Tyto stránky jsou určeny posluchačům stavebních studijních programů na fakultě stavební. Jejich obsah by měl pomoci lépe pochopit základy geodézie a zejména usnadnit orientaci posluchačů ve cvičeních předmětů BE02 "Výuka v terénu z geodézie" a BE01 "Geodézie".

Pod jednotlivými položkami levého menu se nachází popisy úloh a postupy jejich výpočtů, stejně tak jako postupy vyplnění měřických zápisníků. Dále zde najdeme několik krátkých instruktážních videí a stručný popis nejčastěji používaných pomůcek. Nechybí ani přehled doporučené literatury zabývající se nižší geodézií.

Pravé menu nabízí ukázku zadání pro předmět BE02 "Výuka v terénu z geodézie." Zde je nutné zmínit, že jednotlivý vyučující mohou mít program tohoto přemětu rozdílný. Dále je zde nastíněn výsledný elaborát pro výuku tohoto předmětu.