Česky
Exkurze 006.04.2018: Sklárny Moravia
Sklárny Moravia a obor Stavebně materiálové inženýrství zvou studenty 1. a 2. ročníku FAST na exkurzi do závodu na výrobu obalového skla. Kdy? V pátek 06.04.2018, 7:45–12:00 hod., autobusem od školy (zdarma). Přihlášky a další informace: hajkova.i@fce.vutbr.cz. ...
Kurz CŽV 05.04.2018: Novela stavebního zákona 2018
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá dne 5. dubna 2018 kurz CŽV "Novela stavebního zákona 2018". Jedná se o celodenní kurz, kde renomovaná právnička provede posluchače velkou novelou stavebního zákona. Bližší informace o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. V případě zájmu kontaktu ...
Erasmus+ studentské pracovní stáže 2017/18 - 3. kolo
Bylo vyhlášeno 3. kolo výběrového řízení na Erasmus pracovní stáže v ak. roce 2017/18. Stáž lze absolvovat v období od 15. dubna do 30. září 2018. Přihlásit se lze v intranetu nejpozději do 25. 3. 2018. Více informací viz intranet a webové stránky fakulty. ...
Výstava v Urban centru BRNO PRO STUDENTY, STUDENTI PRO BRNO
Brno je díky existenci řady univerzit a vysokých škol plné ambiciózních, nadaných a talentovaných studentů. Naše město se již dlouhodobě snaží maximálně využít potenciálu nadaných studentů pro řešení problémů a výzev, se kterými se při svém rozvoji potýká. Spolupráce města s vysokými školami probíhá ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 3. 3. AŽ 14. 4. 2018 (6 BLOKŮ), KURZ CŽV (všechny 3 kurzy otevřeny, A329)
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. ...
Letní škola v Lotyšsku
Riga Technical University pořádá letní školu na téma "Sustainable Construction - from Traditions to Innovations" v době od 19. do 30. 8. 2018. Přihlášky je možné podávat do 18. 5. 2018. Více informací viz příloha ...
Letní škola v Dánsku
Partnerská univerzita VIA University College nabízí 2 - 3 týdenní kurzy v Letní škole v období července a srpna 2018. Poplatky za letní školu se různí, u partnerských univerzit je studentům nabízena sleva. Uzávěrka přihlášek je 1. 5. 2018. Více informací viz příloha ...
... další informace