prof. Ing.

Miloš Starý

CSc.

VHK – Professor

+420 541 147 770
stary.m@fce.vutbr.cz

Publications

 • 2022

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive stochastic management of the storage function for a large, open reservoir using learned fuzzy models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2022, roč. 70, č. 2, s. 213-221. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2021

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive Management of the Storage Function for a Large Reservoir Using Learned Fuzzy Models. WATER RESOUR+, 2021, roč. 48, č. 4, s. 532-543. ISSN: 0097-8078.
  Detail Link

 • 2019

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive stochastic management of the storage function for a large open reservoir using an artificial intelligence method. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2019, roč. 64, č. 4, s. 314-321. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2018

  MARTON, D.; STARÝ, M. Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. 60, č. 2, s. 4-7. ISSN: 0322-8916.
  Detail Link

 • 2017

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s použitím evolučních algoritmů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 21-25. ISSN: 0322-8916.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data. In Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2017. 1. Brno: Povodí Moravy, s.p. Brno, 2017. s. 24-27. ISBN: 978-80-905368-5- 2.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. HYBRID STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 95. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. s. 81-87. ISSN: 1755-1315.
  Detail Link

 • 2016

  JAROŠ, L.; STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L. A stochastic approach to the operative control of flood flows through a reservoir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2016, roč. 64, č. 1, s. 91-96. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOZEL, T.; STARÝ, M. ZONE STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 555-561. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. STOCHASTIC MANAGEMENT OF THE OPEN LARGE WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION WITH USING FUZZY LOGIC. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 120-127. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastic Management of the Open Large Water Reservoir with Storage Function with Using a Genetic Algorithm. In World multidisciplinary earth sciences symposium abstract collection. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: IOP Publishing, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-270-0316-7. ISSN: 1755-1315.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 41-46. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; JAROŠ, L. Operativní řízení odtoku z vodních nádrží za povodňových situací ze stochasticky předpovídaných srážek v povodí Ostravice a Olše. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 47-56. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

 • 2015

  MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity. Procedia Engineering, 2015, roč. 2015, č. 119, s. 994-1002. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S. Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty. In Drought: Research and Science- Policy Interfacing. 1. Leiden, Netherlands: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. s. 377-382. ISBN: 978-1-138-02779- 4.
  Detail Link

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 1, s. 2-5. ISSN: 0322- 8916.
  Detail Link

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed. WATER RESOUR+, 2015, roč. 42, č. 1, s. 133-145. ISSN: 0097-8078.
  Detail Link

  MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 9-12. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Link

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže. In Sborní příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2015. Praha: ČHMÚ Praha, 2015. s. 51-56. ISBN: 978-80-01-05856- 5.
  Detail

  MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi- reservoir System Storage Capacity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 729-736. ISBN: 978-619-7105-36- 0. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastic Forecast of Flow Reservoir Behaviour. In The WORLD Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015, Abstract collection. Procedia Earth and Planetary Science. Praha: Elsevier, 2015. s. 940-944. ISBN: 978-80-970698-4-1. ISSN: 1878-5220.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2015, roč. 63, č. 4, s. 287-294. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 5-8. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Link

 • 2014

  JEŽÍK, P.; STARÝ, M. HLEDÁNÍ KRITICKÉ DOBY TRVÁNÍ DEŠTĚ PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ. In Sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina 2014. Praha: 2014. s. 61-70. ISBN: 978-80-01-05533- 5.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data. In 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI2013. Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. s. 1094-1101. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  SÁZEL, J.; STARÝ, M. Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 1, s. 5-8. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. s. 1486-1492. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs. In Proceedings ITISE 2014, International work- conference on Time Series. Spain, Granada: Copicentro Granada S. L, 2014. s. 382-395. ISBN: 978-84-15814-97- 9.
  Detail

 • 2013

  BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M. The stochastic discharge forecast - creation, interpretation and other applications. In Floods - From Risk to Opportunity. Red Books. Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BB, UK: International Association of Hydrological Sciences, 2013. s. 283-291. ISBN: 978-1-907161-35- 3.
  Detail

 • 2012

  MARTON, D.; STARÝ, M. VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE. In Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012. Brno: 2012. s. 155-162. ISBN: 978-80-02-02423- 1.
  Detail

