prof. Ing.

Břetislav Teplý

CSc.

CHE – Scientist
STM – undefined

+420 541 147 642
teply.b@fce.vutbr.cz

Creative work

  • ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.: RC LifeTime; RC LifeTime. http://rc-lifetime.stm.fce.vutbr.cz. URL: http://rc-lifetime.stm.fce.vutbr.cz. (software)

  • TEPLÝ, B.: FIBMOD; Software pro modelování degradace betonu dle fib Model Code. VUT FAST v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM. (software)

  • TEPLÝ, B.: KORO; Software pro modelování koroze výztuže v betonu. VUT FAST v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/stm. (software)

  • PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.: MoKa 1.0; MoKa - Modelování Karbonatace. STM. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/podrouzek.j/MoKa/MoKa_popis.htm. (software)