english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Závěrečné práce obhajované na našem ústavu v roce 2010

přejít o rok dříve

přejít o rok později

Magisterské státní závěrečné zkoušky 4. 2. 2010

Student Název Vedoucí Oponent
Hubáčková Dana, Bc. (roz. Křížová)
Rekonstrukce žst. Hrušovany nad Jevišovkou Ing. Richard Svoboda Ing. Kamil Pur
Kolaja Ondřej, Bc.
Analýza dynamického chování kolejového roštu s Y pražci
doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Polónyová Stanislava, Bc. Sledování srdcovky s pohyblivým hrotem ve výhybce J60-1:26,5-2500-PHS v žst. Poříčany doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Marek Smolka
Říha Tomáš, Bc. Posouzení dilatačních zařízení a přechodové oblasti železničních mostů doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing.Jan Komárek
Šiške Vladimír, Bc. Rekonstrukce žst. Boskovice Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Šopík Josef, Bc. Rekonstrukce žst. Šakvice Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 22. - 23. 6. 2010

Student Název Vedoucí Oponent
Burget Josef Studie modernizace traťového úseku Zlín - Vizovice doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Janoušek Vít Porovnání metod měření svislého zatlačení koleje pod jedoucími vozidly doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Kaderka Tomáš Posouzení účinků hluku od železniční dopravy doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Vladimír Tomandl
Karásek Jakub Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu Ing. Richard Svoboda Ing. Vladimír Šiške
Maršalík Jakub Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu Ing. Richard Svoboda Ing. Jan Komárek
Přerovský Ondřej Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění Ing. Richard Svoboda doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Volštát Michal Návrh optimalizace traťového úseku Častolovice - Solnice v km 5,6 - 8,450 doc. Ing. Otto Plášek Ing. Petr Burda