  JEŽÍK, P.; STARÝ, M. PŘEDPOVĚDI PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ POMOCÍ GENERÁTORU UMĚLÝCH PRŮTOKOVÝCH ŘAD. In Sborník příspěvků s Workshopu Adolfa Patery 2012. Brno: 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02423- 1.
  Detail

  JANÁL, P.; STARÝ, M. Fuzzy Model Used for the Prediction of a State of Emergency for a River Basin in the Case of a Flash Flood - PART 2. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 162-173. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2011

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2011, roč. 59, č. 4, s. 228-237. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2010

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Software pro návrh a přehodnocení zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav. In Workshop Adolfa Patery 2010 - Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010. s. 183-186. ISBN: 978-80-02-02260- 2.
  Detail

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M. SiMVS - SIMULAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-88907-73- 2.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad. In Wokshop Adopfa Patery 2010 Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha 2010: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010. s. 149-154. ISBN: 978-80-02-02260- 2.
  Detail

  BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P. The real- time stochastic flow forecast. Soil and Water Research, 2010, roč. 2, č. 5, s. 49-57. ISSN: 1801- 5395.
  Detail

  NIEMIEC, L.; STARÝ, M. The influence of water temperature on the velocity of propeller - type current meter revolution. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2010, roč. 58, č. 4, s. 271-278. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2009

  MARTON, D.; STARÝ, M. Uncertainty impact for allocation items of real discharge series monthly average discharge for reservoir storage capacity values. In II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009. Poznaň: Uczelniany samorzad doktorantow Politechniki Poznanskiej, 2009. s. 280-284. ISBN: 978-83-926896-1- 4.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže. In Sborník příspěvku konferenci IDEAS 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 146-146. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad. In XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků. 1. Brno: CERM, 2009. s. 121-124. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  JANÁL, P.; STARÝ, M. Fuzzy model use for prediction of the state of emergency of river basin in the case of flash flood. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2009, roč. 57, č. 3, s. 145-153. ISSN: 0042-790X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MARTON, D.; STARÝ, M. VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE. In Technické listy 2009. 1. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-2. ISBN: 978 80 248 2091 0.
  Detail

  JANÁL, P.; STARÝ, M. PŘEDPOVĚĎ ODTOKU VODY Z POVODÍ POMOCÍ FUZZY MODELU ZA POVODŇOVÉ SITUACE ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-14.
  Detail

  NIEMIEC, J.; STARÝ, M. Určení nejistot typu B vycházejících ze změny teplot měřeného média při hydrometrování hydrometrickou vrtulí. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-11.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-19.
  Detail

 • 2008

  MARTON, D.; STARÝ, M. A WATER MANAGEMENT SOLUTION OF RESERVOIR SUPPLY FUNCTION - DEVELOPMENT OF SOFTWARE TOOL. In IInternational Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist InterTech 2008 Proceedings. Poznaň: Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2008. s. 83-85. ISBN: 978-83-926896-0- 7.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M. VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE IZOLOVANÉ NÁDRŽE - VÝVOJ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. In Sborník Anotací Juniorstav 2008. 1. Brno: CERM, 2008. s. 282-282. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

 • 2007

  JANÁL, P.; STARÝ, M. FUZZY MODEL URČENÝ K ODHADU STUPNĚ OHROŽENÍ POVODÍ POVODNĚMI ZPŮSOBENÝMI PŘÍVALOVÝMI DEŠTI. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-21.
  Detail

  STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L.; JANÁL, P.; BŘEZKOVÁ, L. Operative prediction and control of the flood passage. In Geophysical Research Abstracts. Vienna: European Geosciences Union, 2007. s. 363-365. ISSN: 1029- 7006.
  Detail

  DUMBROVSKÝ, M.; STARÝ, M. Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy. In Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007. Praha a Bratislava: neuveden, 2007. s. 99-109. ISBN: 978-80-01-03960- 1.
  Detail

  STARÝ, M.; KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I. CS01 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny. 2007. s. 1-250.
  Detail

  STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; ŠÁLEK, M.; SOUKALOVÁ, E. Predictability of Flood Events in View of Current Meteorology and Hydrology in the Conditions of the Czech Republic. Soil and Water Research, 2007, roč. 4, č. 2, s. 156-168. ISSN: 1801- 5395.
  Detail

