GTDiPS - General Transformation of Discrete Point Sequence

Volně dostupná aplikace sloužící k provádění pokročilých transformací rozsáhlých mnohadimenzionálních bodových sekvencí. Pro spuštění aplikace je nutná instalace prostředí Java Runtime Environment.