prof. Ing.

Miloš Starý

CSc.

VHK – Professor

+420 541 147 770
stary.m@fce.vutbr.cz

Projects

 • Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence s podporou stochastických předpovědních modelů
  Detail

 • SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region
  Detail

 • Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence s podporou předpovědních modelů
  Detail

 • Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence
  Detail

 • Propagace nejistot v hydrologických a vodohospodářských aplikacích pro zmírnění dopadů sucha na vodní nádrže
  Detail

 • Softwarová aplikace pro určení ohroženého povodí přívalovým deštěm
  Detail

 • Odtoková reakce malého povodí na přívalovou srážku
  Detail

 • Model vycházející z teorie možnosti pro určení míry odtoku z malého povodí po dopadu přívalové srážky
  Detail

 • Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad
  Detail

 • Rozšíření modelů podobnosti o zahrnutí externích proměnných
  Detail

 • Operativní řízení odtoku vody z nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy na základě predikovaných průměrných měsíčních průtoků
  Detail

 • Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy - vývoj softwarové aplikace
  Detail

 • Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků
  Detail

 • Návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad
  Detail

 • Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže - vývoj softwarového produktu
  Detail

 • GA103/07/1620, Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav
  Detail

 • Měření vlhkostí a následné využití měřených dat k určení pedotransferových funkcí a ověření retenčních křivek
  Detail

 • Řízení odtoku vody z nádrže za povodňových situací pomocí metod umělé inteligence
  Detail

 • GA103/04/0352, Teorie operativního řízení vodohospodářských soustav za povodňových situací
  Detail

 • GA103/03/Z030, Znečištění ovzduší se zaměřením na skleníkové plyny a kvalitu srážkových vod a jeho dopad na zastavěné prostředí
  Detail

 • GA103/01/0201, Problematika operativního řízení vodohospodářských soustav v podmínkách neurčitosti
  Detail

 • Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav
  Detail

 • GA103/97/0106, Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav
  Detail

 • Metody výpočtu hydrologických dat pro vodní hospodářství a ochranu ŽP v podmínkách antropogenního ovlivnění a klimatických změn, 03- Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic
  Detail

 • Vliv působení bodových zdrojů znečištění na čistotu malých vodních toků bystřinného typu.
  Detail