  STARÝ, M.; TUREČEK, B. Operative control and prediction of floods events in the River Odra Basin. In Flood Issues in Contemporary Water Management. NATO Science Partnership Sub-Series: 2. New York, LLC: Springer- Verlag, 2007. s. 229-236. ISBN: 0-7923-6451- 1.
  Detail

  JANÁL, P.; STARÝ, M. Odhad rizika ohrožení pobřežníků povodněmi z přívalových dešťů pomocí fuzzy modelu. In Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků. Brno: CERM, 2007. s. 203-208. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

  NIEMIEC, L.; STARÝ, M. Problematika vyhodnocování naměřených dat při "hydrometrování" v měrném profilu toku. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: CERM, 2007. s. 401-406. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

 • 2006

  JAROŠ, L.; STARÝ, M. Náhrada fuzzy-regulátoru neuro- regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. Brno: 2006. s. 47-54. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L. Algorithms for Operative Control of the Flood Passage. In Conference abstracts. Bělehrad: Republic Hydrometorological Service of Serbia, 2006. s. 63 ( s.)ISBN: 86-80851-07- 8.
  Detail

  BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M. Extrémní povodeň na Dyji 30.6.-1.7. 2006 a možnosti její předpovědi. In Workshop Adolfa Patery 2006. Praha: ČVUT Praha, 2006. s. 87-92. ISBN: 80-01-03603- 0.
  Detail

  JAROŠ, L.; STARÝ, M. Using of Genetic Algorithms for Assessment of the Directing Discharge of Water from Reservoir. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. s. 235-236. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  JAROŠ, L.; STARÝ, M. Development of Regulator for Runoff Ccontrol from Basin during Flood Passage. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-2.
  Detail

  BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M. Simulace operativního řízení odtoku z nádrže Vranov při povodni v srpnu 2002. Zborník príspevkov. Piešťany: SVP, š.p., pobočka SVHS, 2006. s. 125-128.
  Detail

  STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L. Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage and Use of Artificial Intelligence Methods. Hamburg: 2006. s. 38-39.
  Detail

  STARÝ, M. Nádrže a vodohospodářské soustavy. Nádrže a vodohospodářské soustavy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 1-216.
  Detail

  STARÝ, M.; JAROŠ, L. Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí za povodňových situací s využitím fuzzy- regulátorů. Brno: 2006. s. 1-2.
  Detail

  STARÝ, M.; JAROŠ, L. Operative Control of Water Runoff in Lower Parts of River Basins during Floods with Use of Fuzzy- Regulators. Brno: 2006. s. 1-2.
  Detail

  JAROŠ, L.; STARÝ, M. Vývoj řízení odtoku vody z povodí za povodňové situace. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-2.
  Detail

  STARÝ, M.; JAROŠ, L. Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí za povodňových situací s využitím fuzzy-regulátorů. In Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení. J.Šejnoha, M.Pavlíková, P. Hájek. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 157-158. ISBN: 80-01-03487- 9.
  Detail

  JAROŠ, L.; STARÝ, M. Vývoj regulátoru řízení odtoku vody z povodí za povodňové situace. Dílčí výzkumná zpráva za rok 2006. CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-23.
  Detail

  STARÝ, M.; JAROŠ, L. Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí za povodňových situací s využitím fuzzy- regulátorů. Dílčí výzkumná zpráva za rok 2005. CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. Brno: 2006. s. 1-32.
  Detail

 • 2005

  STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage. In Proceedings of the Eighth International Conference on Computing and Control for the Water Industry. Exeter: Centre of Water Systems, University of Exeter, 2005. s. 173-178. ISBN: 0-9539140-3- 8.
  Detail

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací. In Hydrologické dni 2005. Bratislava: SHMÚ, 2005. s. 743-748. ISBN: 80-88907-53- 5.
  Detail

  STARÝ, M. Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací a užití metod umělé inteligence. Brno: VUTIUM, 2005. s. 1-41.
  Detail

  STARÝ, M. Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací a užití metod umělé inteligence. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2005, roč. 2005, č. 162, s. 1-41. ISSN: 1213- 418X.
  Detail

  STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Užití metod umělé inteligence při operativním řízení odtoku vody z povodí. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005. Praha: ČVUT Praha, 2005. s. 69-78. ISBN: 80-01-03326- 0.
  Detail

