english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Závěrečné práce obhajované na našem ústavu v roce 2008

přejít o rok dříve

přejít o rok později

Magisterské státní závěrečné zkoušky 9. 6. 2008 (řádný termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Dvořáček Tomáš Rekonstrukce a zdvoukolejnění trati Blažovice - Holubice včetně stanic doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Felgr Petr Rekonstrukce žst. Volary Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Kapoun
Novák František Studie trati Jičín - Lomnice nad Popelkou - Semily doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Jiří Kalčík
Vávra Stanislav Rekonstrukce žst. Zlín střed doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 30. 6. 2008 (první studenti nového studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Hubáčková Dana (roz. Křížová)
Návrh modernizace nebo optimalizace traťového úseku včetně návrhu technologie Ing. Miroslava Hruzíková Ing. Václav Souček
Kolaja Ondřej Rekonstrukce tratě včetně návrhu technologie prací Ing. Richard Svoboda Ing. Kamil Pur
Polónyová Stanislava Porovnání zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Roman Adamek
Říha Tomáš Monitoring deformací železničního tělesa a mostní opěry v oblasti ivančického viaduktu doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. prof. Ing. Otakar Švábenský,CSc.
Šiške Vladimír Návrh úprav rozhledových poměrů u přejezdu Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný
Šopík Josef Rekonstrukce tratě včetně návrhu technologie prací Ing. Richard Svoboda Ing. Jaroslav Louma
Veselá Jana Laboratorní zkoušky pro pružnou ložnou plochu Ing. Miroslava Hruzíková doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Magisterské státní závěrečné zkoušky 7. 11. 2008 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Hochman Jan Zdvoukolejnění úseku Otrokovice - Zlín střed (mimo) Ing. Richard Svoboda Ing. Ondřej Pokorný
Lev Petr Rekonstrukce žst. Nezamyslice Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Minářová Michaela Sledování kvalitativních změn pevné jízdní dráhy Rheda 2000 ve zkušebním úseku doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Jasanský
Petrová Vladimíra Rekonstrukce žst. Kájov doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Prchal Jan Analýza dynamických účinků ve výhybce doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Rašková Eliška Zdvoukolejnění úseku Zlín-střed (mimo) - Vizovice Ing. Richard Svoboda Ing. Kamil Pur
Sedláček Igor Monitoring deformací železničního tělesa a mostní opěry u Ivančického viaduktu doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Jan Komárek
Staněk Lukáš Analýza účinků vibrací od kolejové dopravy na obytnou zástavbu doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.