prof. Ing.

Břetislav Teplý

CSc.

CHE – Scientist
STM – undefined

+420 541 147 642
teply.b@fce.vutbr.cz

Publications

 • 2021

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V. Posuzování konstrukčního betonu s recyklovaným kamenivem s ohledem na trvalou udržitelnost. Beton TKS, 2021, č. 2, s. 62-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; GHOSH, P.; KONEČNÝ, P.; TEPLÝ, B. Sustainability Levels in Comparison with Mechanical Properties and Durability of Pumice High-Performance Concrete. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2076-3417.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HORŇÁKOVÁ, M.; KONEČNÝ, P.; TEPLÝ, B.; HÁJEK, P. Sustainability Based Design of RC Structures: Material and Structural Level. In Concrete Structure: New Trends for Eco-Efficiency and Performance. 2021. s. 1-10. ISBN: 9782940643080.
  Detail Link

  HRABOVÁ, K.; NIEDOBA, J.; VYMAZAL, T.; LÁNÍK, J.; TEPLÝ, B. The assessment of structural concrete with recycled aggregates in terms of sustainability. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: 2021. s. 287-294. ISBN: 978-619-7603-30-9. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2020

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Sustainability quantification of concrete with recycled aggregate. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Sustainability assessment of concrete mixes. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  LEHNER, P.; HRABOVÁ, K.; GHOSH, P.; KONEČNÝ, P.; TEPLÝ, B. Efektivní hodnocení trvalé udržitelnosti betonu s přírodním pucolánem. Beton TKS, 2020, č. 3, s. 52-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  HRABOVÁ, K.; VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. Potential for the iclusion of sustainability aspects in limit states for concrete. In 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM Conference, 2020. s. 411-418. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Concrete: Limit States and Sustainability. In Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. 2020. s. 1297-1304. ISBN: 978-84-121101-8-0.
  Detail

  KONEČNÝ, P.; GHOSH, P.; HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; TEPLÝ, B. Effective methodology of sustainability assessment of concrete mixtures. Materials and Structures, 2020, roč. 53, č. 4, s. 1-15. ISSN: 1359-5997.
  Detail Link

  TEPLÝ, B. Pozitivní klimatický efekt betonu. Beton TKS, 2020, č. 5, s. 54-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  VESELÝ, V.; TEPLÝ, B. Beton a klima. Stavebnictví, 2020, č. 01-02/2020, s. 12-13. ISSN: 1802-2030.
  Detail Link

 • 2019

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A.; ZAMBON, I.; TEPLÝ, B. Quantification of parameters for modeling of chloride ion ingress into concrete. Structural Concrete, 2019, roč. 2019, č. 20, s. 519-536. ISSN: 1464-4177.
  Detail Link

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Kvantifikace udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 61-64. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Methodology and case studies for the assesment of concrete sustainability. Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Challenges in Design and Management of Structures. RILEM Publications S.A.R.L. 2019. s. 216-224. ISBN: 978-2-35158-217-6.
  Detail

  TEPLÝ, B. PůSOBENÍ CHLORIdů NA BETON: SOUVISLOSTI, důSLEdKY, MOdELOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ, SOUčASNÝ STAV POZNÁNÍ. Beton TKS, 2019, roč. 2018, č. 6, s. 62-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  VESELÝ, V.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. BUDOUCNOST NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 7, s. 172-175. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; HÁJEK, P. Concrete, sustainability and limit states. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: 2019. s. 1-9. ISSN: 1755-1307.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-4. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. s. 1-10.
  Detail

  STRAUSS, A.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; EICHINGER, E.; SANTA, U. Safety analysis and reliability assessment of engineering structures - The success story of SARA. ce/papers, 2019, roč. 3, č. 2, s. 38-47. ISSN: 2509-7075.
  Detail Link

 • 2018

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concerete sustainability. Opole: Polish Association of Civil Engineers and Technicians, Branch in Opole, 2018. s. 26-27. ISBN: 978-83-937864-2-8.
  Detail

  TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:. Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 273-279. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu. Beton TKS, 2018, roč. 2018, č. 2/2018, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concrete sustainability. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  TAERWE, L.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; CORRALES, J.; JOGLEKAR, S.; MAIER, J.; MEAGER, D.; PROSKE, D.; SUZUKI, M.; ZILCH, K.; HOFFMAN, S.; LEHKÝ, D.; MATOS, J.; PAEGLITIS, A.; RECUPERO, A.; WENDNER, R.; ALCOCER, S.; CALAVERA, J.; FRANGOPOL, D.; NOWAK, A.; BUCHER, C.; GÓMEZ, J.; NOVÁK, D.; SANTA, U.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D. Safety and performance concepts: Reliability assessment of concrete structures. 2018. 357 s. ISBN: 978-2-88394-126-7.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Input value correlation in chloride ion ingress modelling and concrete structures reliability. In Non-Traditional Cement & Concrete. Key Engineering Materials (web). Brno: 2018. s. 127-130. ISSN: 1662-9795.
  Detail Link

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A.; ZAMBON, I. Monitoring-based quantification of input parameters for chloride ion ingress models. In Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences (IABMAS 2018). 2018. s. 2424-2431. ISBN: 978-1-138-73045-8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ŘOUTIL, L.; SCHEJBAL, R. Time-variant performance of concrete sewer pipes undergoing biogenic sulfuric acid degradation. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2018, roč. 9, č. 4, s. 04018013-1 (04018013-9 s.)ISSN: 1949-1190.
  Detail Link

  Teplý, B., Rovnaníková, P., Vymazal., T. Sustainability quantification of concrete structures. In Advanced Environmental in Research. volume 63. New York, USA: Nova science publishers, 2018. s. 231-248. ISBN: 9781536139198.
  Detail

 • 2017

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Chloride Ion Ingress Modelling and the Reliability of Concrete Structures. In 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017). 2017. s. 2169-2178. ISBN: 978-3-903024-28-1.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R. Kvalita ve stavebnictví a nový zákon. Stavebnictví, 2017, roč. 2017, č. 1- 2, s. 8-9. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M. OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 9-13. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  JEŘÁBEK, Z.; TEPLÝ, B. Poznámky k používání zákona o zadávání veřejných zakázek. In Betonářské dny 2017. Litomyšl, Česká republika: 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  Teplý Břetislav, Števula Michal, Rovnaníková Pavla. Nové trendy při navrhování a posuzování betonových konstrukcí ve vztahu k připravovaným změnám v EN 206 a fib Model Code. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 49-53. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; LEHKÝ, D.; TEPLÝ, B. Concrete structures under combined mechanical and environmental actions: Modelling of durability and reliability. Computers and Concrete, 2017, roč. 20, č. 1, s. 99-110. ISSN: 1598-8198.
  Detail Link

