Česky
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Nabídka stipendia z President University Jababeka (Indonésie)
President Univerzity je centrem akademického vzdělávání ve městě Jababeka, ležícího 30 km od hlavního města Indonésie Jakarty. Čtyři fakulty nabízejí studium v oblasti obchodu, strojírenství, informatiky a humanitních věd. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Nabídka stipendia platí pro jednoho uchaze ...
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání ...
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v kombinované formě studia
INFORMACE k zápisu do 1. ročníků bakalářských studijních programů akademického roku 2017/2018 na FAKULTĚ STAVEBNÍ v KOMBINOVANÉ formě studia naleznete v příloze. ...
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
INFORMACE k zápisu do 1. ročníků bakalářských studijních programů akademického roku 2017/2018 na FAKULTĚ STAVEBNÍ v PREZENČNÍ formě studia naleznete v příloze. ...
Úřední hodiny na PVO červenec-srpen 2017
Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2017 budou uskutečňovány dle přiloženého Pokynu děkana č. 14/2017. ...
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2017-18
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2017-18 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2017. ...
6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy.
  • Vědy o ...
... další informace