English

Informatika - požadavky k zápočtu

  • Zápočet je udělován za aktivní výsledky ve cvičeních, a úspěšné absolvování závěrečného teoretického testu z látky probírané na přednáškách.
  • Teoretický test probíhá u počítače, otázky vycházejí z učebních materiálů (opor) k předmětu.
  • Bližší nformace k organizaci testům budou zveřejněny ve cvičeních v průběhu semestru.
  • Požadavky k zápočtu za práci ve cvičení určují cvičící a budou zveřejněny na prvním cvičení v semestru.