  STARÝ, M. Hydrologie. BRNO: Skripta byla vydána v el. podobě, 2005.
  Detail

  STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; KRÁLOVÁ, H. Use of Non Linear Optimization and Fuzzy Regulators for Operative Control of River Basin Runoff. Vídeň: Europiean Geosciences Union, 2005. s. 363-365.
  Detail

 • 2004

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Use of non linear optimization and fuzzy regulators for operative control of river basin runoff. In In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno: CHI+ IHP UNESCO, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 80-86690-19- 9.
  Detail

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Use of artifical inteligence methods for operative control of river basin runoff. In In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno: CHI+ IHP UNESCO, 2004. s. 156 ( s.)ISBN: 80-86690-19- 9.
  Detail

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Operativní řízení odtoku vody Dyjsko- svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně pomocí fuzzy regulátoru. In Workshop 2004. Praha: CVUT FS, 2004. s. 54 ( s.)ISBN: 80-01-03161- 6.
  Detail

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Operativní řízení odtoku vody Dyjsko- svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně. In Matlab 2004. Praha: Humusoft, 2004. s. 536 ( s.)ISBN: 80-7080-550- 1.
  Detail

  STARÝ, M. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2004, roč. 2004, č. 144, s. 1-40. ISSN: 1213- 418X.
  Detail

  STARÝ, M. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii. Brno: VUT Brno, FAST, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii. Zkrácená verze habilitační práce. Zkrácená verze habilitační práce. Brno: VUTIUM, 2004. 40 s. ISBN: 80-214-2746- 9.
  Detail

  NACHÁZEL, K., ZEZULÁK, J., STARÝ, M. Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. 1. 1. Praha: Academia, 2004. 320 s. ISBN: 80-200-0229- 4.
  Detail

 • 2003

  DAVIDOVÁ, H., HORÁK, L. a kol. Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neurovoných sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic. In Zborník abstraktů 6. konference mladých meteorologů a klimatologů. Bratislava: SAV Bratislava, 2003. s. 25 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody soustavou nádrží za průchodu povodně dolní částí povodí. In Matlab 2003. Praha: Humusoft, 2003. s. 8 ( s.)
  Detail

  HORÁK, L., DAVIDOVÁ, H. a kol. Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neurovoných sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic. In CD-Rom - Zborník abstraktů 6. konference mladých meteorologů a klimatologů. Bratislava: SAV Bratislava, 2003. s. 15 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Srovnání přístupů k sestavení řídících algorytmů pro operativní řízení odtoku vody nádrží za průchodu povodně. In Vodní toky. Hradec Králové: Hradec Králové, 2003. s. 7 ( s.)
  Detail

  KREMLÁČEK, I. a kol. Koncepční srážkoodtokový model a jeho kalibrace pomocí genetických algoritmů. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2003.
  Detail

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí s nádržemi za průchodu povodní. In 3. Vodohospodářská konference. Brno: VUT FAST, 2003. s. 15 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Operative control of reservoir water discharge during the flood passage - Comparison of control algorithms. In Zborník příspěvků XI. posteroveho dne Transport vody, chemikálií a energie v systému půda-rostlina- atmosféra. SAV Bratislava: Ústav hydrologie a Geofyzikální ústav, 2003. s. 15 ( s.)
  Detail

 • 2002

  STARÝ, M. Část II - Hydrologie. In Hydraulika a hydrologie. Studijní texty. Brno: CERM, s.r.o., 2002. s. 148 ( s.)ISBN: 80-214-2204- 1.
  Detail

  JANDORA, J.; STARA, V.; STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Hydraulika a hydrologie. n. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Fakulta stavební, VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 1-186. ISBN: 80-214-2204- 1.
  Detail

  STARÝ, M., ZEZULÁK, J. Stanovení účinku nových retenčních nádrží na průběh povodní v povodí Tiché Orlice - studie. výzkumná studie. výzkumná studie. Brno: ČHMÚ, 2002. 256 s.
  Detail

 • 2001

  STARÝ, M. Use of Fuzzy Regulator for Operative Control of Single Reservoir during the Flood Passage. In IXth International Poster Day. Bratislava: Bratislava, 2001. s. 50 ( s.)ISBN: 80-968480-4- 6.
  Detail

  STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H. a kol. Vliv délky předpovědi přítoku na operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium Brno 2001. Brno: CERM Brno, 2001. s. 304 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

