mechanické parametry cementových malt. In Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

 • 2014

  Břetislav Teplý, Markéta Chromá, Pavla Rovnaníková, Alfred Strauss. Probabilistic Modelling and the k-value Concept. In Materials Engineering Practise IX. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-3-03835-344-7. ISSN: 1662-9795.
  Detail Link

  ROVNANÍKOVÁ, P.; VŠIANSKÝ, D.; BOHÁČ, M. Kalorimetrická a rtg difrakční analýza hydratačních reakcí portlandského cementu se zeolitem. In 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický semináž. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 169-172. ISBN: 978-80-7395-784- 1.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; PTICEN, F.; ŠUSTEK, P. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PUCOLÁNOVÁ AKTIVITA ALUMINOSILIKÁTŮ. In METAKAOLIN 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 53-58. ISBN: 978-80-214-4881- 0.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT. In METAKAOLIN 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 45-52. ISBN: 978-80-214-4881- 0.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Provzdušněné betony s částečnou náhradou cementu dvěma druhy přírodního zeolitu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ, 2014. s. 99-105. ISBN: 978-80-02-02539- 9.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Mechanical Fracture Parameters of Mortars Modified by Burnt Clays. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 241-244. ISBN: 978-3-03835-147- 4. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanical Fracture Parameters of Fine-grain Concretes with Zeolite: Effect of Composition and origin of Cements. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 330-333. ISBN: 978-3-03835-188- 7. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Effect of Admixture Dosage and Specimens Age on Mechanical Fracture Parameters of Lime Mortars Enhanced by Burnt Clays. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. s. 356-359. ISBN: 978-3-03835-188- 7. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Properties of concretes with admixture of natural zeolite. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 106-109. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLMAJER, M.; VYŠVAŘIL, M. Jemnozrnné betony s částečnou náhradou cementu přírodním zeolitem. Vápno, cement, ekologie 2014. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., 2014. s. 1-6.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A. Concrete durability and the k- value concept. cement-wapno- beton, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 81-92. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

  KULOVANÁ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R. Effect of porosity on mechanical and hygric properties of concrete with natural pozzolan addition. In 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials, IDC-AM 2014. Švýcarsko: 2014. s. 22-26. ISBN: 978-3-03835-172-6.
  Detail Link

  SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu a běžně používaných příměsí do betonu. In TECHNOLOGIE BETONU 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 35-40. ISBN: 978-80-903806-4- 6.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A. Effective water- cement ratio of concrete and its effect on the durability of concrete structures. In Proceedings pro089: Performance- based Specification and Control of Concrete Durability. Zagreb: 2014. s. 57-65. ISBN: 978-2-35158-135- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P. Mechanical Fracture Properties of Cement Mortars with Admixtures in relation to their Microstructure. Local Mechanical Properties. Stará Lesná, Slovenská republika: 2014. s. 57-57. ISBN: 978-80-970964-9- 6.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of Cement Replacement by Zeolite on the Basic Mechanical Fracture Properties of Concrete: a Parametric Study. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: 2014. s. 140-143. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Jemnozrnné betony s cementy CEM I 42,5 R různého původu a přírodním zeolitem: lomově-mechanické parametry. In Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-87397-16- 9.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Vliv dávky příměsi a stáří těles na lomově-mechanické parametry vápenných malt obohacených pálenými jíly. In Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-87397-16- 9.
  Detail

  Rovnaníková, P., Schmid, P., Rovnaník, P. Korozní chování betonu s částečnou náhradou cementu zeolitem. In CONSTRUMAT 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Physico- mechanical and microstructural properties of rehydrated blended cement pastes. Construction and building materials, 2014, roč. 2014, č. 54, s. 413-420. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková. Modelling of the durability of concrete structures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2014, roč. 2014, č. 14, s. 7-13. ISSN: 1505- 8425.
  Detail

 • 2013

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. Konsolidace vápenných omítek. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technolgy and Industry. Bratislava: 2013. s. 58-67. ISBN: 978-80-227-3991- 7.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Parametrická studie vlivu náhrady cementu zeolitem na základní lomově- mechanické parametry betonu. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013. Vysoké tatry, Slovenská republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Stanovení počátku stabilního šíření trhliny v maltách na bázi alternativních pojiv. In Alternativní stavební pojiva. Brno, Česká republika: 2013. s. 13-21. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Iniciace stabilního šíření trhliny v tělesech z betonů s náhradou cementu zeolitem. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2013. s. 65-68. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  VYMAZAL, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 108-115. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; JAROMÍR, Ž.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 230-234. ISSN: 1210-4027.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L. Možnosti využití pálených jílů ve vápenných maltách. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti provzdušněných betonů s náhradou cementu keramickým prachem. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 79-82. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2013. Praha: 2013. s. 58-64. ISBN: 978-80-02-02502- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí. In Construction materials. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 78-82. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. POROVNÁNÍ VLIVU RŮZNÝCH DRUHŮ PÁLENÝCH JÍLŮ NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT. In Sborník příspěvků METAKAOLIN 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 51-56. ISBN: 978-80-214-4692- 2.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; ROUSKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÝVIN HYDRATAČNÍHO TEPLA PŘI HYDRATACI PORTLANDSKÉHO CEMENTU S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU ZEOLITEM. In 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 77-80. ISBN: 978-80-7395-611- 0.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; PTICEN, F.; ROVNANÍKOVÁ, P. Pucolánová aktivita zeolitů. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-3965- 8.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of alkali activated slag paste after exposure to high temperatures. Construction and building materials, 2013, roč. 47, č. 1, s. 1479-1487. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu. In Alternativní stavební pojiva. 2013. s. 87-94. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A. Probabilistic modelling and the k- value concept. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice, Slovenská republika: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Trvanlivost: EN 206 – koncept k-hodnoty – modelování. Beton TKS, 2013, roč. 6, č. 2013, s. 18-21. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÁPENNÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM RŮZNÉHO PŮVODU. In Alternativní stavební pojiva sborník příspěvků semináře. Brno: 2013. s. 39-46. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; LUKAS, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. CEMENTOVÉ MALTY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU CIHELNÝM PRACHEM. In Alternativní stavební pojiva Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 31-38. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Korozní odolnost betonů s přídavkem cihelného střepu. In Construmat 2012 - Zborník prispevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2012. s. 71-75. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R.; ZACH, J. Studium trvanlivosti betonů vystavených účinkům mrazu a chemicky agresivních prostředí. In 9. Konference speciální betony, sborník příspěvků. 1. Ostrava: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 5-11. ISBN: 978-80-86604-58- 9.
  Detail

  CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Korozní odolnost betonů s částečnou náhradou cementu zeolitem. In Maltoviny 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 43-47. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv doby ošetřování na průběh karbonatace betonu. In Construmat 2012. Terchová- Štefanová: Žilinská univerzita v Žilině, 2012. s. 61-65. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  CHROMÁ, M.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. Cementové malty modifikované mletým cihelným střepem. In Construmat 2012. Terchová- Štefanová: Žilinská univerzita v Žilině, 2012. s. 66-70. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2012, roč. 43, č. bez čísla, s. 3534-3540. ISSN: 1359-8368.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; KOSÍKOVÁ, J. POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOPTĚ VÝPALU A DRUHU CIHLÁŘSKÉ ZEMINY. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 6, s. 11-18. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s příměsí zeolitu. In XI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 83-88. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M. Vztah hodnot parametrů betonů z lomových zkoušek a reaktivity nahrazující portlandský cement. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové, Česká republika: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 457-460. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings. Construction and building materials, 2012, roč. 2012, č. 31, s. 22-28. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2012, roč. 34, č. bez čísla, s. 486-492. ISSN: 0958-9465.
  Detail

  KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M. Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s jemně mletým keramickým střepem. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 128-131. ISSN: 1210-4027.
  Detail

  SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vybrané vlastnosti betonů s vyšším obsahem metakaolinu. In Metakaolin 2012 - sborník příspěvků. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 61-65. ISBN: 978-80-214-4438- 6.
  Detail

  DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, roč. 2012, č. 3- 4, s. 12-17. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. CEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM RECYKLÁTEM. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012- Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 242-247. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 248-255. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Obnova povrchov cirkevných stavieb. Stavebné materiály, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 40-42. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. JEMNĚ MLETÝ CIHELNÝ STŘEP JAKO SOUČÁST VÁPENNÝCH OMÍTEK. In Metakaolin 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 23-31. ISBN: 978-80-214-4438- 6.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past. In Construmat 2012. 2012. s. 76-81. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; TÓTHOVÁ, S.; ROVNANÍKOVÁ, P. POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 349-349. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. STUDIUM VLASTNOSTÍ VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU S RŮZNÝM DRUHEM PŘÍMĚSI. In Metakaolin 2012 - odborný seminář. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 32-38. ISBN: 978-80-214-4438- 6.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012 CRRB - 14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 96-101. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Probabilistic modelling of concrete structures degradation. In 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 559-566. ISBN: 978-80-214-4507- 9.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2012, roč. 34, č. 8, s. 55-61. ISSN: 0958-9465.
  Detail

  ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Odolnost betonů s náhradou cementu zeolitem proti šíření trhlin. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2012. s. 132-135. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Lomově- mechanické vlastnosti provzdušněných betonů s částečnou náhradou portlandského cementu jemným cihelným střepem. In Maltoviny 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 59-63. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

 • 2011

  VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Durability Characteristic of Concrete Containing Supplementary Cementing Materials. In Proceedings of the 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components. 1. Porto: FEUP Edicoes, 2011. s. 1529-1536. ISBN: 978-972-752-132-6.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; MÁCA, P.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties. cement-wapno-beton, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 288-298. ISSN: 1425-8129.
  Detail

  KOČÍ, J.; MADĚRA, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Hygrothermal performance of innovative renovation renders used for different types of historical masonry. WIT Transactions on the Built Environment, 2011, roč. 2011, č. 118, s. 683-693. ISSN: 1743- 3509.
  Detail

  BAYER, P.; PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P. Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 53-57. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Vliv typu a množství příměsi na průběh karbonatace. Roczniki inžynierii budowlanej, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 37-42. ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; BEDÁŇ, J. Lomově- mechanické parametry provzdušněných betonů s náhradou cementu cihelným prachem. In 8. konference speciální betony - sborník příspěvků. 1. Skalský dvůr: sekurkon, 2011. s. 142-148. ISBN: 978-80-86604-54- 1.
  Detail

 • 2010

  ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Stanovení povrchové koncentrace chloridů spojením laboratorních zkoušek a analytického modelu. Beton TKS, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 75-77. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KERŠNER, Z.; KOUTNÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ŠKROB, V. Fracture properties values of natural and artificial sandstones. Journal of Civil Engineering, 2010, roč. 5, č. 2, s. 23-28. ISSN: 1336- 9024.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti rehydratovaných cementových past po expozici vysokým teplotám. In Sborník příspěvků Konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010. Praha: ČBS Servis s. r. o., 2010. s. 479-483. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  KOČÍ, J.; KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Computation analysis of hygrothermal performance of renovation renders. WIT Transactions on Engineering Sciences, 2010, roč. 2010, č. 68, s. 267-277. ISSN: 1743- 3533.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. High performance concrete with Czech metakaolin: Experimental analysis of strength, toughness and durability characteristics. Construction and building materials, 2010, roč. 24, č. 8, s. 1404-1411. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍK, P. KOROZNÍ ODOLNOST BETONŮ S REAKTIVNÍ PŘÍMĚSÍ. In Maltoviny 2010 - sborník příspěvků. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2010. s. 132-137. ISBN: 978-80-214-4204- 7.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N. Fixace olovnatých iontů v alkalicky aktivovaných alumosilikátových matricích. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 519-526. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rehydratace jemnozrnného betonu po zahřívání do 1200 C. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 1, s. 433-437. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2009

  KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimentální a počítačová analýza omítek pro renovaci historických budov. Stavební obzor, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 38-43. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. KOROZNÍ ODOLNOST BETONU S PŘÍMĚSÍ POPÍLKU. Brno: VUT Brno, 2009. s. 147-150. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Modelling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion. COMPUTER- AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, 2009, roč. 24, č. 4, s. 446-458. ISSN: 1093- 9687.
  Detail

  ONDRÁČEK, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R. Vlastnosti betonů s příměsí zeolitu. In 16. Betonářské dny 2009. 1. Hradec Králové: ČBS servis, s.r.o, 2009. s. 439-444. ISBN: 978-80-87158-20-3.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. Fly ash influence on the properties of high performance concrete. cement-wapno-beton, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 189-204. ISSN: 1425-8129.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N. STUDIUM MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ SMĚSI POPÍLKU A POPELA ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY KE STABILIZACI OLOVNATÝCH IONTŮ. Recyklace odpadů XIII. Ostrava: TU VŠB Ostrava, 2009. s. 231-236. ISBN: 978-80-248-2073- 6.
  Detail

  KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Application of a combined computational- experimental approach for the service life estimate of exterior plasters of historical buildings. WIT Transactions on the Built Environment, 2009, roč. 2009, č. 109, s. 303-314. ISSN: 1743- 3509.
  Detail

  MADĚRA, J.; KOČÍ, V.; VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M. Influence of material characteristics of concrete and thermal insulation on the service life of exterior renders. In 14th International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements. 48. Wessex: WIT PRESS, 2009. s. 13-23. ISBN: 978-1-84564-187-0.
  Detail

  VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. High performance concrete containing lower slag amount: A complex view of mechanical and durability properties. Construction and building materials, 2009, roč. 23, č. 6, s. 2237-2245. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 2/ 2009, s. 38-41. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2008

  SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek betonů s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv. In 7. konference Technologie betonu 2008. 1. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2008. s. 101-105. ISBN: 978-80-87158-09-8.
  Detail

  MICHOINOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. High-Calcium Lime Mortar : The Effects of Traditional Preparation and Curing. The Journal of Preservation technology, 2008, roč. 39, č. 4, s. 23-29. ISSN: 0044- 9466.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Studium užitných vlastností lehčené sádry se zpevňujícími přísadami. In Sádra 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 50-57. ISBN: 978-80-214-3769-2.
  Detail

  MŇAHONČÁKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; GRZESZCZYK, S.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Hydric, thermal and mechanical properties of self- compacting concrete containing diffrent fillers. Construction and building materials, 2008, roč. 2008, č. 22, s. 1594-1600. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. RESISTIVITY TO DE- ICING SALTS OF CONCRETES WITH DIFERENT AMOUNTS OF ALTERNATIVE ADMIXTURES. In LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES - LC2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 224-229. ISBN: 978-80-214-3773- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Využitie metakaolínu vo vápenných maltách. Eurostav, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 62-63. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv přísad na bázi celulózy na mechanické vlastnosti ztvrdlé sádry. In Sádra 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 58-65. ISBN: 978-80-214-3769-2.
  Detail

 • 2007

  ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání. In Zpevňován, í těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 164-171. ISBN: 978-80-248-1291- 5.
  Detail

  TESÁREK, P.; DRCHALOVÁ, J.; KOLÍSKO, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Flue gas desulfurization gypsum: Study of basic mechanical, hydric and thermal properties. Construction and building materials, 2007, roč. 2007, č. 21, s. 1500-1509. ISSN: 0950- 0618.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. CONCRETE MIX AND ENVIRONMENTAL LOAD IN THE CONTEXT OF DURABILITY AND RELIABILITY. In CESB 07 Prague - Central Europe towards Sustainable Building (Proceedings volume2). Praha, ČR: CzechSustainable Building Society and CBS Servis, s r.o., 2007. s. 772-778. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAŠTA, V. Application of fly ash and ash from biomass combustion as pozzolanic additions in lime mortars. In MATBUD 2007. Krakow, Polsko: 2007. s. 226-231.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Lomové experimenty se vzorky vysokohodnotného betonu s příměsí metakaolinu. In Experiment 2007. Brno, Česka republika: 2007. s. 181-186. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. MRAZUVZDORNOST A ODOLNOST PROTI CHRL VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ S ALTERNATIVNÍMI SILIKÁTOVÝMI POJIVY. In 14. Betonářské dny 2007. 1. Hradec Králové: ČBS Servis s.r.o., 2007. s. 427-431. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  KERŠNER, Z.; BAŠTA, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Lomově- mechanické vlastnosti omítkových malt modifikovaných metakaolínem MEFISTO K05. In Metakaolin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 47-54. ISBN: 978-80-214-3339- 7.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M. Lomově- mechanické parametry cemnetových kompozitů s alternativními silikátovými příměsemi. In Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 287-292. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vliv popílku na odolnost cementové malty proti karbonataci. In Sborník příspěvků konference 14. Betonářské dny 2007. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2007. s. 326-331. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; GRZESZCZYK, S. Odolnost samozhutnitelného betonu s obsahem vysokopecní strusky proti působení agresivního prostředí. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. 15, č. 4, s. 8-9. ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Využití metakaolinu ve vápenných maltách na hradě Cimburku. Brána památek, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 40-45. ISSN: 1214- 4320.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAŠTA, V. VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO VÁPENNÝCH MALT. In RECYCLING 2007. Brno: VUT FSI, 2007. s. 164-169. ISBN: 978-80-214-3381- 6.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N. VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH METAKAOLINY. In Metakaolin 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 78-87.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. PROPERTIES OF HIGH- ALUMINA CEMENTS WITH DIFFERENT CONTENTS OF Al2O3. In Ecology a new building materials and products. Brno: VUSTAH Brno, 2007. s. 235-238. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KOUTNÍK, P. KALORIMETRIE - PODPŮRNÝ NÁSTROJ KE ZJIŠŤOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ HLINITANOVÝCH CEMENTŮ. In 29. Mezinírodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Medlov: Univerzita Pardubice, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-80-7194-957- 2.
  Detail

  TOMÍČKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. Stabilizace/ solidifikace těžkých kovů v aluminosilikátových matricích. In Construmat 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 203-206. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  TOMÍČKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. STABILIZACE ZINEČNATÝCH IONTŮ, PŘIDÁVANÝCH FORMOU SIMULOVANÉHO A PŘIROZENÉHO ODPADU, DO AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTOVÝCH MATRIC. In Recycling 2007. Brno: VUT FSI Brno, 2007. s. 189-196. ISBN: 978-80-214-3381- 6.
  Detail

  BAŠTA, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo. Košice: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2007. s. 33-38. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; VÍTEK, L.; BAYER, P. KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU KONSTRUKCE Z BETONU Z HLINITANOVÉHO CEMENTU. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 17, č. 1, s. 242-249. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; VÍTEK, L. HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH. Beton TKS, 2007, roč. 7, č. 3, s. 48-51. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vysokoteplotní namáhání betonu teplotním šokem. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 1. Košice, SR: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 333-338. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

 • 2006

  JIŘIČKOVÁ, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti jemnozrnného betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 6, s. 174-177. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Karbonatace betonu, druhy cementů a doporučení ČSN EN 206 - 1. Beton TKS, 2006, roč. 12, č. 7- 8, s. 32-33. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Stanovení difuzních a vodivostních parametrů transportu solného roztoku ve stavebních materiálech. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 6, s. 178-182. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  BAYER, P.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P. Stanovení vlastností silikátové izolace vytvořené v povrchové vrstvě betonu. In Sanace a rekostrukce staveb. Praha: WTA CZ, 2006. s. 260-264. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KNOR, J. ANALÝZA VÝSLEDKŮ KONSOLIDACE VÁPENNÉ HISTORICKÉ OMÍTKY VÁPENNOU VODOU NA HRADĚ PERNŠTEJNĚ. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Brno: ČSS WTA CZ, 2006. s. 61-69. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. REPAIR MORTARS FOR RENEWAL OF HISTORICAL PLASTERS. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU Košice, 2006. s. 327-330. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. CONSEQUENCES OF DURABILITY AND RELIABILITY OF RC STRUCTURES ON INDUCED ENVIRONMENTAL LOAD. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU Košice, 2006. s. 331-336. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. STUDIUM VLIVU DRUHU ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA PRŮBĚH REAKCE A VLASTNOSTI ZATVRDLÉHO PRODUKTU. In PPK 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 187-192. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 2, s. 44-49. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem za vysokých teplot. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 7, s. 207-210. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Vliv teploty ohřevu na hodnoty mechanických vlastností materiálu na bázi strusky a vermikulitu. In Construmat 2006 - conference about structural materials. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2006. s. 29-33. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty. In X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 145-149. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. Vliv alkalického aktivátoru na rychlost tvorby pevné struktury alkalicky aktivovaných aluminosilikátů. In Technické listy 2006. 1. Brno: CIDEAS, 2006. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky po zahřívání na vysoké teploty. In Recycling 2006. Brno, ČR: 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BÍLEK, V. PŘÍSPĚVEK KALORIMETRICKÝCH MĚŘENÍ K HODNOCENÍ PRŮBĚHU TVORBY PEVNÉ STRUKTURY AAS KOMPOZITŮ. In 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Hriňová, SR: 2006. s. 37-40. ISBN: 80-7194-859- 4.
  Detail

  SVITÁK, O.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. PROPERTIES OF SILICATE WATERPROOFING IN CONCRETE SURFACE LAYER. In Trwalošč materialow i konstrukcji budowlanych. Kamień Ślaski: PAN Komisja Inžynierii budowlanej, 2006. s. 119-122.
  Detail

  TESÁREK, P.; JIŘIČKOVÁ, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické , tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované plastifikátory. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 4, s. 114-117. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované hydrofobizátory. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 5, s. 14141-143. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. New possibilities of fire protection of tunnel walls. In Concrete Structures for Traffic Network. Praha: Česká betonářská společnost a CBS Servis, s r.o., 2006. s. 496-501. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované struusky po zahřátí na vysoké teploty. In RECYCLING 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  PRAX, P.; ŠÁLEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; MALÝ, J.; STUDNIČKA, T. Odpadové hospodářství. Odpadové hospodářství. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-243.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Lomové parametry malt na bázi hlinitanových cementů. In Staticko-konštrukčné a stavebno- fyzikálne problémy stavebních konstrukcií. Kočice, SR: 2006. s. 43-44. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Kvalita vápenných omítek. Brána památek, 2006, roč. 4, č. zvl. č., s. 12-14. ISSN: 1214- 4320.
  Detail

