logo

Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí Ústavu vodních staveb      
prof.Ing.Jan Šulc,CSc. sulc.j@fce.vutbr.cz +420541147289 B135
Vedoucí laboratoře      
Ing.Michal Žoužela, Ph.D. zouzela.m@fce.vutbr.cz +420541147286 B131
Sekretářka      
Veronika Mikšíková miksikova.v@fce.vutbr.cz +420541147287 B134
Profesor      
prof.Ing.Jan Šulc,CSc. sulc.j@fce.vutbr.cz +420541147289 B135
Docenti      
doc.Ing. Jana Pařílková,CSc. parilkova.j@fce.vutbr.cz +420541147284 B107
doc.Ing.Jaroslav Veselý,CSc. vesely.j@fce.vutbr.cz +420541147280 B109
doc.Ing.Zbyněk Zachoval, Ph.D. zachoval.z@fce.vutbr.cz +420541147290 B136
Vědečtí pracovníci      
Ing.Pavel Zubík,Ph.D. zubik.p@fce.vutbr.cz +420541147286 B131
Ing.Michal Žoužela, Ph.D. zouzela.m@fce.vutbr.cz +420541147286 B131
Doktorandi      
Ing.Petr Chvátal chvatal.p@fce.vutbr.cz - -
Ing.Zuzana Münsterová munsterova.z@fce.vutbr.cz +420541147283 B108
Ing.Šimon Pospíšilík pospisilik.s@fce.vutbr.cz +420541147283 B108
Řemeslnící      
Bořivoj Macík   +420541147282 B128
Luboš Pařílek   +420541147281 B103
Petr Hon   +420541147285 B130
Jana Žáková      


e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz