English

ROZVOJOVÝ PROJEKT FREE MOVERS 2016

1. kolo výběrového řízení

  • Základní informace.
  • Přihláška
    • počátek vkládání přihlášek je 23. 11. 2015,
    • uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu v kalendářním roce 2016 v rámci programu Free Movers je 11. 12. 2015,
    • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+ | Free Movers),
    • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 14. 12. 2015,

Archiv

Free Movers 2015
Free Movers 2014
Free Movers 2013
Free Movers 2012
Free Movers 2011
Free Movers 2010