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Input Value Correlation in Chloride Ion Ingress Modelling and Concrete Structures Reliability. Non-Traditional Cement and Concrete VI: Proceedings of the International Conference. Brno: 2017. s. 54-55. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J. Service life, reliability and their role in the Life Cycle Analysis of concrete structures. In Advances in Environmental Research. Volume 55. Nova Science Publishers, Inc., 2017. s. 47-63. ISBN: 978-1-53610-888-0.
  Detail Link

 • 2016

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Modelování životnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení. Beton TKS, 2016, roč. 16, č. 2, s. 37-39. ISSN: 1213-3116.
  Detail

 • 2015

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. Modelling of service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-13. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; LEHKÝ, D. Modelling of the service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. Curych, Švýcarsko: L. Podofillini et al., 2015. s. 4219-4224. ISBN: 978-1-138-02879- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A. Probabilistic modelling and the k-value concept. In 9th International Conference on Material in Engineering Practice. Key Engineering Materials (print). 2015. s. 198-203. ISBN: 978-3-03835-344-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  JEŘÁBEK, Z.; TEPLÝ, B. Veřejné zakázky - nové směrnice EU - úloha inženýra. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A. Effective water-cement ratio of concrete, durability of concrete structures. CPI - Concrete Plant International, 2015, roč. 15, č. 4, s. 48-51. ISSN: 1437-9023.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; ROVNANÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Prediction of time- variant behaviour of concrete sewer collection pipes deteriorated due to biogenic sulfuric acid. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Austria, Vienna: 2015. s. 219-228. ISBN: 978-0-7844-7934- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B. Chystaný zákon o zadávání veřejných zakázek: kritéria hodnocení a úloha inženýra. In 53. Celostátní konference o ocelových konstrukcích. Hustopeče, Česká republika: 2015. s. 54-55. ISBN: 978-80-02-02601- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; SCHEJBAL, R.; ŘOUTIL, L.; PARKAN, T.; ROVNANÍKOVÁ, M. Spolehlivost a životnost betonového kanalizačního potrubí - možnosti výpočetního modelování. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 18-24. ISSN: 1213-3116.
  Detail

 • 2014

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET: Software for the statistical and reliability analysis of engineering problems and FReET-D: Degradation module. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, roč. 72, č. 2014, s. 179-192. ISSN: 0965-9978.
  Detail

  Břetislav Teplý, Markéta Chromá, Pavla Rovnaníková, Alfred Strauss. Probabilistic Modelling and the k-value Concept. In Materials Engineering Practise IX. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-3-03835-344-7. ISSN: 1662-9795.
  Detail Link

  Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková. Modelling of the durability of concrete structures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2014, roč. 2014, č. 14, s. 7-13. ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  TEPLÝ, B. Interrelation among Service Life, Reliability Index, and Costs of Concrete Structures Subjected to Aggressive Exposure. JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, 2014, roč. 2014(28), č. 4, s. 04014003-1 (04014003-5 s.)ISSN: 0887-3828.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A. Concrete durability and the k- value concept. cement-wapno- beton, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 81-92. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A. Effective water- cement ratio of concrete and its effect on the durability of concrete structures. In Proceedings pro089: Performance- based Specification and Control of Concrete Durability. Zagreb: 2014. s. 57-65. ISBN: 978-2-35158-135- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Predikce degradace betonových konstrukcí výpočetním modelováním. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 56-57. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  JEŘÁBEK, Z.; TEPLÝ, B. Veřejné zakázky – nové směrnice EU – úloha inženýra. In Betonářské dny 2014. Hradec Králové, Česká republika: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z. Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky a úloha inženýra. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 14-17. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  TEPLÝ, B. Veřejné stavební zakázky a nové evropské směrnice: kritéria a důsledky. Stavebnictví, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z. Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky a úloha inženýra. In Sanace 2014. Brno, Česká republika: 2014. s. 150-154. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B. Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky – hledisko životního cyklu. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 3, s. 79-81. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures. The FESI Bulletin, 2014, roč. 8, č. 2, s. 15-19. ISSN: 2045- 5100.
  Detail

  NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B. FReET software for reliability and durability assessment of infrastructure. In Proceedings of the first international conference on infrastructure failures and consequences. Melbourne, Australia: 2014. s. 229-240. ISBN: 978-0-9925570-1- 0.
  Detail

 • 2013

  ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; TEPLÝ, B. Degradace betonového kanalizačního potrubí biogenní síranovou korozí: modelování. Vodní hospodářství, 2013, roč. 7, č. 1, s. 226-229. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí. In Construction materials. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 78-82. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Performance- based design of concrete structures. Beton und Stahlbeton, 2013, roč. 20, č. 2, s. 222-227. ISSN: 0005- 9900.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M. Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů. Beton TKS, 2013, roč. 13, č. 2, s. 63-65. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B. Stavební inženýr a veřejné zakázky aktuálně. Stavebnictví, 2013, roč. 7, č. 6- 7, s. 34-37. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M. Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí. In Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Praha, Česká republika: 2013. s. 24-29. ISBN: 978-80-260-4982- 1.
  Detail

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; PUKL, R. Probabilistic life- cycle assessment of civil engineering concrete structures. In Safety, Reliability, Risk and Life- Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. s. 4739-4742. ISBN: 978-1-138-00086- 5.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. Limit states of RC structures: Reinforcement corrosion, reliability and modelling. In Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Toledo, Španělsko: 2013. s. 1-12. ISBN: 978-84-941004-0- 6.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. Modelling of reinforcement corrosion in RC structures. In Modelování v mechanice 2013. Ostrava, Česká republika: 2013. s. 1-15. ISBN: 978-80-248-2985- 2.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Decision- support tools for life cycle assessment and management of concrete structures. In CESB 13 - Central Europe Towards Sustainable Building. Praha, Česká republika: 2013. s. 809-812. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures. In 11th International Probabilistic Workshop (IPW 11). Brno, Česká republika: 2013. s. 461-467. ISBN: 978-80-214-4800- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A. Probabilistic modelling and the k- value concept. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice, Slovenská republika: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Trvanlivost: EN 206 – koncept k-hodnoty – modelování. Beton TKS, 2013, roč. 6, č. 2013, s. 18-21. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J. Reliability and durability of concrete structures under complex conditions. In Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Nanjing, China: 2013. s. 1085-1091. ISBN: 978-2-35158-124- 7.
  Detail