 • 2005

  ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky. In CONSTRUMAT 2005. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 46-49. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Role of fiber reinforcement in alkali- activated aluminosilicate composites subjected to elevated temperature. In Non-traditional Cemnet & Concrete II. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 55-60. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  ROVNANÍK, Pavel; ROVNANÍKOVÁ, Pavla; BAYER, Patrik. Properties of alkali- activated aliminosilicate composite after thermal treatment. In Non-Traditional Cement & Concrete II. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 48-54. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; MEITNEROVÁ, J. Odolnost energosádry proti zmrazovacím cyklům. Sborník konference. In Recycling 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 127-132. ISBN: 80-214-2875- 9.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T. Vliv vodního součinitele na lomově- mechanické vlastnosti sádry. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká Republika: 2005. s. 265-269. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T. Lomově mechanické vlastnosti sádry. In Sádra 2005. Brno, Česká Republika: 2005. s. 20-27. ISBN: 80-214-3041- 9.
  Detail

  KERŠNER, Z.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické vlastnosti betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací. In 12. Betonářské dny 2005. Hradec králové, Česká Republika: 2005. s. 423-428. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; SVITÁK, O.; BAYER, P.; KERŠNER, Z. Biochemically modified silicate water proofing for concrete surfaces. In Concrete and concrete structures. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 204-209. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; GRZESZCZYK, S. Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony. In 12: Betonářské dny 2005. Hradec Králové: ČBS a ČBS Servis, s.r.o., 2005. s. 491-495.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KŘÍSTEK, R. Studium pucolánových vlastností popela ze spalování smrkového dřeva. In Construmat 2005. Rájecké Teplice: žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 42-45. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; PRŮDKOVÁ, Ž. Pojivé vlastnosti popílku ze spalovny komunálního odpadu. In Recycling 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 119-126. ISBN: 80-214-2875- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KŘÍSTEK, R. Modifikace stanovení pucolánové aktivity různých materiálů. In Sanace a rekonstrukce staveb. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 74-77. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; PRŮDKOVÁ, Ž. Pojivé vlastnosti směsi popílku a strusky ze spalovny komunálního odpadu. In Construmat 2005. Rájecké Teplice: Žilinská univerzita v žilině, 2005. s. 50-52. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KRMÍČKOVÁ, N. Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry. In Sádra 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 39-43. ISBN: 80-214-3041- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N.; MEITNEROVÁ, J.; BAYER, P. Vliv střídavých teplot na vlastnosti sádry. In Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 44-50. ISBN: 80-214-3041- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; HŮLKA, J.; BAYER, P. Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí. In Ekologie a nové stavební hmoty. Telč: VÚSH a.s., 2005. s. 261-264. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, J. Properties of alkali-activated aluminosilicate materials with fire-resistant aggregate after high temperature loading. In Cement Combinations for Durable Concrete. Dundee: 2005. s. 277-286. ISBN: 0-7277-3401- 6.
  Detail

  TESÁREK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KOLÍSKO, J.; ČERNÝ, R. Properties of hydrophobized FGD gypsum. cement-wapno- beton, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 255-264. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

  PAVLÍK, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Přenos vlhkosti a solí v lité sádře Přenos vlhkosti a solí v lité sádře. In sborník příspěvků. Svratka: ČChS a Univerzita Pardubice, 2005. s. 125-128. ISBN: 80-7194-764- 4.
  Detail

  ČERNÝ, R.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOMAN, J.; JIŘIČKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. High temperature properties of fibre reinforced cement composites. In Application of Codes Design and Regulations. Dundee: University of Dundee, 2005. s. 403-412. ISBN: 07277-3403- 2.
  Detail

  FRIEDLOVÁ, L.; TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Tepelné a vlhkostní vlastnosti kompozitního materiálu na bázi aklkalicky aktivované strusky. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 2, s. 40-44. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TYDLITÁT, V.; TESÁREK, P.; KUNCA, A.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv hydrofobizace na vlastnosti vápenné omítky a metakaolinem. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 5, s. 150-153. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  KUNCA, A.; ČERNÝ, R.; TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické namáhání vápenných omítek s pucolánovými přísadami vyvolané změnami teploty a vlhkosti. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 2, s. 45-49. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TYDLITÁT, V.; TESÁREK, P.; KUNCA, A.; FRIEDLOVÁ, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou metakaolínů - 2. část. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2004

  ČERNÝ, R.; PAVLÍK, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental analysis of coupled water and chloride transport in cement mortar. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2004, roč. 2004, č. 26, s. 705-715. ISSN: 0958- 9465.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N. Vliv metakaolinu na odolnost vápenných malt proti mrazu. In Construmat 2004. Kuopio: TU Košice, 2004. s. 51 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., CHROMÁ, M. Problematika vazebných izoterm chloridů na cementovou pastu. Chemické listy, 2004, roč. 98, č. 4, s. 781 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vlastnosti cementového tmelu v betonu na styku s pozinkovanou výztuží. In 11. Betonářské dny 2004. Praha: ČSSI, 2004. s. 542 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vlastnosti energosádry. 2004, roč. 20, č. 4, s. 64 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Materiály historických omítek. In Obnova památek 2004. Praha: Axis studio, 2004. s. 1-8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., MEITNEROVÁ, J. Modifikace vlastností energosádry. In Recycling 2004. Brno: ARSM, 2004. s. 110 ( s.)ISBN: 80-214-2583- 0.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Silchem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86607-10- 0.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KŘÍSTEK, R. Odolnost vápenných a vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: WTA CZ, 2004. s. 52 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Specifické vlastnosti vápenných omítek. In Vápenné omítky. Praha: WTA CZ, 2004. s. 8 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Corrosion of galvanized steel in concrete environment and its impact on cement paste microstructure. In Eurocord 2004. Nice: Chimie Paris, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  Grzeszczyk, S., ROVNANÍKOVÁ, P. TRWALOŠČ BETONÓW SAMOZAGESZCZALNYCH W POSTACI POPIOLÓW LOTNYCH W CEMENCIE NA TRWALOŠČ BETONÓW SAMOZAGESZCZALNYCH. Roczniki inžynierii budowlanej, 2004, roč. 4, č. 4, s. 53 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  TESÁREK, P., DRCHALOVÁ, J., KOLÍSKO, J., Černý, R., Rovnaníková, P. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Flue Gas Desulfurization Gypsum. Acta Polytechnica, 2004, č. neuvedeno, s. 1 ( s.)ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R. Characterization of thermal damage of cementitious composites using the measturement of moisture diffusivity. In Research Activities of Physic Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: VUT Brno, 2004. s. 42 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  PAVLÍK, Z.; TOMAN, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Methods of inverse analysis of water - and salt concentration profiles in porous materials. In Research Activities of Physic Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Brno: VUT Brno, 2004. s. 139 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  ČERNÝ, R., DRCHALOVÁ, J. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 1. část. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 5, s. 138 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TYDLITÁT, V., ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Studium vlhkostních vlastností vápenných omítek s pucolánovými přísadami. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: WTA CZ, 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti modifikované sádry : vliv plastifikátorů Roczniki inžynierii budowlanej, 2004, č. 4, s. 25 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  TYDLITÁT, V.; TESÁREK, P.; KUNCA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Hydrofobizované pucolánové omítky. In Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 28 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  Tydlitát, V., Kunca, A., Drchalová, J., Jiřičková, M., Černý, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 2, s. 38 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ČERNÝ, R.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOTOVÁ, M.; TOMAN, J.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Hygrothermal properties off glass fiber reinforced cements subject to elevated temperature. Materials and Structures, 2004, č. 37, s. 597 ( s.)ISSN: 1359- 5997.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. How Reliable is the Durability of RC Structures?. Acta Polytechnica, 2004, roč. 44, č. 5- 6, s. 107-109. ISSN: 1210-2709.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KŘÍSTEK, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Studium pucolánových vlastností popela ze spalování slámy. In Construmat 2004. Košice: TU Košice, 2004. s. 43 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KOLÍSKO, J. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 2. část. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 8, s. 242 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TYDLITÁT, V.; FILLER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; CHARVÁT, J.; BREJCHA, M. Dva kalorimetry pro sledování a určení hydratačního tepla. In Kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 79 ( s.)ISBN: 80-7042-990- 9.
  Detail

  TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R.; TESÁREK, P.; KUNCA, A. Vybrané vlastnosti hydrofobizovaných vápenných omítrek s pucolánovými přísadami. In Kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 75 ( s.)ISBN: 80-7042-990- 9.
  Detail

  TESÁREK, P.; TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Effect of Hydrophobization on the Properties of Lime Plasters with Pozzolanic Admixtures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  TEPLÝ, B., ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost. Beton TKS, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 43 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Design for durability: An interactive tool for RC structures. In LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2004. s. 172 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. Studium vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových kompozitů se struskovým kamenivem po zahřívání na vysoké teploty. In Construmat 2004. Košice: TU Košice, 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ. In Silichem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86607-10- 0.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase. In Koroze a protikorozní ochrana kovů. Praha: AKI, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-552- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Úloha fyzikálně chemických metod při hodnocení vztahu pozinkovaná ocel- cementový tmel. In Experiment - významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. Brno: CERM, s.r.o., 2004. s. 469 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., CHROMÁ, M. Stanovení vazebné kapacity chloridů na cementovou pastu. In Construmat 2004. Košice: TU Košice, 2004. s. 39 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Kompozit na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů. Chemické listy, 2004, roč. 98, č. 8, s. 780 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2003

  ČERNÝ, R.; TOTOVÁ, M.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOMAN, J.; DRCHALOVÁ, J. Thermal and hygric properties of Portland cement mortar after high- temperature exposure combined with compressive stress. Cement and Concrete Research, 2003, č. 33, s. 1347 ( s.)ISSN: 0008- 8846.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DRLOVÁ, M. Crack reistance of carbon fibers reinforced composites after high temperature loading. In XI. konference Inženýrská mechanika. Svratka: Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./ AV CR, 2003. s. 196 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  STIBOR, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VLACH, B. Lomové charakteristiky a Charpyho zkouška alumosilikátů vystavených vysokým teplotám. In Problémy lomové mechaniky III. Brno: VUT Brno , Fakulta stavební, 2003. s. 75 ( s.)ISBN: 80-214-2392- 7.
  Detail

  KUNCA, A.; TYDLITÁT, V.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami. In Kalorimetrický seminář. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 169 ( s.)ISBN: 80-7042-836- 8.
  Detail

  ČERNÝ, R.; DRCHALOVÁ, J.; KUNCA, A.; TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P. Thermal and hygric properties of lime plaster with pozzolonic admixture for historical buildings. In Research in Building Physics. Antwerpen: K.U. Leuven, 2003. s. 27 ( s.)ISBN: 90-5809-565- 7.
  Detail

