MIROSLAV VORECHOVSKY

Zájemci o individuální vedení (bakalářské, diplomové a doktorské dizertační práce)

HOME, contact
Curriculum Vitae
Papers
Experience in design

FREET
RC-lifetime

Freet – examples
Video-sequences

Prospective students
(Zájemci o studium)

... nebo více či méně závazná spolupráce (pomvěd)

Vítám zájemce o spolupráci na výzkumných tématech. Spolupráce ideálně vyústí v záverečnou práci studenta (např. bakalářka, diplomka nebo doktorská dizertační práce), ale může zkusmo začít i bez takového závazného cíle. Pokud váháš, zda jsi správný kandidát, pak si odpovídej na otázky:
 • jsem zvídavý/zvídavá a přemýšlivý/přemýšlivá?
 • jsem pracovitý a mám snahu být samostatný?
 • chci se učit nové věci?
 • mám kladný vztah k matematice a znám alespoň nějaké základy?
 • jsem ochotend číst české a později hlavně anglické texty?
 • chci se naučit programovat nebo dokonce už něco umím (není podmínkou)?
Zajímá mě některé z následujících témat?
 • pravděpodobnostní modely a výpočty únosnosti materiálů, konstrukčních dílců a celých konstrukcí
 • statistické základy pevnosti a tyhosti materiálu
 • rozvoj numerických metod pro pravděpodobnostní výpočty
 • tvorba bodových návrhů pro numerické integrování funkcí (i adaptivní návrhy) = DoE
 • modelování únavového porušení kvazikřehkých materiálů
 • studium a predikce statistické pevnosti kompozitů vyztužených krátkými vlákny nebo strukturovanou vláknitou výztuží
 • využití numerické matematiky a programování pro řešení inženýrských úloh
 • použití lineární a nelineární lomové mechaniky
 • studium a rozvoj diskrétních modelů pro heterogenní materiály
 • analýzy konstrukcí a konstrukčních prvků v komerčních MKP programech (Atena, Ansys, Abaqus)
 • provádění a vyhodnocování lomových experimentů betonu (práce s reálným materiálem)
Váháš, protože nerozumíš, ale máš pocit, že Tě to může zajímat? Ozvi se. Začít je možné v kterémkoliv ročníku studia. Složitost a časovou náročnost je možné přizpůsobit. V případě nezávazného hraní a komunikace se mnou a mými kolegy je výstupem zdokonalení v porozumění teoretické mechanice a matematice, případně články na domácích a zahraničních konferecích či v zahraničních časopisech. To často vyústí v rozhodnutí sepsat a obhájit diplomovou či bakalářskou práci a ponoření se do témat při zpracování dizertační práce. Spolupráci lze realizovat také současně s kolegy v rámci naší pracovní skupiny: Zajímá Tě, na čem se mnou pracovali studenti před Tebou? Pak čti dál.
 

Obhájené bakalářské práce (Defended Bc theses)

 • Jakub Tvrzník (2019): Využití metody kriging v inženýrských úlohách s neurčitostmi. pdf
 • Jiří Lomič (2015): Probabilistic model for textile concrete reinforcement and comparison with experiments
  (Pravděpodobnostní model pevnosti výztuže pro textilní beton a jeho porovnání s experimenty). pdf
 • Jana Kaděrová (2009): Testování statistického vlivu velikosti pomocí čtyřbodového ohybu (Experiments on statistical size effect in four point bent specimens),
  awarded by the Rector's prize and, also by the honourable mention of the Dean of Faculty of Civil Engineering. pdf
 • František Černík (2009): Modelování statistického vlivu velikosti na únosnost trámce namáhaného čtyřbodovým ohybem. pdf

Obhájené diplomové práce (Defended MSc theses)

 • Aleksei Gerasimov (2019): Pokročilé simulační metody pro spolehlivostní analýzu konstrukcí
  (Advanced simulation methods for reliability analysis of structures) pdf
 • Jiří Lomič (2016): Shear strength of textile reinforced concrete members. pdf
 • Magdalena Šmídová (2014): Porovnání účinnosti návrhů experimentů pro statistickou analýzu úloh s náhodnými vstupy. pdf
 • Helena Jurado López (2014): Modeling of Size Effects in Concrete Specimens via Computational Stochastic Fracture Mechanics.
  defended at University of Alicante (UA) - Prof. Salvador Ivorra Chorro, Ph.D. pdf
 • Jana Kaděrová (2012): Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete. pdf
 • František Černík (2011). Ověření výkonnosti metody HSLHS pro odhad statistik funkcí náhodných vektorů v úlohách mechaniky. pdf
 • László Fekete (2008): K modelování energetického vlivu velikosti na únosnost konstrukcí pomocí metody konečných prvků
  (On modeling energetic size effect on structural strength using finite element method). pdf
 • Václav Sadílek (2008): Modelování statisticko-energetického vlivu velikosti betonových konstrukcí pomocí výpočtové mechaniky
  (Modeling statistical-energetic size effect in concrete structures using computational mechanics).
  in Czech, awarded by Dean's honorable mention, also by Czech Concrete Society award (Cena České betonářské společnosti), and Signum Prosperitatis medal
  pdf
 • Jan Eliáš (2006): Chování křehkých vláken v kompozitech s křehkou a kvazikřehkou matricí
  (Brittle fiber behavior in composites with brittle or quasibrittle matrix).
  awarded by the Hlavka's prize and, also by honourable mention of the Dean of Faculty of Civil Engineering and the 1st place by the Czech association of the authorized engineers (section of structures and infracturure engineering). pdf

Obhájené doktorské dizertační práce (Defended PhD theses)

 • Jan Mašek (2018): A dynamical particle system as a driver for optimal statistical sampling
  Dynamický částicový systém jako účinný nástroj pro statistické vzorkování) pdf
 • Rostislav Rypl (2015): Tensile strength of fibrous yarns and composites
  (Tahová pevnost vláknitých svazků a kompozitů) pdf
 • Rostislav Rypl (2014): A probabilistic approach to the mechanics of unidirectional composites with heterogeneous reinforcement
  summa cum laude -- defended at the Institute of Structural Concrete, RWTH Aachen University (supervised together with Professor Dr.-Ing. Josef Hegger and Dr. Rostislav Chudoba) pdf
 • Václav Sadílek (2012): Statistické aspekty moderních kompozitních materiálů.
  (Statistical aspects of modern composite materials). pdf
 • Jan Eliáš (2009): Discrete Simulation of Fracture Processes of Disordered Materials
  (Diskrétní simulace lomových procesů v materiálech s nepravidelnou vnitřní strukturou). pdf
Updated on 01-05-2020 Copyright © Miroslav Vorechovsky