 • 2012

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; STRAUSS, A. Reliability assessment of concrete bridges. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Italy: 2012. s. 654-659. ISBN: 978-0-415-62124- 3.
  Detail

  STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Probabilistic performance assessment of concrete structures subjected to corrosion process. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Lake Maggiore, Italy: 2012. s. 683-690. ISBN: 978-0-415-62124- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KŘÍSTEK, V. Hodnocení zakázek a životní cyklus staveb. In 17. mezinárodní symposium MOSTY/ BRIDGES 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  TEPLÝ, B. Jak lze chápat ekonomickou výhodnost u veřejné zakázky?. Stavebnictví, 2012, roč. 12, č. 06- 07, s. 48-50. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Reinforcement corrosion: Limit states, reliability and modelling. Journal of Advanced Concrete Technology, 2012, roč. 10, č. 2, s. 353-362. ISSN: 1347- 3913.
  Detail

  VRÁBLÍK, L.; KŘÍSTEK, V.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Stochastická analýza pokročilých modelů dotvarování a smršťování betonu. In Mosty/ Bridges 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 237-240. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Probabilistic performace assessment of concrete structures subjected to corrosion process. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability. Italy: 2012. s. 683-690. ISBN: 978-0-415-62124- 3.
  Detail

  STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; WENDNER, R.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Case study – Reliability assessment of a bridge subject to chloride induced correosion and associated structural deterioration (section 9.19). In fib bulletin 62 – Structural Concrete, Textbook on behaviour, design and performance. 2. 2012. s. 380-417. ISBN: 978-2-88394-102- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D. The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures. In 3rd International Symposium on Life- Cycle Civil Engineering. Vídeň, Rakousko: Strauss, Frangopol & Bergmeister, 2012. s. 876-882. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Probabilistic modelling of concrete structures degradation. In 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 559-566. ISBN: 978-80-214-4507- 9.
  Detail

  VRÁBLÍK, L.; KŘÍSTEK, V.; TEPLÝ, B. Application of B3 prdiction model to analyze prestress loss in prestressed concrete members. In 3rd International Symposium on Life- Cycle Civil Engineering. Vídeň, Rakousko: 2012. s. 1401-1406. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Limit states of concrete structures subjected to environmental actions. In Engineering Mechanics 2012. Svratka, Česká republika: 2012. s. 1363-1367. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

 • 2011

  BAYER, P.; PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P. Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 53-57. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B. Je analýza rizik ve stavebnictví užitečná?. Stavebnictví, 2011, roč. 2010, č. 2, s. 22-25. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Vliv typu a množství příměsi na průběh karbonatace. Roczniki inžynierii budowlanej, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 37-42. ISSN: 1505- 8425.
  Detail

 • 2010

  NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z.; BLAAUWENDRAAT, J.; BUČEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; ŠTEMBERA, V. Finite Element Analysis of Structures, Principles and Praxis. 420. 420. Aachen, Německo: Copyright Shaker Verlag 2010, 2010. 635 s. ISBN: 978-3-8322-9314- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P. Durability assessment of concrete structures: Reinforcement depassivation due to carbonation. Structure and infrastructure engineering, 2010, roč. 6, č. 3, s. 317-327. ISSN: 1573- 2479.
  Detail

  TEPLÝ, B. Možnosti uplatnění pravděpodobnostních postupů při modelování interakce staveb s podložím. Konstrukce, 2010, roč. 9, č. 3, s. 44-46. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  WENDER, R.; STRAUS, A.; GUGGENBERGER, T.; BERGMEINSTER, K.; TEPLÝ, B. Ansatz zur Beurteilung von chloridbelasteten Stahlbetonbauwerken mit Bewertung der Restlebensdauer. Beton und Stahlbeton, 2010, roč. 2010, č. 105, s. 778-786. ISSN: 0005- 9900.
  Detail

  TEPLÝ, B. Uplatnění analýzy kvantifikovaného rizika v geotechnických úlohách a managementu. Geotechnika, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 35-37. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. PERFORMANCE-BASED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES: PARAMETRIC APPROACH. Building Research Journal, 2010, roč. 57, č. 3, s. 153-167. ISSN: 1335- 8863.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Stanovení povrchové koncentrace chloridů spojením laboratorních zkoušek a analytického modelu. Beton TKS, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 75-77. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B. Management životnosti a spolehlivosti konstrukcí. Beton TKS, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z. PERFORMANCE-BASED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES: DURABILITY ASPECTS. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2010, roč. 35, č. 4, s. 535-538. ISSN: 1225- 4568.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M. Probabilistic assessment of concrete structure durability under reinforcement corrosion attack. JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, 2010, roč. 24, č. 6, s. 571-579. ISSN: 0887- 3828.
  Detail

 • 2009

  TEPLÝ, B. Performance- based navrhování betonových konstrukcí a specifikace betonu. Beton TKS, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 5, s. 63-66. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 2/ 2009, s. 38-41. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Modelling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion. COMPUTER- AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, 2009, roč. 24, č. 4, s. 446-458. ISSN: 1093- 9687.
  Detail

 • 2008

  BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím. Geotechnika, 2008, roč. 10, č. 3, s. 14-18. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

  TEPLÝ, B.; HÁJEK, P.; KŘÍSTEK, V. Trendy stavebnictví s ohledem na podmínky trvalé udržitelnosti staveb. Beton TKS, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 4-7. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; PUKL, R. MODELOVÁNÍ A PROGNÓZA DEGRADACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 241-249. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  TEPLÝ, B. Životnost a spolehlivost staveb. Beton TKS, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 60-61. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B. Modelling of chloride transport in cocncrete by cellular automata. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 3, s. 213-222. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

