English

BU51 Systémy CAD (K)

označení: BU51
rozsah: 1/2
ukončení: klasifikovaný zápočet
počet kreditů: 3

BU02 Systémy CAD (E)

označení: BU02
rozsah: 0/2
ukončení: klasifikovaný zápočet

Tematické okruhy přednášek

 • Obsah předmětu, základy počítačové grafiky
 • Ovládání a přizpůsobení AutoCADu
  • pracovní prostory, nástrojové lišty, řídící panel, klávesové zkratky
  • profily
  • šablony
 • Souřadné systémy
 • Poznámkové objekty
 • Vlastní čáry a šrafy
 • Tisk z modelu a rozvržení
 • Spolupráce mezi výkresy a spolupráce AutoCADu jinými programy
 • 3D modelování a vizualizace v AutoCADu
 • 3D modelování a vizualizace v programu Rhinoceros
 • Ukázky dalších CAD programů

Internetové učební texty najdete na těchto odkazech

Slajdy z přednášek najdete pod odkazem studijní materiály ve vertikální nabídce.