Jan Eliáš


associate professor at Brno University of Technology
   Institute of Structural Mechanics
Faculty of Civil Engineering
Brno University of Technology
   Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czechia
   jan.elias@vut.cz
   +420 541 14 7132
 
Publons
OrcID: 0000-0001-9453-4078
Scopus ID: 36131177500
Google Scholar
   List of publications
   Curriculum Vitae (link to pdf)
   Projects
   Prospective students (pro zájemce o studium mechaniky)
   Výuka
   Spolupráce s partnery z praxe
   Výuková videa
   Structural Mechanics Seminars

  List of publications

ISI journal articles

password (heslo in Czech) that allows you to download articles is elias

Theses

  Projects

Current projects

Finished projects

  Prospective students (pro zájemce o studium mechaniky)

Hledám nadané pracovité studenty pro dlouhodobější spolupráci na výzkumu. Začít je možné v kterémkoliv ročníku studia. Složitost a časovou náročnost je možné přizpůsobit. Předpokládaným výstupem je diplomová či bakalářská práce, případně články na domácích a zahraničních konferecích či v zahraničních časopisech.

Požadavky Nabízená témata pro bakalářské a diplomové práce Topics for Ph.D. students

 

Obhájené studentské práce

Středoškolská odborná činnost

Bakalářská práce

Diplomová práce

Disertační práce

  Výuka

Základy stavební mechaniky

zadání a řešení zkoušky: 2018/I 2018/II 2018/III 2019/I 2019/II 2019/III 2020/I 2020/II 2020/III 2020/IV 2022/I 2022/II 2022/III

Metoda konečných prvků

podklady ke cvičením (verze 2, únor 2018) pdf

Spolehlivost

návodné příklady: pdf
prezentace (pdf): 01 02 03 04 05 06 07 08 09
presentations (pdf): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Kurz LaTeXu

Každý rok na začátku letního semestru (polovina února) organizuji s kolegou Václavem Sadílkem krátký kurz LaTeXu. Jedná se o profesionální sázecí systém, pomocí něhož je možno vytvářet dokumenty (diplomky, disertace, články nebo cokoliv dalšího) ve vysoké typografické kvalitě. Kurz probíhá většinou v páteční dopoledne, je zcela zdarma a je určen studentům a zaměstnancům fakulty stejně jako komukoliv dalšímu. Zájemci jsou vítáni. Prozatím poslední leták kurzu je ke stažení zde: pdf
V roce 2020 byl kurz nahrazen webinářem, pro který jsme s Václavem Sadílkem a Josefem Květoněm přichystali následující podklady: zip. Další informace lze nalézt na stránkách kurzu.

  Spolupráce s partnery z praxe

Automatizované softwarové řešení statických, dynamických nebo multi-fyzikálních úloh připravené na míru Vaší firmě

Hledám partnery z praxe, kteří mají zájem o Nabízím dlouholeté zkušenosti z oblasti výpočtové mechaniky, optimalizace a vývoje inženýrského softwaru pro praktické aplikace, případně pro úlohy na pomezí výzkumu a praxe. Ačkoliv se převážně věnuji výzkumné činnosti, bude mi ctí spolupracovat na řešení praktických problémů, se kterými se potýká Vaše firma.

Předchozí aplikační projekty

Identifikační číslo (IČ) 08534942