logo

Měřicí technika laboratoře vodohospodářského výzkumu

Zaměstnanci laboratoře pro svoji práci užívají následující měřicí a vyhodnocovací techniku

Měření rychlosti proudu

Měření rychlosti proudu tekutin (kapalin či plynů) je prováděno jak kontaktními tak bezkontaktními především optoelektronickými metodami.

Pracovníci laboratoře užívají následující měřidla:

(1) Měřidla úžívaná k uřednímu měření se zaručenou návazností na etalon

Měření hydrodynamického tlaku

Pracovníci laboratoře jsou schopni měřit jak rozložení tlaků na povrchu obtékaných konstrukcí zájmových oblastí tak i měřit statické, dynamické a celkové tlaky v prostoru složitých proudových útvarů.

Nejčastěji jsou užívány:

Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodných roztocích

Pracovníci laboratoře jsou schopni on-line meřit koncentraci rozpuštěného kyslíku ve vodných roztocích v laboratorních podmínkách i in situ. Pro stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku a teploty vodného roztoku jsou užívány membranové sondy fy. Gryf.

Je možné dozvědět se i více:

Měření sil a momentů

V případech měření polohové nestability prvků obtékaných proudem jsou sledovány celkové zatěžovací charakteristiky. Tedy jsou měřeny síly a kroutící momenty.

Nejčastěji jsou užívány:

Měření teplotních polí a vodivosti prostředí

Pracovníci laboratoře jsou za využití elektronických systémů schopni měřit i:e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz