VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
   První kroky arrow-left 
   Písmo arrow-left 
   Sazba odstavců arrow-left 
   Prvky na stránce arrow-left 
   Publikace arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiuEn  Ru

Formáty papíru

Podle šířky a délky papíru se určují typografické rozměry každé ruční i strojové sazby. Zde uvádíme základní řady formátů papíru spolu s jejich rozměry. Řada vzniká tak, že základní formát, označný nulou, je vždy a znovu dělen na delší straně na  poloviny a číslice pro jeho velikost označuje počet potřebných půlení ze základního formátu.

Nejčastěji se setkáváme se řadou A, užívanou u kancelářských papírů, přes výkresy až po plakáty.

Řada A
formát šířka [mm] výška [mm]
A0 841 1189
A1 594 841
A2 420 594
A3 297 420
A4 210 297
A5 148 210
A6 105 148
A7 74 105
A8 52 74
A9 37 52
A10 26 37


Méně častá je řada B o základním formátu B0 1000 mm ´ 1414 mm řada C o základním formátu C0 917 mm ´ 1297 mm.

Řada B Řada C
formát šířka [mm] výška [mm] formát šířka [mm] výška [mm]
B0 1000 1414 C0 917 1297
B1 707 1000 C1 648 917
B2 500 707 C2 458 648
B3 353 500 C3 324 458
B4 250 353 C4 229 324
B5 176 250 C5 162 229
B6 125 176 C6 114 162

Při vybírání formátů papíru se můžeme v programech setkat i s dalšími rozměry papírů, které pocházejí buďto ze standardních typografických názvů, nebo naopak z názvů běžných v anglo-americkém světě. Uveďme alespoň některé z nich:

formát šířka [mm] výška [mm] poznámka
letter 216 279 velmi podobný formátu A4, často bývá nastaven jako defaultní pro tiskárnu
Folio 216 330  
Quarto 215 275  

Pro plotry se setkáme ještě s velkými formáty papírů, odvozenými z např. z architektonické praxe:

ANSI media Architectural media
formát šířka [mm] výška [mm] formát šířka [mm] výška [mm]
A 215 279 A 229 305
B 279 431 B 305 457
C 431 558 C 457 610
D 558 864 D 610 914
E 864 1118 E1 762 1067
      E 914 1219