  PAVLÍK, J.; TYDLITÁT, V.; ČERNÝ, R.; KLEČKA, T.; BOUŠKA, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Application of a microwave impulse technique to the measutement of free water content in early hydration stages of cement paste. Cement and Concrete Research, 2003, roč. 33, č. 1, s. 93 ( s.)ISSN: 0008- 8846.
  Detail

  TYDLITÁT, V.; KUNCA, A.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Kalorimetrické měření měrné tepelné kapacity vápenných omítek s pucolánovými přísadami pro rekonstrukci historických budov. In Kalorimetrický seminář. Ostrava: TU Ostrava, 2003. s. 173 ( s.)ISBN: 80-7042-836- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Poznatky ze studia styčné vrstvy mezi cementovým tmelem a pozinkovanou výztuží. In Korózia úložných zariadení 2003. Košice: TU Košice, 2003. s. 65 ( s.)ISBN: 80-7099-251- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Mikrostruktura cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže. In Sborník přednášek. Rožnov pod Radhoštěm: AČSZ, 2003. s. 57 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase. In Koroze a protikorozní ochrana kovů. Praha: VŠCHT Praha, AKI, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7080-525- 0.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Degradace omítek na bázi vápna. 2003, roč. 1, č. 1, s. 81 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., SZATANOVÁ, M., KŘÍSTEK, R. Závislost vlastností vápenopuculánových omítek na době pálení kaolínu. In Construmat 2003. Bratislava: STU v Bratislavě, 2003. s. 163 ( s.)ISBN: 80-227-1926- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Diferenční kalorimetr DIK 04- nepostradatelná pomůcka pro hodnocení vlastností stavebních látek. In Kalorimetrický seminář. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 80-7042-836- 8.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Historické omítky pohledem technologa. In Obnova historických omítek. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2003. s. 4 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KRMÍČKOVÁ, N. Studium vlastností energosádry. In Maltoviny. Brno: VUT Brno , Fakulta stavební, 2003. s. 67 ( s.)ISBN: 80-86607-08- 9.
  Detail

  TYDLITÁT, V., DRCHALOVÁ, J., ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou metakolinu. Stavební obzor, 2003, č. 4, s. 122 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Life- Cycle Design of Concrete Structures. In Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures. Kuopio: RIL, VTT, 2003. s. 163 ( s.)ISBN: 951-758-436- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P. Properties of lime plasters with metakaolin. In Quality and reliability in building industry. Košice: TU Košice, 2003. s. 467 ( s.)ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  KŘÍSTEK, R., ŽÍDKOVÁ, M., ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv podmínek na vytváření pevné struktury vápenopucolánových omítek. In Sanace a rekonstrukce staveb. Brno: Česká stavební společnost , WTA CZ, 2003. s. 75 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Pucolány ve vápenných maltách. In Sanace a rekonstrukce staveb. Brno: Česká stavební společnost , WTA CZ, 2003. s. 69 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  VRAŽIČOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti a možnosti využití magnezium- fosfátových pojiv pro sanaci betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb. Brno: Česká stavební společnost , WTA CZ, 2003. s. 274 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Využití vysokopecních strusek pro netradiční aplikace. In Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ARSM, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-2309- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N. Imobilizace Cu(II) a Zn(II) iontů v matrici z alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSH Brno, 2003. s. 138 ( s.)ISBN: 80-239-1010- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Risk analysis using Factor Method. In Management of Durability in the Building Process. Milano: Politecnico di Milano, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 88-387-2935- 2.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Risk analysis using Factor Method. In Management of Durability in the Building Process. Milano: Politecnico di Milano, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 88-387-2935- 2.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KŘÍSTEK, R. Pucolány jako modifikující přísada do vápenných malt. In Informační zpravodaj. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., 2003. s. 111 ( s.)
  Detail

  ČERNÝ, R., DRCHALOVÁ, J., TYDLITÁT, V., ROVNANÍKOVÁ, P. Thermal and hygric properties of lime plasters with pozzolonic admixture for historical buildings. In Research in Building Physics. Belgie: Swets a Zeitlinger, 2003. s. 27 ( s.)ISBN: 90-5809-565- 7.
  Detail

  BAYER, P.; MATÝSKOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Sledování vlivu žárovzdorných plniv na vlastnosti aluminosilikátového kompozitu po tepelném namáhání. In Construmat 2003. Bratislava: STU v Bratislavě, 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-227-1926- 9.
  Detail

 • 2002

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Využití alumosilikátové matrice ke stabilizaci barnatých iontů. In Anorganické pigmenty a pojiva. Ústí nad Labem: SILCHEM, s.r.o., 2002. s. 84 ( s.)ISBN: 80-238-9507- 9.
  Detail

  BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. The study of properties of alkali-activated slag after having been loaded. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. S, s. 234 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., PAVLAS, R. Properties od alkali-activated aluminosilicate materials after high temperature load. In Non- Traditional Cement and Concrete. Brno: 2002. s. 43 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu. Koroze a ochrana materiálů, 2002, roč. 46, č. 5, s. 104 ( s.)ISSN: 0452- 599X.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R. Měření současného přenosu vody a chloridů jako podklad pro predikci koroze výztuže v betonu. Beton TKS, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 46-49. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Efflorescence on the concrete paving block surface and reasons of their formation. In Concrete and Concrete Structures. Žilina: 2002. s. 180 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Corrosion Resistance of Alkali- Activated Aluminosilicate Materials. In Innovation and Developments in Concrete Materials and Construction. London: Thomas Telford, 2002. s. 373 ( s.)ISBN: 0-7277-3179- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Tvorba výkvětů na povrchu betonu. In Zborník prednášok. 10. sekcia: Stavbené materiály. Košice: 2002. s. 185 ( s.)ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N. Studium solidifikace olovnatých solí v matrici z alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Construmat 2002. Praha: 2002. s. 106 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Studium pucolánové aktivity alumosilikátových materiálů termochemickou metodou. In Kalorimetrický seminář 2002. Ostrava: 2002. s. 69 ( s.)ISBN: 80-7042-824- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Využití odpadních keramických materiálů do vápenných malt a omítek. In Recycling 2002. Brno: 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., HORKÁ, I. Vliv mrazu na vývin pevné struktury vápenných omítek. In Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  ČERNÝ, R., PAVLÍK, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Coupled moisture and salt transport in bulding materials: theoretical and experimental treatments. In Saltexpert. Praha: 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. The variation of hygrothermal properties of fibre reinforced cement composites due to thermal load. In Concrete and Concrete Structures. Žilina: 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Microwave Method for Determination of Moisture Content in Hydrating Concrete. In Experimental Investigation of Building Materials and technologies. neuvedeno. Praha: 2002. s. 45 ( s.)ISBN: 80-01-02526- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. K navrhování železobetonových konstrukcí s ohledem na životnost. Beton TKS, 2002, roč. 2005, č. 4, s. 41-45. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Monitorování obsahu volné vody v raném stadiu hydratace cementové pasty pomocí mikrovlnné impulsní metody. Stavební obzor, 2002, roč. 11, č. 1, s. 11 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Transport processes in concrete. neuvedeno. neuvedeno. London and New York: Spon Press, 2002. 547 s. ISBN: 0-415-24264- 9.
  Detail

  ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Hygric and thermal properties of HPC for concrete containments of nuclear power plants. In Concrete for Extreme Conditions. London: Thomas Tepford, 2002. s. 765 ( s.)ISBN: 0-7277-3179- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vysokoteplotní aplikace alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Inorganic pigments and binders. Ústí nad Labem: 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 80-238-9507- 9.
  Detail

  BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., PAVLAS, R. Studium vlastností kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky a uhlíkových vláken po namáhání vysokými teplotami. In Construmat 2002. Praha: 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., VRAŽIČOVÁ, J. Metakaolin jako pucolánová přísada do vápenných malt. In Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: 2002. s. 88 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Nové poznatky ve vztahu zinku a cementového tmelu. In Sborník VIII. mezinárodní konference žárového zinkování. Praha: 2002. s. 25 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Omítky. Edice Materiály. Edice Materiály. Praha: STOP, 2002. 89 s. ISBN: 80-86657-00- 0.
  Detail

 • 2001

  ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N. Použití sušených silikátů při alkalické aktivaci alumosilikátových materiálů. In Anorganické pigmenty a pojiva. Ústí nad Labem: SILCHEM, spol. s r.o., 2001. s. 67 ( s.)ISBN: 80-238-7851- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M. Properties of lime plasters with pozzolanic admixtures. In Quality and reliability in bulding industry. Košice: TU Košice, Stavebná fakulta, 2001. s. 463 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky namáhaných vysokými teplotami. In CONSTRUMAT 2001. Konference o stavebních materiálech. Brno: Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Stavební fakulta VUT v Brně, 2001. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail Ústav stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně, Veveří 95

  ROVNANÍKOVÁ, P. Problematika stanovení pH betonu. In Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK Brno, 2001. s. 271 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M. Properties of lime mortars with pozzolanic admixtures. In Quality and reliability in building industry. Košice: TU Košice, Stavebná fakulta, 2001. s. 463 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Vápenné omítky s pucolánovými přísadami. In Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA, 2001. s. 118 ( s.)ISBN: 80-02-01433- 2.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KOKTAVÝ, P. Kritika adiabatického způsobu stanovení hydratačního tepla cementu. In Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7042-803- 1.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N., BAYER, P. Odpadní bavlněná vlákna v matrici z portlandského cementu. In Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSH, a.s., 2001. s. 76 ( s.)
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. The effects of thermal load and frost cycles on the water transport in two high- performance concretes. Cement and Concrete Research, 2001, roč. 31, s. 1129 ( s.)ISSN: 0008- 8846.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Determination of moisture content in hydrating cement paste. In Heat and Moisture Transport in Building. New Zealand: 2001.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv zinku a oxidu zinečnatého na hydrataci portlandského cementu. In Žárové zinkování. Praha: Asociace českých zinkoven, 2001. s. 73 ( s.)
  Detail

 • 1999

  ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B. Životnost betonových staveb. In Životnost betonových staveb. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1999. ISBN: 80-902397-8- 8.
  Detail

 • 1998

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D. Structural Life-time Prediction: Two Case Studies. In Concrete Under Severe Conditions 2. Tromso, Norway: 1998. s. 635 ( s.)
  Detail

 • 1997

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B. Prediction of Concrete Carbonation. In Workshop 97. xxx, 1997. s. 1373 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1997, ISSN: 1211- 3786.
  Detail

 • 1996

  KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SUZA, I., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Kdy je nutné opravovat železobetonové konstrukce?. Beton a zdivo, 1996, roč. Neuveden, č. 4, s. 2 ( s.)ISSN: 1211- 5444.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R. Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1996, roč. IV., č. 4, s. 11 ( s.)ISSN: 1211- 3786.
  Detail

 • 1993

  TEPLÝ, B., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z. Estimation of Remaining Service Life of PC Beams. In Creep and Shrinkage of Concrete. 1. London: E& FN Spon, 1993. s. 629 ( s.)
  Detail

 • 1987

  Šťastník, S., Brandštetr, J., Rovnaníková, P. Adiabatic calorimetr for the determination of heats of hydratation in binders. In 4th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Jena: neuvedeno, 1987. s. 0 ( s.)
  Detail