prof. RNDr.

Pavla Rovnaníková

CSc.

CHE – Professor

+420 541 147 633
Pavla.Rovnanikova@vut.cz

Creative work

 • ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.: RC LifeTime; RC LifeTime. http://rc-lifetime.stm.fce.vutbr.cz. URL: http://rc-lifetime.stm.fce.vutbr.cz. (software)

 • ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.: AAS-EP; Materiál pro výrobu požárně odolných stavebních prvků. FAST VUT v Brně Ústav chemie Žižkova 17, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)

 • ROVNANÍKOVÁ, P.; ŘEZNÍK, B.: imitace cihelného střepu; Směs pro doplňky cihelných prvků na historických stavbách. FAST VUT v Brně, Ústav chemie, Žižkova 17, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)

 • ROVNANÍKOVÁ, P.: stabilizát; Matrice pro stabilizaci/solidifikaci olovnatých iontů. FAST VUT v Brně, Ústav chemie, Žižkova 17, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)

 • ROVNANÍKOVÁ, P.; ŘEZNÍK, B.: S5NC; Směs pro výrobu nepálených stavebních prvků. Z357. (funkční vzorek)

 • Rovnaníková Pavla, Bydžovský Jiří, Dufka Ámos, Sedlmajer Martin: Npam - Obnova poškozeného betonu; Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)

 • Rovnaníková Pavla, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos, Bydžovský Jiří: Npam – materiálová charakteristika betonu; Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)

 • Rovnaníková Pavla, Bydžovský Jiří, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos: Npam - Vizuální a nedestruktivní metody; Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)

Patents

 • 2018

  patent
  Pavel Heinrich, Miroslav Vacek, Pavla Rovnaníková, Naděžda Krmíčková; HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., Dolní Bukovsko Vysoké učení technické v Brně: Akustický a tepelný izolant, zejména pro stavebnictví. 307266, patent. (2018)
  Detail

  patent
  ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N.; HEINRICH, P.; VACEK, M.; HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., Dolní Bukovsko Vysoké učení technické v Brně: Izolační materiál na bázi odpadního cihelného prachu. 307266, patent. (2018)
  Detail

 • 2016

  užitný vzor
  VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, Dolní Bukovsko, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Suchá vápenná nebo vápenocementová omítková směs. 29162, užitný vzor. (2016)
  Detail