 • 2007

  ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. CONCRETE MIX AND ENVIRONMENTAL LOAD IN THE CONTEXT OF DURABILITY AND RELIABILITY. In CESB 07 Prague - Central Europe towards Sustainable Building (Proceedings volume2). Praha, ČR: CzechSustainable Building Society and CBS Servis, s r.o., 2007. s. 772-778. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M. KUMULATIVNÍ MODELY A TOTÁLNÍ PRAVDĚPODOBNOST PORUCHY. In Technické listy 2007. 1. Brno: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04175- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P. Stochastic degradation models for durability limit state evaluation: SARA - Part VI. In Structural health monitoring and intelligent infrastructure. Vancouver, Canada: 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-0-9736430-4- 6.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Carbonation modelling and reliability analysis of RC structures made from blended cements. In Proceedings of the International RILEM Workshop on Performance Based Evaluation and Indicators for Concrete Durability - RILEM Proceedings PRO 47. Bagneux, France: RILEM Publication SARL, 2007. s. 319-325. ISBN: 978-2-912143-95- 2.
  Detail

  CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B. Problematika k- faktoru při karbonataci betonu. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo. Košice: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2007. s. 153-158. ISBN: 978-80-8073-792- 4.
  Detail

  CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Degradation modelling of blended cement concretes. In Proceedings of XIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. s. 337-340. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Účinky mrazu na beton. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 42-45. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B. Seznámení s Performance-Based?. Materiály pro stavbu, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 16-18. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  TEPLÝ, B. MŮŽE INVESTOR VYUŽÍT MODELOVÁNÍ?. In Modelování v mechanice 2007. VŠB TU Ostrava, 2007. s. 13-14. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B. DURABILITY, RELIABILITY, SUSTAINABILITY AND CLIENT' S DECISION. In CEBS 07 Prague. 2007. s. 430-436. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; HÁJEK, P. Integrované navrhování - efektivní rozhodování cílových investorů. Stavebnictví, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 14-16. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Karbonatace betonů - modely pro betony připravené z portlandských cementů. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. s. 1-11.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů a aplikace software RC LifeTime- SCM. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007. s. 1-24.
  Detail

  KŘÍSTEK, J.; TEPLÝ, B. Specifika celoživotního cyklu a směry vývoje betonových konstrukcí. Stavebnictví, 2007, roč. 2007, č. 11- 12, s. 44-46. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  KOHOUTKOVÁ, A.; TEPLÝ, B. Komplexní přístup ke vzdělávání v oblasti navrhování konstrukcí na životnost. Stavební obzor, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 261-263. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Modelování poškozování betonu působením mrazu. In TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU. 1. 2007. s. 67-68. ISBN: 978-80-01-04175- 8.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M. Probabilistic modeling of steel corrosion in RC structures. In European Congress on Concrete Engineering 2007. Visegrád, Hungary: 2007. s. 337-342. ISBN: 978-963-420-923- 2.
  Detail

 • 2006

  ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z. Durability Limit States of Concrete Structures: Carbonation. In Proceedings European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete Structures. Helsinki: Concrete Association of Finland, 2006. s. 246-251. ISBN: 952-5075-79- 6.
  Detail

  CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V. Softwarový nástroj pro sledování průběhu karbonatace. In Construmat 2006 - Conference about structural materials. Račková dolina, Slovensko: Slovenská pol' nohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 34-37. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B. Modelování životnosti železobetonových konstrukcí : depasivace výztuže. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. Brno, ČR: 2006. s. 205-212. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. A prestressed bridge beam under corrosion attack - probabilistic modelling. In Sborník mezinárodního kongresu. Hradec Králové, ČR: 2006. s. 402-407. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Karbonatace betonu, druhy cementů a doporučení ČSN EN 206 - 1. Beton TKS, 2006, roč. 12, č. 7- 8, s. 32-33. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B. Analýza životnosti betonových konstrukcí podle nového fib Model Code. Beton TKS, 2006, roč. 12, č. 3, s. 33-35. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B. Navrhování konstrukcí na trvanlivost - připravovaný dokument ISO 13823. In DYNA 2006. Brno: CERM s.r.o., 2006. s. 93-98. ISBN: 80-214-3164- 4.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KŘÍSTEK, V. Nové trendy při navrhování betonových konstrukcí s ohledem na životní cyklus. In 13. Betonářské dny 2006. Hradec Králové: ČBS, 2006. s. 295-300. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. CONSEQUENCES OF DURABILITY AND RELIABILITY OF RC STRUCTURES ON INDUCED ENVIRONMENTAL LOAD. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU Košice, 2006. s. 331-336. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B. Limit states for durability design - modelling and the time format. In Modelování v mechanice 2006. Ostrava, ČR: 2006. s. 57-57. ISBN: 80-248-1035- 2.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Tools for assessment of durability of concrete structures. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno, ČR: 2006. s. 219-226. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  MATESOVÁ, D.; VESELÝ, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B. Mezní stavy trvanlivosti a jejich posuzování. In Betonářské dny. Hradec Králové, ČR: 2006. s. 288-294. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K. Life cycle reliability assessment based on advanced structural. In IABMAS. Porto, Portugalsko: 2006. s. 529-530. ISBN: 0-415-40315- 4.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VÍTEK, J.; TEPLÝ, B. Decision-making support based on virtual statistical modelling: case study of large subway tunnel launching. In Computing and Decision Making in Civil and Buildin Engineering. Montreal, Canada: 2006. s. 3070-3077. ISBN: 2-921145-58- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B. METODY NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NA SPECIFICKOU HLADINU SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI JEJICH APLIKACE. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  TEPLÝ, B. DEGRADAČNÍ MODELY; URČOVÁNÍ VLIVŮ IMPERFEKCÍ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  TEPLÝ, B. DEGRADATION MODELS; ASSESSMENT OF MATERIAL IMPERFECTIONS AND TECHNOLOGICAL EFFECTS. In Technical Sheets 2005, volume 1. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B. ASSESSMENTS AND METHODS OF STRUCTURAL DESIGN FOR SPECIFIED LEVELS OF SERVICE LIFE. In Technical Sheets 2005. 1. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006. s. 1-2. ISBN: 80-01-03631- 6.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; PODROUŽEK, J. MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1132- 3 (1132-3 s.)ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. APLIKACE A POPIS SOFTWARE PRO PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ DEGRADACE MATERIÁLŮ. In Technické listy 2006. 1. Brno: 2006. s. 1132- 4 (1132-4 s.)ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. MEZNÍ STAVY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S VAZBOU NA TRVANLIVOST. In Technické listy 2006. 1. Praha: 2006. s. 1131- 2 (1131-2 s.)ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

