Ing. Petr Kalvoda


Výuka v terénu pro stavební obory

Fotogrammetrie I

 Fotogrammetrie a dálkový průzkum