english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Disertační práce, obhajované na našem ústavu od roku 2010


Datum obhajoby
Student Název Školitel Oponenti Plakát
15. 06. 2010
Svoboda Richard, Ing.
Zjišťování mechanických vlastností pružné ložné plochy pražců
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D.,

doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc.,

Ing. Mojmír Nejezchleb


23. 11. 2012
Hruzíková Miroslava, Ing.
Vliv podpražcových podložek na kvalitu kolejové jízdní dráhy
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D.,

doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc.,

Ing. Mojmír Nejezchleb