 • 2005

  NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PERNICA, F.; PUKL, R. Probabilistic assessment of existing deteriorating concrete structures. In Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2005. s. 257-264. ISBN: 80-7194-769- 5.
  Detail

  PERNICA, F.; TEPLÝ, B. FE modelling of reinforcement corrosion in concrete. In Koroze a její vliv na pevnost a životnost konstrukcí z oceli. ČR: 2005. s. 178-182. ISBN: 80-214- 2897X.
  Detail

  TEPLÝ, B. Performance- Based design. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005. s. 229-230. ISBN: 80-02-01708- 0.
  Detail

  TEPLÝ, B. Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí. Stavební listy, 2005, roč. 2005, č. 9, s. 48-50. ISSN: 1211- 4790.
  Detail

  TEPLÝ, B.; CHROMÁ, A.; ROVNANÍK, P. Karbonatace, cementy CEM II a doporučení ČSN EN 206-1. In 12. Betonářké dny 2005. Hradec Králové: ČBS, 2005. s. 78-83. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; CHROMÁ, M. Concrete structures, durability, carbonation, reliability index, Eurocodes. In CD (TT4-42). Lyon: 2005. s. 1-6.
  Detail

  TEPLÝ, B. Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí dopravní infrastruktury. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 66, s. 205-207. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  TEPLÝ, B. Jsou již mezní stavy uzavřenou kapitolou?. Ocelové konstrukce, 2005, roč. 2003, č. 3, s. 10-11. ISSN: 1212- 7388.
  Detail

  TEPLÝ, B. Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí. Beton TKS, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 3-5. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M. Durability vs. Reliabilty of RC Structures. In 10DBMC. Lyon, France: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis of the Initial Imperfections Influence on the Stress State in the Crack Prone Areas of Breathing Webs. In EUROsteel. Maastricht, NL: 2005. s. 47-54. ISBN: 3-86130-812- 6.
  Detail

  KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis Applied to the Steel Plate Structures. In proc. VSU 2005. Sofia, BG: 2005. s. 126-129. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Eigen mode initial imperfection influence on behaviour of thin- walled systems. In Lightweight Structures in Civil Engineering. Varšava, PL: 2005. s. 137-140. ISBN: 83-908867-9- 0.
  Detail

  KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis of the State of Stress in the Crack- Prone Areas of Breathing Webs. In Lightweight Structures in Civil Engineering. Varšava, PL: Wydawnicto naukowe, 2005. s. 219-228. ISBN: 83-908867-9- 0.
  Detail

  TEPLÝ, B. Mezní stavy včera, dnes a zítra. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 7, s. 193-196. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  CHROMÁ, M.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B. Durability modelling of RC structures made from blended cements. In Concrete and concrete structures. Žilina, SR: 2005. s. 52-57. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

  CHROMÁ, M.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B. Blended cements, durability and reliability of concrete structures. In NON-TRADITIONAL CEMENT& CONCRETE. Brno, ČR: 2005. s. 216-223. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  CHROMÁ, M.; KŘÍSTEK, R.; TEPLÝ, B. Matematické modely karbonatace betonu. In Construmat 2005. Rajecké Teplice, SR: 2005. s. 38-41. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; TEPLÝ, Břetislav. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue Behaviour of Steel Plate Girders. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2005, roč. 11, č. 2, s. 99-107. ISSN: 1392- 5113.
  Detail

 • 2004

  KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J. Nové trendy ve stavebnictví. Materiály pro stavbu, 2004, č. 1/ 2004, s. 50-51. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the Stress State in the Crack- Prone Areas of Breathing Webs. In Fourth Int. Conf. on Thin- Walled Structures. Loughborough (England, UK): 2004. s. 499 ( s.)ISBN: 0-7503-1006- 5.
  Detail

  ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability. Roczniki inžynierii budowlanej, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 71 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): Jyväskylä, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 951-39-1868- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; TEPLÝ, B. Performance based přístupy a integrované navrhování, cesta k zajištění konkurenceschopnosti českého stavebnictví? New aproach in building construction industry,challenge not only for research and industry. In Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, sborník příspěvků. 2004. Brno: VUT Fakulta stavební, 2004. s. 132-138.
  Detail

  TEPLÝ, B. Scénáře a analýza rizik. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: VUT Brno , Fakulta stavební, 2004. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B. PERFORMANCE- BASED DESIGNE. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: VUT Brno , Fakulta stavební, 2004. s. 43 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B. Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost. Beton TKS, 2004, roč. 4, č. 3/ 2004, s. 43 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Design for durability: An interactive tool for RC structures. In LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2004. s. 172 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V.; KALA, Z.; TEPLÝ, B. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2003 až 2004). In Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky. Žilina - Vrátna dolina: Katedra stavebnej mechaniky FAST ŽU v Žiline, 2004. s. 9 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z. Trvanlivost a spolehlivost betonových konstrukcí vs. Eurokódy. In 11. Betonářské dny 2004. Hradec Králové: ČBS (Česká betonářská společnost), 2004. s. 308 ( s.)ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  TEPLÝ, B., ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost. Beton TKS, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 43 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost. In Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. Brno: 2004. s. 153 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B. Citlivostní analýza vlivu počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelového nosníku na jeho únavovou odolnost. In PPK2004 Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 207 ( s.)ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Vliv velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost při namáhaní opakovaným zatížením. In Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Metodika-aplikace-poruchy- havárie. Ostrava: 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-248-0573- 1.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. The Stress State in the Crack-Prone Areas of „Breathing“ Thin Walled Girders – a Sensitivity Analysis. In The Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures. Rome (Italy): 2004. s. 265 ( s.)
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 951-39-1868- 8.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue behaviour of Steel Plate Girders. In 8th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius (Lithuania): 2004. s. 243 ( s.)ISBN: 9986-05-722- 1.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. The Influence of Initial Imperfections on the Behaviour of Thin- Walled Girders Welded of Slender Plate Elements. In International Colloquium Dedicated to the 70th Anniversary of Professor Victor Gioncu. Timisoara (Romania): 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 973-638-119- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. How Reliable is the Durability of RC Structures?. Acta Polytechnica, 2004, roč. 44, č. 5- 6, s. 107-109. ISSN: 1210-2709.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2003

