English

Informatika v prvním ročníku

označení: BU01 AU01 GU01 MU01
rozsah: 1/2 1/1 1/1 2/2
ukončení: zápočet zápočet zápočet zápočet a zkouška
počet kreditů: 3 3 3 3
Požadavky k zápočtu

Tematické okruhy přednášek

 • úvod, opakování ze střední školy, seznámení s intranetem FAST
 • zpracování inženýrských úloh v tabulkových procesorech
 • počítačové sítě a technologie Internetu
 • bezpečnost v počítačových sítích
 • počítačová grafika
 • typografie a zpracování textu
 • základy relačních databází (jen obor Městské inženýrství)
 • projektové řízení (jen obor Městské inženýrství)

Slajdy z přednášek a rozšířující texty najdete v sekci „Studijní materiály“, kompletní učební text v studijních oporách v intranetu.

Cvičení BU01 a MU01 — Excel, zpracování textů, základy rastrové grafiky

 • ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ TABULKOVÉHO PROCESORU A FORMÁT BUNĚK
  • Písmo, formát čísla, zarovnání obsahu buněk, zalomení textu.
  • Automatické vyplňování, řady.
  • Vytvoření vlastní „estetické“ tabulky.
 • VÝPOČTY V TABULKÁCH
  • Vlastní vzorce
  • Vestavěné funkce
  • Kopírování vzorců – absolutní a relativní adresy.
  • Propojení několika výpočtových buněk.
  • Výpočty s podmínkami (funkce KDYŽ).
 • GRAFY.
  • Z připravených tabulek vytvářet různé typy grafů pomocí průvodce.
  • Grafy z nespojitých výběrů v tabulce.
  • Složitější úpravy vytvořených grafů (změny v řadách, legendě, vkládání obrázků do grafů).
  • Použití grafického editoru Excelu k dotvoření grafů.
 • DATABÁZOVÉ APLIKACE A NÁSTROJE ANALÝZY DAT
  • Třídění, kriteria třídění.
  • Filtry (automatický filtr, vlastní filtr)
  • Souhrny.
  • Kontingenční tabulky.
  • Řešitel, hledání řešení.
 • ZÁKLADY TYPOGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ NA POČÍTAČI
  • Pořízení a opravy v hladkém textu.
  • Struktura dokumentu a práce se styly.
  • Technické dokumenty – vzorce, tabulky, obrázky.
 • GRAFIKA DO DOKUMENTŮ
  • Tvorba a úpravy rastrové grafiky.

Cvičení AU01 — Prezentace informací

 • PREZENTACE INFORMACÍ S POMOCÍ POČÍTAČE
  • Zásady prezentování na počítači
  • Vybraná pravidla z typografie
 • JEDNODUCHÁ PREZENTACE V PowerPointu
  • Výběr rozložení snímků
  • Snímky s textem, obrázky a grafy
  • Předloha snímků, společné prvky, záhlaví a pata
 • POKROČILÉ PREZENTAČNÍ TECHNIKY
  • Úpravy prezentace změnou předlohy
  • složitější grafické prvky
  • Animace snímků a grafiky
  • Řízení vlastní prezentace
 • PREZENTACE INFORMACÍ V INTERNETU
  • Značkovací jazyky obecně
  • Přehled možností jazyky HTML
 • ZPRACOVÁNÍ SOUVISLÉHO TEXTU
  • Členění do odstavců, úrovně nadpisů
  • Vzhledové a strukturní značky pro formátování textu
 • ČLENĚNÍ STRÁNEK
  • Tabulky v textu a jejich použití pro členění stránky
  • Rámy
 • OBRÁZKY A ODKAZY
  • Absolutní a relativní URL
  • Odkazy uvnitř dokumentu
  • Vhodné formáty a velikosti obrázků
 • KASKÁDOVÉ STYLY(css)
  • Vytvoření a připojení stylového souboru
  • Použití vlastností z kaskádových stylů v dokumentu
  • Zapojení kaskádových stylů do připravených stránek
 • PREZENTACE VLASTNÍCH PRACÍ

Cvičení GU01 — inženýrské výpočty v Excelu

 • FORMÁT BUNĚK
  • Písmo, formát čísla, zarovnání obsahu buněk, zalomení textu, změna orientace textu, hraničení a stínování buněk, různé způsoby vzhledu tabulky.
  • Automatické vyplňování, řady.
  • Vytvoření vlastní „estetické“ tabulky.
 • VÝPOČTY V TABULKÁCH
  • Vlastní vzorce
  • Vestavěné funkce
  • Kopírování vzorců – absolutní a relativní adresy.
  • Propojení několika výpočtových buněk.
  • Výpočty s podmínkami (funkce KDYŽ).
 • GRAFY.
  • Z připravených tabulek vytvářet různé typy grafů pomocí průvodce.
  • Grafy z nespojitých výběrů v tabulce.
  • Složitější úpravy vytvořených grafů (změny v řadách, legendě, vkládání obrázků do grafů).
  • Použití grafického editoru Excelu k dotvoření grafů.
 • DATABÁZOVÉ APLIKACE
  • Třídění, kriteria třídění.
  • Filtry (automatický filtr, vlastní filtr)
  • Souhrny.
  • Kontingenční tabulky.
  • Spolupráce s databázovými programy (načtení a export dat).
 • NĚKTERÉ NÁSTROJE ANALÝZY DAT
  • Řešitel, hledání řešení