English
Letní škola v Rumunsku - BIM-International
Partnerská škola v Rumunsku v Iasi pořádá 1. ročník BIM mezinárodní letní školy pro studenty oborů architektury a stavebnictví. Termín konání je od 2. do 13. července 2018. Více informací v přiloze
Erasmus+ absolventské pracovní stáže
Institucionální koordinátor Erasmus+ na VUT vyhlásil výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří v červnu 2018 úspěšně vykonají státní závěrečnou zkoušku. Podání přihlášek na FAST je možné od 9. do 30. května 2018. Více informací viz příloha

Přehled výjezdů studentů a učitelů v rámci výměnných programů v AR 2012/13

Příjezdy zahraničních studentů celkem90
z toho studenti s vízovou povinností24
Výjedy studentů FAST do zahraničí - Erasmus125
z toho na studijním pobytu93
z toho na pracovní stáži32
Výjezdy studentů FAST do zahraničí - Free Movers17
Počet bilaterálních smluv80

 

Přehled výjezdů studentů a učitelů v rámci výměnných programů v AR 2011

Studenti FAST vyslaní do zahraničí Učitelé FAST vyslaní do zahraničí + školení
Erasmus - studium 121 Učitelé Týdny
Erasmus - prac. stáž 23 Erasmus - výuka 48 69
Free Movers 21 Erasmus - školení 4 5
CEEPUS 3 CEEPUS 3 8
celkem 168 celkem 55 82
Zahraniční studenti na FAST Zahraniční učitelé na FAST + školení
Erasmus - studium 89 Učitelé Týdny
Erasmus - prac. stáž 1 Erasmus - výuka 15 15
Free Movers 19 Erasmus - školení 9 9
CEEPUS 7 CEEPUS 2 3
Visegradský fond 1 celkem 26 27
Vládní stipendia (MŠMT) 2 RP 25/16 (90113002) 11
Leonardo da Vinci 1 celkem 37
Jiné 6
celkem 126
Intenzivní kurz (Švýcarsko) 22
celkem 148

Bilaterální smlouvy v rámci mobilitních programů

uzavřené na akademický rok 2013-2014

uzavřené na akademický rok 2012-2013

uzavřené na akademický rok 2011-2012

uzavřené na akademický rok 2010-2011

uzavřené na akademický rok 2009-2010

uzavřené na akademický rok 2008-2009

uzavřené na akademický rok 2007-2008

SMĚRNICE A POKYNY DĚKANA TÝKAJÍCÍ SE VÝJEZDŮ STUDENTŮ

Problematiku výjezdů studentů na partnerské univerzity v zahraničí a problematiku absolvování studijních plánů při studiu studentů na zahraničních vysokých školách upravují tyto směrnice a pokyny děkana FAST: