CalA_web Software pro numerické 2D simulace  fyzikálních jevů

Autoři: Ondřej Šikula, Josef Plášek
- HOME - počet přístupů (od 9. 3. 2010)  Website counter

Software CalA (Calculation Area) verze 3 je založen na numerickém řešení diferenciální rovnice (1) popisující transport obecné veličiny W s koeficienty c metodou kontrolních objemů. Využití softwaru je typicky ve stavebnictví a to při výzkumu, nebo v technické praxi při  řešení úloh a problémů 2D vedení tepla dle rovnice (2). Pro tyto účely je software ověřen dle ČSN EN ISO 10211. Software lze také využít k simulaci dalších jevů jako je transport vlhkosti ve stavebních materiálech, řešení potenciálního, izoentropického proudění, nebo plně vyvinutého rychlostního pole při laminárním proudění vazké tekutiny v potrubí a podobně. Software obsahuje vlastní preprocesor, procesor a postprocesor a lze jej tak použít samostatně bez nutnosti využití externích softwarů. Preprocesor umožňuje tvorbu geometrie, výpočetní sítě a definice všech vstupních parametrů výpočtu. Procesor sestává z několika algoritmů aplikujících finitní a iterační metody řešení soustav rovnic a umožňuje též provést výpočet multigridní technikou. Postprocesor nabízí celou řadu grafických a číselných výstupů včetně automatizovaného zpracování výsledků simulací časově neustálených dějů. K přednostem softwaru patří jednoduchá a rychlá tvorba a modifikace zadání, schopnost simulovat rozsáhlé úloh o více než 20 milionech výpočetních buněk a také možnost importu externí geometrie ze softwarů CAD a jiných. Informace o práci se softwarem lze najít v publikaci: ŠIKULA, O. Manuál k softwaru CalA. Manuál k softwaru CalA. This edition. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 1-43. ISBN: 978-80-7399-879- 0.

PDR1 (1)
PDR2 (2)
cala_nazev_anim

Software CalA 1.1 DEMO 256 (Beta 1.1) ke stažení zde:
Software vznikl s podporou Specifického výzkumu FAST VUT v Brně za rok 2008.
Tento software je volně přístupný, zdarma a lze jej využívat za licenčních podmínek autorů.
Cala_ikona
Vzorové příklady k verzi DEMO 256 ke stažení zde: priklady_1_CalA

Software CalA 2.2 DEMO 512 ke stažení zde:
Software vznikl s podporou Specifického výzkumu FAST VUT v Brně za rok 2009.
Tento software je volně přístupný, zdarma a lze jej využívat za licenčních podmínek autorů.
logo_CalA_2.2_DEMO_256
Vzorové příklady k verzi 2.2 DEMO 512 ke stažení zde: priklady_1_CalA

Uživatelský manuál k softwaru CalA verze 3 ke stažení zde:
(tištěný manuál CalA verze 2 je možno zapůjčit v E517 u Ing. Šmídové)
logo_manual_CalA

Licenční podmínky softwaru CalA jsou k nahlédnutí zde: logo_manual_CalA

Vzorové příklady pro předmět CH03 k verzi 3.0 ke stažení zde: Priklady_k_predmetu_CH03

Ukázka práce se softwarem (video) k verzi 3.2 ke stažení zde: Priklady_k_predmetu_CH03

Vzorové příklady pro předmět CT012 k verzi 3.0 ke stažení zde: Priklady_k_predmetu_CH03
příklad 2a
příklad 2b
příklad 3
příklad 6

Software CalA 3.2 v 1024 ke stažení zde:
Software vznikl s podporou Specifického výzkumu FAST VUT v Brně za rok 2009.
Tento software je volně přístupný, zdarma a lze jej využívat za licenčních podmínek autorů.
logo_CalA_3.2_v_1024

Software CalA 4.0 edu ke stažení zde:
Software vznikl s podporou projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0039 Excelentní mladí vědci na VUT v Brně. Tento software je ke stažení zdarma a využitelný za licenčních podmínek autorů.
CalA_4.0_edu

KONTAKT:  doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Satvební, Ústav TZB Veveří 331/95 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 923
fax: + 420 541 147 922

DOMÁCÍ STRÁNKA
* VERZE SOFWARU CalA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ  *
Software RadiA
email: sikula.o@fce.vutbr.cz 
Náhled programu - CalA 1.1
  CalA_1.1_nahled

Náhled programu - CalA 2.2
 CalA_2.2_nahled

Náhled programu - CalA 3.2
 CalA_3.2_nahled_nestacionarni_vypocet

UKÁZKY VYUŽITÍ SOFTWARU

V externím programu zpracované výsledky simulace provedené v softwaru CalA - časově neustálená simulace zemního výměníku tepla
CalA_zemni_vymenik        CalA_zemni_vymenik_uvod