Podklady pro studenty


Předmět BL01

Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL01

Předmět BL004

A. Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL004 

B. Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL004 - nosníky

Předmět BL53    

Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL53

Předmět CL001

Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu CL001

Ukázka příkladů ke zkoušce z předmětu CL001

CL001 - přednáška - požár

Předmět BL13

Program předmětu

Funkční vzorky

Dlohodobá sledování stavebních konstrukcí
FZ_01 Měřící systém namáhání betonu zavěšeného mostu
FZ_02 Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu
FZ_03 Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu
FZ_04 Měřící systém napjatosti betonových nádrží na naftu
FZ_05 Kluzná spára pro předpjaté základové desky