PŘEDNÁŠKY RAPS-SI

 

Přednášející: doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Školní rok: 2008/2009

 

Seznam přednášek ke stažení:

 

Úvodní přednáška

Zatížení

Základy

Svislé nosné konstrukce - stěny

Překlady

Vodorovné nosné konstrukce

Schodiště a šikmé rampy

Zastřešení budov

Ploché střechy

Příčky

Úpravy povrchů