Řešené projekty


Řešitel
Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu; FRVŠ 2002

Spoluřešitel
• Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetonových konstrukcích; GAČR 2001