Martin Horáček

osobní stránky

Úvod Výuka Zajímavé odkazy
 
 
Kontakt
 

Ing. Martin Horáček, Ph.D.

Ústav KDK, kancelář C220

 

tel. 541 147 314

 

horacek.m1@fce.vutbr.cz

 
 
     
Aktuality
 

 
 
BO001 Konstrukce a dopravní stavby
Podklady do cvičení
 
BO002 Prvky kovových konstrukcí
Zadání příkladů
Podklady do cvičení
 
BO004 Kovové konstrukce 1
Podklady do cvičení
Výrobní výkres vazníku
 
BO008 / NOA019 Kovové konstrukce 2
Podklady do cvičení
Vzorový výkres
 
BO009 Kovové mosty 1
Podklady do cvičení
Návod na výpočet vnitřních sil na podélných výztuhách
 
CO052 Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů
Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně
 
     
Copyright © 2016 . Designed by Martin Horáček