english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Závěrečné práce obhajované na našem ústavu v roce 2006

přejít o rok dříve

přejít o rok později

Magisterské státní závěrečné zkoušky 13. 6. 2006 (řádný termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Doubravský František Zdvoukolejnění tratě Náměšť nad Oslavou - Srudenec Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Chovancová Dagmar Rekonstrukce traťového úseku Pivín - Bedihošť včetně obou železničních stanic Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha
Hruzíková Miroslava Pražce s pružnou ložnou plochou - návrh optimálních vlastností podpražcových podložek Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Mojmír Nejezchleb
Trejtnar Radek Interoperabilita v oblasti geometrických parametrů koleje - hodnocení typů přechodnic Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Igielski
Wrana Radim Monitoring a diagnostika konstrukčních vrstev pražcového podloží doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Němec

Magisterské státní závěrečné zkoušky 6. 11. 2006 (podzimní termín původního studijního programu)

Student Název Vedoucí Oponent
Pur Kamil Prodloužení tramvaje do Bosonoh Ing. Richard Svoboda Ing. Šamánková
Fraňková Martina Prodloužení tramvaje Řečkovice - Ivanovice Ing. Richard Svoboda Ing. Šamánková
Pokorný Ondřej Zdvojkolejnění tratě Střelice - Zastávka u Brna Ing. Richard Svoboda Ing. Petr Rotschein
Táborský Martin Monitoring deformací železničního tělesa a mostní opěry v oblasti Ivančického viaduktu doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Novák
Vrba Tomáš Posouzení vhodnosti použití ocelových pražců tvaru Y na dráhách doc. Ing. Pavel Zvěřina, CSc. Ing. Jeřábek