  TEPLÝ, B. Metoda součinitelů pro odhad životnosti. In Betonářské dny. Pardubice: ČBS, 2003. s. 503 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B. Pravděpodobnostní postupy v inženýrských činnostech. In Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Praha: ČVUT Praha, Kloknerův ústav, 2003. s. 217 ( s.)ISBN: 80-01-02826- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Ambient Carbon Dioxide, carbonation and Deterioration of RC Structures. International Journal of Materials and Structural Reliability, 2003, roč. 1, č. 1, s. 31 ( s.)ISSN: 1685- 6368.
  Detail

  KALA, J.; KALA, Z.; TEPLÝ, B.; ŠKALOUD, M. Theoretical and Experimental Analysis of Fatigue Resistance of Steel Girder with Welded Slender Walls. In Staticko-konštrukčné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Tatranská Lomnica-Vysoké Tatry, Slovensko: 2003. s. 145 ( s.)ISBN: 80-232-0221- 9.
  Detail

  KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Paramtric sensitivity analysis of the stress state in the crack- prone areas of brathing webs. In Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: 2003. s. 647 ( s.)ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B., EICHINGER, E., KOLLEGER, J., PUKL, R., ČERVENKA, V., STEWART, M. Prestressed Bridges under Corrosion Attack. In Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: Swets and Zeitlinger, 2003. s. 551 ( s.)ISBN: 90-5809-536- 3.
  Detail

  VEJVODA, S., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Probabilistic Safety Assessment of the Steam Generator Cover. In Transactions of the SMiRT 17. Praha, Czech Republic: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  LEHKÝ, D.; MATESOVÁ, D.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic Analysis Fracture Mechanics and Pre-stressed Concrete Members. In CTU Reports. Praha, Czech Republic: 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-01-02734- 1.
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Od stavební mechaniky k mechanice materiálu: aspekty spolehlivosti, pravděpodobnostního pohledu a norem. In Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách. Ostrava, Czech Republic: 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-248-0403- 4.
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Risk analysis using Factor Method. In Management of Durability in the Building Process. Milano: Politecnico di Milano, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 88-387-2935- 2.
  Detail

  TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2003, roč. 2002, č. 2, s. 169 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VEJVODA, S. Posouzení rizika korodující ocelové nádrže. CHEMagazín, 2003, roč. 13, č. 2, s. 13 ( s.)ISSN: 1210- 7409.
  Detail

  TEPLÝ, B. O vzdělávání v teorii spolehlivosti stavebních konstrukcí a pravděpodobnostních přístupech. Stavební obzor, 2003, roč. 12, č. 4, s. 119 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VEJVODA, S., TEPLÝ, B. Příspěvek k výpočtu pravděpodobnosti porušení. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-214-2317- X.
  Detail

  VEJVODA, S., TEPLÝ, B. Riziko a pravděpodobnost poruchy zařízení v chemickém průmyslu. Ropa, uhlie, plyn a petrochémia, 2003, roč. 45, č. 1, s. 13 ( s.)ISSN: 1335- 7727.
  Detail

  TEPLÝ, B. Problematika "Performance-Based Design". In New Trends. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-227-1958- 7.
  Detail

  TEPLÝ, B. Nové přístupy ve stavebnictví - výzva nejenom pro výzkum a průmysl. In Možnosti využití výsledků VAV v českém průmyslu. Praha: xxx, 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-85918-87- 0.
  Detail

  TEPLÝ, B., VEJVODA, S. Risk assessment of structural components and chemical equipment. In Disign, inspection, maintenance and operation of cylindrical steel tanks and pipelines. Praha: ECCS, 2003. s. 189 ( s.)ISBN: 80-239-0405- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E.; KOLLEGER, J.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STEWART, M. Prestressed Bridges Under Corrosion Attack. In Computational Modelling of Concrete Structures. Netherlands: Swets and Zeitlinger, 2003. s. 551 ( s.)ISBN: 90-5809-536- 3.
  Detail

  ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Life- Cycle Design of Concrete Structures. In Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures. Kuopio: RIL, VTT, 2003. s. 163 ( s.)ISBN: 951-758-436- 9.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Risk analysis using Factor Method. In Management of Durability in the Building Process. Milano: Politecnico di Milano, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 88-387-2935- 2.
  Detail

 • 2002

  KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B. Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 4, s. 43 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VEJVODA, S.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Safety of the Steam Generator Cover: a PSA Case Study. In Transfer Reliability of Fracture Mechanical Characteristics. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 351-366.
  Detail

  TEPLÝ, B. Navrhování konstrukcí s ohledem na cílové vlastnosti. In Betonářské dny 2002. Pardubice: ČBS, 2002. s. 150 ( s.)ISBN: 80-238-9644- X.
  Detail

  TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. K navrhování železobetonových konstrukcí s ohledem na životnost. Beton TKS, 2002, roč. 2005, č. 4, s. 41-45. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B. Trvale udržitelný rozvoj a betonové konstrukce. Beton, 2002, roč. 2, č. 4, s. 40 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  TEPLÝ, B. Trvale udržitelný rozvoj ve vztahu k betonovým konstrukcím. Stavební listy, 2002, roč. VIII, č. 5, s. 10 ( s.)ISSN: 1211- 4790.
  Detail

  TEPLÝ, B. Storage tank corrosion, loading scenarios and probability of failure. In Euro- SiBRAM2002 International Colloquium. Praha: ÚTAM AV Praha, 2002. s. 50 ( s.)ISBN: 80-86246-17- 5.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku. Beton, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 50 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  TEPLÝ, B. MATHEMATICAL DESCRIPTION OF MATERIAL DAMAGE OF CHEMICAL EQUIPMENT AS A PART OF RISK ASSESSMENT. In FAILURES 2002. 2002. s. 95 ( s.)ISBN: 190-1537-40- 4.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Analysis of the Effect of Initial Curvature on the Stress State in Breathing Webs. In Stability and ductility of steel structures. Budapešť: Akademia Kiado, 2002. s. 425 ( s.)ISBN: 963-05-7950- 2.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; TEPLÝ, B. Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí. Beton TKS, 2002, roč. 2., č. I/ 2002, s. 43 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Simulation- based Reliability Assesment of Concrete Structures. In Euro-SiBRAM' 2002. Prague: ÚTAM AV Praha, 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-86246-17- 5.
  Detail

