Vyučované předměty:


BD001 - Základy stavební mechaniky (cvičení)

BD002 - Pružnost a pevnost (cvičení)

BD003 - Statika 1 (cvičení)

Další podklady ke studiu