English

ROZVOJOVÝ PROJEKT FREE MOVERS 2018

1. kolo výběrového řízení

  • Základní informace.
  • Přihláška
    • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2017,
    • uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu je 15. 12. 2017,
    • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
    • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 18. 12. 2017,

Archiv

Free Movers 2017
Free Movers 2016
Free Movers 2015
Free Movers 2014
Free Movers 2013
Free Movers 2012
Free Movers 2011
Free Movers 2010