 • 2000

  STARÝ, M. The Operative Control and Predicting the Floods in the River Odra Basin. In Flood Issues in Contemporary Water Management. NATO Science Series, 2.Enviromental Security-Vol. 7. Dorchet, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000. s. 229 ( s.)ISBN: 0-7923-6452- X.
  Detail

  STARÝ, M., ŠEBLOVÁ, H. Neural networks applied to the flood warning system in basins with reservoirs. In Mezinárodního workshop Optimalizace inženýrských úloh ve stokování. Brno: FAST, VUT Brno, 2000. s. 115 ( s.)ISBN: 80-7204-134- 7.
  Detail

 • 1999

  ŠEBLOVÁ, H., STARÝ, M. The operative predictions of flood discharges in the Jihlava River basin. In Krajina, voda a meliorace na přelomu tisíciletí. Neuveden. Brno: Centrum, 1999. s. 279 ( s.)ISBN: 80-02-01304- 2.
  Detail

  STARÝ, M. Operative forecast of flood discharge in gauging network. In Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference. Brno: FAST VUT Brno, 1999. s. 157 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

  STARÝ, M. Neural networks applied to the flood warning system in basins with reservoirs. In Workshop IndAgua 1999. Brusel: Agua, 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1998

  STARÝ, M.; REC, O. Simulační model vodohospodářské soustavy s otimalizací řízení odtoků vody z nádrží ve vztahu ke kvalitě vody v říční síti. Rostlinná výroba, 1998, roč. 44, č. 11, s. 517 ( s.)ISSN: 0370- 663X.
  Detail

  STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H. Předpověď povodňových průtoků v systému stanic za použití neuronových sítí trénovaných pomocí genetických algoritmů. In Sborník anotací z VI. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1998. s. 104-107.
  Detail

  STARÝ, M. Neuronové sítě a předpověď kulminačních průtoků a objemů povodní v povodí Ostravice - uzávěrový profil Šance. 1998, roč. 46, č. 1, s. 45 ( s.)
  Detail

  MERTOVÁ, M. a kol. Operativní předpovědi povodňových průtoků v systému stanic za použití umělých neuronových sítí. In Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR. Olomouc: Olomouc, 1998. s. 73 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M. The operative control of the passage of floods in water basin system. In Sborník anotací Protipovodňová prevence. Ostrava: Ostrava, 1998. s. 60 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., ŠEBLOVÁ, H., TUREČEK, B. The operative control of the passage of floods. In Proceedings of the third international conference on hydroinformatics. Dánsko: Copenhagen, 1998. s. 831 ( s.)ISBN: 90-5410-985- 8.
  Detail

  STARÝ, M. The operativ control of the passage of floods. In Sborník anotací Protipovodňová prevence. Ostrava: Ostrava, 1998. s. 60 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M. Operativní řízení vodohospodářské soustavy a možnosti využití umělých neuronových sítí. In Sborník referátů z Operativní hydrologie a řízení vodohospodářských soustav. ČZU Praha: CESWI, 1998. s. 1K ( s.)
  Detail

  DRBAL, K., STARÝ, M. Předpovědní modely a řízení manipulací při povodních. In Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR. Olomouc: Olomouc, 1998. s. 59 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M. Operativní řízení průchodu povodní v rámci vodohospodářské soustavy. In Sborník anotací. Ostrava: Ostrava, 1998. s. 60 ( s.)
  Detail

 • 1997

  STARÝ, M., TUREČEK, B., PAVLAS, P. Operativní řízení průchodu povodní povodím Ostravice v červenci 1997 a další perspektivy řízení. In Sborník referátů z konference Povodně a krajina. Brno: ICID, 1997. s. 37 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M.; REC, O. Change in the water quality in flowing through the valley reservoir. Rostlinná výroba, 1997, roč. 43, č. 4, s. 193-198. ISSN: 0370- 663X.
  Detail

  STARÝ, M.; REC, O. Modelling of changes in water quality within water management system. Rostlinná výroba, 1997, roč. 43, č. 8, s. 389-394. ISSN: 0370- 663X.
  Detail