  TEPLÝ, B. A simplified approach to the risk analysis. In 2002.
  Detail

  TEPLÝ, B., KALA, J., KALA, Z., ŠKALOUD, M. soudobé možnosti analýzy tenkostěnných konstrukcí. Konstrukce, 2002, roč. 2002, č. 5, s. 20 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  KALA, Z.; KALA, J.; TEPLÝ, B. Effect of technological imperfections on bearing capacity of steel membrs. Roczniki inžynierii budowlanej, 2002, roč. 2, č. 1, s. 71 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

  TEPLÝ, B., KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M. Soudobé možnosti analýzy tenkostěnných ocelových prvků. Konstrukce, 2002, roč. 1, č. 5, s. 20 ( s.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  TEPLÝ, B. Reference Value vs. codes and design approaches – a comment. In Euro- SiBRAM2002. Praha: ÚTAM AV Praha, 2002. s. 35 ( s.)ISBN: 80-86246-17- 5.
  Detail

  TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. ČASOVÝ PROFIL OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Beton, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 43 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  VEJVODA, S., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Safety of the steam generation cover: A PSA case study. In Transferability of Fracture Mechanical Characteristics. xxx. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 153 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. The Effect of Spatial Variability of Ambient Carbon Dioxide Concentrations on Carbonation of RC Structures. In 9th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Brisbane: 2002.
  Detail

  PUKL, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., STEWART, M. Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku oslabeného korozí. Beton, 2002, roč. 3, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Simulation- based Reliability Assessment of Concrete Structures. In EURO- C 2002. Praha, Czech Republic: 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B. Modelling of Deteriorating Effects on Concrete Structures. Acta Polytechnica, 2002, roč. 42, č. 3, s. 8 ( s.)ISSN: 1210- 2709.
  Detail

 • 2001

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., VÍTEK, J. Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra. In Betonářké dny 2001. Pardubice, Czech Republic: Česká betonářská společnost, 2001. s. 269 ( s.)
  Detail

  LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects. In Structural Safety and Reliability. California, USA: Newport Beach, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 90-5809-197- X.
  Detail

  TEPLÝ, B. Otázka celkových nákladů mostních objektů. In MOSTY 2001. Brno: 2001. ISBN: 80-7204-195- 9.
  Detail

  KALA, J., TEPLÝ, B., KALA, Z. Statistické vyhodnocování únosnosti ocelového tenkostěnného prutu. In Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí. Dům techniky Ostrava: Tiskárna DOT - Dům techniky Ostrava, 2001. s. 75 ( s.)ISBN: 80-02-01410- 3.
  Detail

  TEPLÝ, B. Matematický popis poškozování materiálu zařízení v chemickém průmyslu jako součást hodnocení rizika. In CHISA 2001. Srní: 2001.
  Detail

  TEPLÝ, B. Analýza rizika jako nezastupitelný nástroj pro rozhodovací a legislativní činnost. Stavební listy, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 6 ( s.)ISSN: 1211- 4790.
  Detail ČKAIT

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S. Analýza rizik dle zákona 353sb. CHISA 2001. Srní: 2001.
  Detail Sborník (CD-ROM) 48. konference chemického a procesního inženýrství, říjen 2001, Srní

  KERŠNER, Z. a kol. Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra. In Betonářské dny 2001. Sborník ke konferenci. Pardubice: Česká betonářská společnost, 2001. s. 269 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. A Probabilistic Approach To the Limit State of Centrally loaded Thin Walled Columns. In Thild- Walled Structures. Oxford, OX5 1GB, UK: University of Lodz, 2001. s. 739 ( s.)ISBN: 0-08-043955- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B., KALA, Z. Nástroje spolehlivostní analýzy v aplikaci na navrhování ocelových konstrukcí. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 7, č. 3, s. 3 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B. Koncentrace oxidu uhličitého - karbonatace betonu - koroze výztuže. Beton TKS, 2001, roč. 1, č. 5, s. 44 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects. In ICOSSAR 2001. Newport Beach: xxx, 2001.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S. Analýza rizik dle zákona 353. In Údržba a realizace procesních zařízení v chemickém průmyslu CHISA 2001. Srní, Šumava, ČR: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures. In Zeszyt 2. Roczniki inžynierii budowlanej. Katowice: 2001. s. 169 ( s.)ISSN: 1505- 8425.
  Detail

 • 2000

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VOKROJ, P. Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 2, s. 151 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  TEPLÝ, B., KALA, Z. Nástroje spolehlivostní analýzy v aplikaci na navrhování ocelových konstrukcí. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 1, s. 3 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B. Nelineární analýza tenkostěnného ocelového prutu řešeného s náhodným vlivem imperfekcí. In III. slovensko-polsko- české sympózium o mechanice. Bratislava: Stavebná fakulta v Bratislave, 2000. s. 117 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B. Nástroje spolehlivostní analýzy v aplikaci na navrhování ocelových konstrukcí. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 1, s. 3 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Problematika kvantifikace rizika. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2000. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01344- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem. In Recycling 2000. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2000. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-1557- 6.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Problematika kvantifikace rizika. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava, Czech Republic: 2000. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01344- 1.
  Detail

  TEPLÝ, B. Problematika rizik a celkových nákladů stavebních objektů. In Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, 2000. s. 193 ( s.)
  Detail

  ZÍDEK, R.; TEPLÝ, B. Konstrukční využití betonu z recyklovaného kameniva. In Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, 2000. s. 205-210.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem. In Recycling 2000. Brno, Czech Republic: 2000. s. 28 ( s.)
  Detail

  LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., OUYPORNPRASERT, W., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Reliability and Sensitivity Analysis of Deteriorating Reinforced Concrete Beams. In The 6th National Convention on Civil Engineering: Potential of Thai Civil Engineers in the Next decade. Petchaburi: The Engineering Institute of Thailand, Thailand, 2000. s. 115 ( s.)ISBN: 974-5301-72- 8.
  Detail

  KOHOUTKOVÁ, A., KŘÍSTEK, V., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Citlivost průhybu předpjatých komorových mostů na náhodné odchylky vlastní tíhy a předpjetí. In Mosty 2000. Brno, Czech Republic: 2000. s. 207 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B. Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 2, s. 151 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

