Podklady pro studenty


Předmět BL001 - 2020

Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL01

Předmět BL004

A. Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL004 

B. Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL004 - nosníky

Předmět BL53    

Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu BL53

Předmět CL001

Otázky a pokyny ke zkoušce z předmětu CL001

Ukázka příkladů ke zkoušce z předmětu CL001

CL001 - přednáška - požár

Předmět BL13

Program předmětu

Funkční vzorky

Dlohodobá sledování stavebních konstrukcí
FZ_01 Měřící systém namáhání betonu zavěšeného mostu
FZ_02 Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu
FZ_03 Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu
FZ_04 Měřící systém napjatosti betonových nádrží na naftu
FZ_05 Kluzná spára pro předpjaté základové desky


Podklady pro studenty BL001 - 03-04/2020 


Předmět BL001

Pokyny k 6. cvičení
Pokyny k 7. cvičení
Pokyny k 8. cvičení
Pokyny k 9. cvičení
Pokyny k 10. cvičení

Studijní opory


Pokyny pro přednášky