2020

VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J., Distance-based optimal sampling in a hypercube: Energy Potentials for High-Dimensional and Low-Saturation Designs, Advances in Engineering Software, Elsevier, 10.1016/j.advengsoft.2020.102880, 2020.

2019

VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J.; ELIÁŠ, J., Distance-based optimal sampling in a hypercube: Analogies to N-body systems, Advances in Engineering Software, Elsevier, 10.1016/j.advengsoft.2019.102709, 2019.

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Approximation of Voronoi cell attributes using parallel solution, Advances in Engineering Software, Elsevier, 10.1016/j.advengsoft.2019.03.012, 2019.

VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J., Construction of space-filling designs using a dynamical system of repulsive particles. Proceedings of the 17th International conference of numerical analysis and applied mathematics. AIP Conference Proceedings. Rhodos, Greece, 10.1063/1.5114555, 2019

2018

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Voronoi cell volume approximation using parallel solution, The Tenth International Conference on Engineering Computational Technology, Elsevier, Sitges, Spain, 2018.

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Parallel implementation of hyper-dimensional dynamical particle system on CUDA, Advances in Engineering Software, Elsevier, 10.1016/j.advengsoft.2018.03.009, 2018.

2017

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Formulation of potential for dynamical particle system applied to Monte Carlo sampling. 2nd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Rhodes Island, 15.06.2017 - 17.06.2017. Athens: Institute of Research and Development for Computational Meth. in Eng. Sci. ICMES, 2017

VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J.; ELIÁŠ, J., Dynamical Model of Interacting Particles for Construction of Audze-Eglajs Designs in Periodic Space. Proceedings of the 12th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR2017), Vienna, Austria, ISBN 978-3-903024-28-1

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On influence of interaction laws of dynamical particle system for sampling optimization. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series,17(1), pp. 137-146.

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Parallel Implementation of Dynamical Particle System for CUDA, Proceedings Of The Fifth International Conference On Parallel, Distributed, Grid And Cloud Computing For Engineering, ISSN 1759-3433, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2017

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Výkonnost paralelizovaného řešení dynamického částicového systému při uvážení přínosu atomických operací, příspěvek na konferenci Sborník článků konference, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On Influence of Interaction Laws of Dynamical Particle System For Sample Optimization, příspěvek na konferenci Sborník vědecké konference, ISBN 978-80-248-4010-9, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2017

2016

MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ M., Design of Experiment Using Simulation of a Discrete Dynamical System. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series., 16(2), pp. 125-134.

MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J., A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling. SENSORS, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-23. ISSN: 1424-8220.

MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Parallelized Implementation of Dynamical Particle System. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2016, Rhodos, 2016

MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ M., Návrh experimentu pomocí simulace diskrétního dynamického systému. Proceedings of scientific conference "Structural Reliability & Modelling in Mechanics 2016", ISBN 978-80-248-3917-2. VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ostrava, Czech republic, 2016.

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F., Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience, článek v International Journal of Distributed Sensor Networks, ISSN 1550-1329, 2016

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-700-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

MAŠEK, J. Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 118s., 2s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Brno 2016. Vedoucí práce Ing. Petr Frantík, Ph.D.

2015

ŠTŮSEK, M.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; KRÖPFL, F., Performance Analysis of the OSGi-based IoT Frameworks on Restricted Devices as Enablers for Connected-Home, příspěvek na konferenci 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), ISBN 978-1-4673-9282-2, Brno, Czech Republic, 2015

MAŠEK, P.; UHLÍŘ, D.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; BOUGIOUKLIS, C.; HOŠEK, J., Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks, článek v International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, ISSN 1805-5443, International Science and Engineering Society, o.s., Klíčova 1261/2c, 618 00 Brno, Czech Republic, 2015

HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing, ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2015

2014

MAŠEK, J., Modelování volného prutu zatíženého sledující silou. Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Juniorstav, Brno, Česká republika: Omega Design, s.r.o., 2014. ISBN: 978-80-214-4851-3

MAŠEK, J., Modelování volného prutu zatíženého sledující silou 64., 15s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Brno 2014. Vedoucí práce Ing. Petr Frantík, Ph.D.

2013

GURAN, A.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J., Dynamic stability of non-conservative elastic systems: a reminiscent of Horst Leipholz (1919-1988). Computational mechanics 2013. Špičák: 2013. s.33-34. ISBN: 978-80-261-0282-3.