prof. RNDr.

Pavla Rovnaníková

CSc.

CHE – Professor

+420 541 147 633
Pavla.Rovnanikova@vut.cz

Projects

 • Reologické vlastnosti malt modifikovaných biopolymerními přísadami
  Detail

 • Malty na bázi hydraulického vápna modifikované biopolymerními přísadami
  Detail

 • Vápenné malty s netradičními biopolymerními přísadami
  Detail

 • Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení.
  Detail

 • Fyzikálně-mechanické vlastnosti vápenných malt s vodoretenčními přísadami na bázi chitosanu a gumy guar
  Detail

 • Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení
  Detail

 • Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí
  Detail

 • DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.
  Detail

 • Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu
  Detail

 • 7AMB16PL072, Reologie alkalicky-aktivovaných aluminosilikátů
  Detail

 • Studium soustavy portlandský cement – amorfní oxid křemičitý
  Detail

 • Pokročilé vyhodnocení lomových zkoušek malt modifikovaných příměsí pálených jílů
  Detail

 • GA14-04522S, Investigation of processes at the formation of solid structure in the silicon oxide-Portland cement system in a relation to the properties of binder
  Detail

 • Analýza nukleace trhlin a objemových změn u jemnozrnných kompozitů na bázi portladského cementu i alkalicky aktivované strusky
  Detail

 • Malty modifikované příměsí pálených jílů popisované na několika úrovních křehkosti
  Detail

 • Vliv funkce tahového změkčení v modelu „dvojí-K“ při vyhodnocení lomových experimentů na tělesech z prostého a vláknového betonu
  Detail

 • GAP104/12/0308, Vliv přírodního zeolitu jako doplňkového pojiva na fyzikální a chemické charakteristiky betonu
  Detail

 • FR-TI4/014, Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu
  Detail

 • Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku chemických předmětů
  Detail

 • Jemně mletý cihelný střep jako aktivní součást stavebních pojiv
  Detail

 • GAP104/10/0355, Chemické a fyzikální aspekty užití jemně mleté keramiky jako alternativního pojiva v cementových kompozitech
  Detail

 • GA103/09/0780, Nová koncepce omítek pro obnovu fasád historických budov
  Detail

 • FT-TA4/070, Pokročilé materiály a technologie pro rekonstrukce historických budov
  Detail

 • GA103/07/0034, Mechanické a trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotných materiálů obsahujících alternativní silikátová pojiva
  Detail

 • FT-TA3/005, Modifikované hemihydráty síranu vápenatého s vyjimečnými užitnými vlastnostmi.
  Detail

 • GA103/06/0031, Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti
  Detail

 • Studium pojivových systémů pro stabilizaci/solidifikaci odpadů s obsahem těžkých kovů
  Detail

 • ME 032, Trvanlivost samozhutnitelných betonů obsahujících granulovanou strusku
  Detail

 • FI-IM2/089, Technologie výroby kalciumsilikátů pro metalurgii a žáromateriály
  Detail

 • GA103/05/2376, Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností
  Detail

 • GA103/04/0139, Analýza vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů namáhaných vysokými teplotami
  Detail

 • GA103/03/0006, Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích
  Detail

 • GA103/02/1081, Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností
  Detail

 • GA103/00/0021, Analýza vlastností vláknových kompozitů při namáhání vysokými teplotami, vlhkostí a mechanicky
  Detail

 • GA103/00/0607, Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu
  Detail

 • GA103/99/0024, Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu
  Detail