Ing. Jan Vaněrek

VUT FAST, Brno
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Veveří 95
662 37 Brno, CZ

Projekty

Výuka

Zaměření


Telefon: +420 541 147 514
E-mail: vanerek.j@fce.vutbr.cz