TZB
ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICNÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ
CZEN

NTC - návrh tepelných čerpadel

Tým: Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Josef Plášek, Ph.D., Ing. Marcel Koňařík


Tato aplikace vznikla za podpory projektu specifického výzkumu FAST-S-12-17 – Systémy techniky prostředí pro trvale udržitelnou výstavbu. Nástroj je primárně určen k posouzení vhodnosti návrhu tepelného čerpadla dle ČSN EN 15316-4-2. Své uplatnění najde jak u projektantů, tak u studentů připravujících se na jejich budoucí povolání.

stáhnout

© 2011