Miroslav Vorechovsky: Doctoral dissertation

Miroslav Vorechovsky: Doctoral dissertation

 

The pdf file has hypertext references to figures. However these point to the bottom line of a figure caption - so the reader skips the whole body of a figure and you need to scroll a few lines back to see the figure. Sorry for that.

 

Please note: this document is a result of human work and is copyrighted.

 

 

 

 

 

Dissertation.pdf

 

 

 

 

 

 

Miroslav Vořechovský: Doktorská disertační práce

 

Soubor ve formátu pdf obsahuje hypertextové odkazy na obrázky. Tyto bohužel odkazují na poslední řádek titulku, takže prohlížeč přeskočí celý obrázek a zastaví se právě pod ním. Je tedy nutné posunout obraz několik řádků zpět, aby byl daný obrázek vidět. Omlouvám se za technickou nedokonalost.

 

Upozornění: dokument je výsledkem lidské práce a vztahují se na něj autorská práva.

 

Kontaktní adresy:

e-mail: Vorechovsky.M@fce.vutbr.cz

homepage: http://www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m

© Miroslav Vořechovský 10/2004

[CNW:Counter]