  STARÝ, M., TUREČEK, B. The Operative Control of the Passage of Floods and the Possibilities for Neural Networks. In IT Solutions for Tomorrow - The First Water Workshop. Belgie: Brusel, 1997. s. 134 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., DIVIŠ, L. Neural Networks and Prediction of Run-off Small River Basin. In Proceeding from International conference International Forum on problems of science, technology and education. Rusko: Moskva, 1997. s. 50 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., FÍNA, D. Předpověď kvality vody na odtoku z údolní nádrže pomocí neuronových sítí. In Sborník sylabů příspěvků ze semináře Znečištění povrchových vod zemědělstvím. Brno: ÚVHK Brno, 1997. s. 16 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M.; REC, O. Modelování změny kvality vody v rámci vodohospodářské soustavy. 1997, roč. 43, č. 8, s. 389 ( s.)
  Detail

  REC, O., STARÝ, M. Změna kvality vody při průtoku údolní nádrží. 1997, roč. 43, č. 4, s. 193 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H. Neuronové sítě a řízení odtoku z nádrží za průchodu povodní. In Sborník anotací z V. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1997. s. 101-103.
  Detail

 • 1996

  STARÝ, M., STARÁ, L. Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí IV. In Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1996. s. 60 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M.; LÁNÍČEK, J. Modelování průběhu koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodním toku pod bodovým zdrojem znečištění. 1996, roč. 42, č. 1, s. 11 ( s.)
  Detail

  DOLEŽAL, P., STARÝ, M. The optimalized design of functional volumes of the system of storage reservoirs in small river basins. In Ecohydrological Processes in Small Basins. Francie: Strasbourg, 1996. s. 31 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M. Modelling of concentration of oxygen dissolved in water flow under point source of contamination. Rostlinná výroba, 1996, roč. 42, č. 1, s. 11-16. ISSN: 0370- 663X.
  Detail

  STARÝ, M. Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí. In Sborník referátů z konference Přehradní dny 1996. Hradec nad Moravicí: Povodí Odry a.s., 1996. s. 248 ( s.)
  Detail

 • 1995

  STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; MILERSKI, R.; SIROGINOVÁ, M. THE USE OF PROGRAM QUAL2E FOR MODELING THE EXPANSION OF POLLUTION BELOW THE POINT- SOURCE. Rostlinná výroba, 1995, roč. 41, č. 1, s. 45-48. ISSN: 0370- 663X.
  Detail

  STARÝ, M. Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí. In Sborník anotací z III. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1995. s. 65 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M. Neural networks and predictions in applied hydrology. In Prezentation Astracts.PRIMA, Information Technology and its use for Enviromental Monitoring and Protection. Spojené království Velká Británie a Severního Irska: Londýn, 1995. s. 13 ( s.)
  Detail

 • 1994

  STARÝ, M., DOLEŽAL, P., MILERSKI, R. Uživatelská příručka pro modelování šíření znečištění za použití programu QUAL2E. In Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1994. s. 8 ( s.)
  Detail

  ŠÁLEK, J., STARÝ, M. Řešení nepříznivých účinků odpadních vod z venkovských sídlišť drobných provozoven na kvalitu povrchových a podzemních vod v zemědělské krajině a návrh komplexních opatření. Brno: ÚVHK FAST VUT, 1994.
  Detail

 • 1993

  STARÝ, M. Operativní řízení vodohospodářských systémů za použití neuronových sítí. In 6. sympozium Vodohospodářské soustavy. Česká republika: Lázně Bohdaneč, 1993. s. 173 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M., REC, O. The Aplication of Neural Networks for Predicting the Propagation of Pollution in a Stream. In International Symposium Advences in Water Siences. Slovenská republika: Stará Lesná, 1993. s. 156 ( s.)
  Detail

  DÝROVÁ, E., KASPRZAK, K., STARÝ, M. Vývoj metod navrhování dimenzionálních a funkčních charakteristik nádrží pro ochranu a tvorbu ŽP. Brno: ÚVHK FAST VUT, 1993.
  Detail

  STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; PLEVA, L. Optimalizace návrhu soustavy retenčních nádrží v malých povodích. Knižnice vědeckých prací VUT Brno, 1993, č. 93, s. 1-3. ISSN: 0368- 6582.
  Detail

 • 1992

  STARÝ, M. Užití neuronových sítí při řízení vodohospodářských systémů. In Konference s mezinárodní účastí. Brno: VUT FAST Brno, 1992. s. 284 ( s.)
  Detail

  STARÝ, M. Užití neuronových sítí při řízení vodohospodářských systémů. In MOSIS 92. Česká republika: Ostrava, 1992. s. 29 ( s.)
  Detail