Martin Horáček

osobní stránky

Úvod Výuka Zajímavé odkazy
 
 
Kontakt
 

Ing. Martin Horáček, Ph.D.

Ústav KDK, kancelář C220

 

tel. 541 147 314

 

horacek.m1@fce.vutbr.cz

 
 
     
Aktuality
 

 
 
Videa k předmětu BO002 Prvky kovových konstrukcí
Střih šroubu
Otlačení šroubu
Vytržení skupiny šroubů
Ukázka nýtování trhacími nýty
Rovinný vzpěr uzavřeného průřezu s malou štíhlostí prutu
Rovinný vzpěr uzavřeného průřezu s vyšší štíhlostí prutu
Klopení plnostěnného nosníku profilu I
Lokální boulení stojiny plnostěnného nosníku profilu I
 
Videa k předmětu BO008/CO001 Kovové konstrukce 2
Přivařování spřahovacích trnů
 
     
Copyright © 2016 . Designed by Martin Horáček