LOMOVÁ MECHANIKA KOMPOZITŮ NA SILIKÁTOVÉ I JINÉ BÁZI

FCE of BUT crack

Členové ad hoc týmu:

Vlastimil Bílek
Zbyněk Keršner
Pavel Schmid

Aktuální doktorské/doktorandské zázemí:

Petr Frantík
Ladislav Řoutil
Patrik Štancl
Václav Veselý

Akce:

Workshop 2003
Symposium 2002
Symposium 2005
Symposium 2008
Komorní semináře
Semináře PLM

[CNW:Counter]