 • 1999

  NOVÁK, D., TEPLÝ, B., LAWANWISUT, W., KERŠNER, Z. The Modelling of RC Beam Deterioration: A Sensitivity Study. In ICASP8. Sydney: 1999. s. 307 ( s.)
  Detail

  VEJVODA, S., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Pravděpodobnostní analýza ztráty těsnosti víka kolektoru parogenerátoru. In Stavební mechanika. Brno: 1999. s. 55 ( s.)
  Detail

  KIJAWATWORAWET, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Statistical Prediction of Carbonation Deterioration: Two Case Studies in Thailand. Building Research Journal, 1999, roč. 47, č. 1, s. 41-50. ISSN: 1335- 8863.
  Detail

  LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Probabilistic Modelling of Deteriorating RC Beams. In Life Predistion and Aging Management of Concrete Structures. Slovensko: 1999. s. 225 ( s.)
  Detail

  RUSINA, R., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KŘÍSTEK, V. Modelling Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges by Stochastic FEM. In Innovation in Concrete Structures: Design and Construction. 1999. s. 73 ( s.)
  Detail

  KŘÍSTEK, V., RUSINA, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování napjatosti komorových nosníků pomocí stochastických konečných prvků. In Mosty 1999. Brno, Czech Republic: 1999. s. 279 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W. Deterioration of Reinforced Concrete: Probabilistic and Sensitivity Analyses. Acta Polytechnica, 1999, roč. 39, č. 2, s. 7-23. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B. Životnost betonových staveb. In Životnost betonových staveb. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1999. ISBN: 80-902397-8- 8.
  Detail

  TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W. Failure Probability of Deteriorating Reinforced. In 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Vancouver, Canada: 1999. s. 1357-1367.
  Detail

 • 1998

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D. Structural Life-time Prediction: Two Case Studies. In Concrete Under Severe Conditions 2. Tromso, Norway: 1998. s. 635 ( s.)
  Detail

  RUSINA, R., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges Modelled by Stochastic FEM. In EURO- C 1998. Badgastein, Austria: 1998. s. 817 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., RUSINA, R., TEPLÝ, B. Stochastic Finite Element Method as a Tool for Modelling of Deterioration of Concrete Structures. 1998, s. 27 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., BÍLEK, V., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Effective Crack Length: Important Concrete Fracture Parameter. In Žilina, SR: 1998. s. 329 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Aplikace stochastických úloh. In Transfer 98. Praha: xxx, 1998. s. 163 ( s.)
  Detail

 • 1997

  KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1997, ISSN: 1211- 3786.
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. K problematice stochastických úloh. Křtiny, Czech Republic: 1997.
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., SILBRNÍK, V. Reliability- Based Optimisation of Repair Strategy and Service Life of Concrete Structures. In ICOSSAR 97. Kyoto, Japonsko: 1997.
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., RUSINA, R. Modelling of Deterioration of Concrete Structures by Stochastic Finite Element Method. In ICOSSAR 97. Kyoto, Japonsko: 1997. s. 971 ( s.)
  Detail

  MAREK, P., GUŠTAR, M., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Sensitivity Analysis in Simulation- based Reliability Assessment of Structures. In 1997. s. 715 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KERŠNER, Z. The Role of Latin Hypercube Sampling Method in Reliability Engineering. In 1997. s. 403 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B. Prediction of Concrete Carbonation. In Workshop 97. xxx, 1997. s. 1373 ( s.)
  Detail

  VOKROJ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Corrosion and Life- time Prediction of a Steel Storage Tank. In Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Brno, Czech Republic: 1997. s. 239 ( s.)
  Detail

 • 1996

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., BOHDANECKÝ, V. Karbonace betonu, koroze výztuže a životnost chladící věže. Sanace betonových konstrukcí, 1996, roč. Neuveden, č. 12, s. 21 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Sensitivity Study of BP- KX and B3 Creep and Shrinkage Models. 1996, roč. Neuveden, č. 29, s. 500 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Uncertainty in Service Life Prediction Based on Carbonation of Concrete. In 7 DBMC. Neuveden. Neuveden: 1996. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  JIRSA, V., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Stochastic Prediction of Concrete Carbonation - Software PredCarb. In Neuveden. Neuveden: 1996. s. 480 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SUZA, I., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Kdy je nutné opravovat železobetonové konstrukce?. Beton a zdivo, 1996, roč. Neuveden, č. 4, s. 2 ( s.)ISSN: 1211- 5444.
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Prediction of Structure Deterioration Based on the Bayesian Updating. In Neuveden. Neuveden: 1996. s. 417 ( s.)
  Detail

 • 1994

  TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D. Effect of Composition and Environmetal Factors on Damage of Concrete Caused by Carbonation: A Probabilistic Modelling. In 1994. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Probabilistic Modelling of Deterioration of PC Beams. In 1994. s. 211 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Životnost - karbonatace - smršťování a dotvarování - odolnost proti mrazu - urychlování tvrdnutí betonu: pravděpodobnostní přístup. In 1994. s. 66 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Pravděpodobnostní přístup s odhadem rizika - nástroj inženýrského rozhodování. In 1994. s. neuvedeno ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., SCHMID, P. Stochastické modelování postupu karbonatace betonu. In 1994. s. 170 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Probabilistic modelling of damage of concrete caused by carbonation. In Fracture and Damage in Quasibrittle Structures. 1. Prague, Czech Republic: E&FN Spon, London, 1994. s. 511 ( s.)ISBN: 0419-19280- 8.
  Detail

 • 1993

  ŠEJNOHA, J., ŘEŘICHA, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., FLORIAN, A. Nelineární výpočty železobetonových konstrukcí. In 1993. s. 7 ( s.)
  Detail

  TEPLÝ, B., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z. Estimation of Remaining Service Life of PC Beams. In Creep and Shrinkage of Concrete. 1. London: E& FN Spon, 1993. s. 629 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D., TEPLÝ, B., SHIRAISHI, N. Sensitivity Analysis of Structures: A Review. In 1993. s. 201 ( s.)
  Detail

  KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Probabilistic Modeling of Concrete Strength in Heating Process. In 1993. s. 1281 ( s.)
  Detail