Kombinované studium BA002

TESTY

Testy prosím pište čitelně a přehledně, opisujte zadání a uvádějte použité vzorce. Při odevzdávání testů nemůžete žádný příklad vynechat.

Testy si okopírujte a originály testů můžete

FAST VUT           
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie 
Veveří 95
602 00 Brno
 

Testy, které budou zcela vpořádku, se nebudou odesílat nazpět.